FŇĎoldal

Korunk 1929 Március

Európa az irodalmi feudalizmusa felé

 


Gyakran olvassuk a panaszt ez európai sajtóban afelől, hogy az idegen irodalmakból való számos és meglehetős választás nélkül történt fordítások a könyvpiacot elárasztják s az autochton irodalom fejlődésének utjába állnak. A francia és angol regénygyártáshoz újabban még hozzájárult az amerikai s a kétségbevonhatatlan értékeket jelentő standard müvek mellett a könyvkereskedések kirakataiban mindenütt Európában halomszámra jelentkeznek a jelentéktelen könyvek, amelyek relativ értelemben vett kedvező megitéltetésüket legtöbbször csupán idegenségük varázsának köszönik. Mellékesen azonban meg kell jegyeznünk, hogy az idegen könyvek özönétől való félelem inkább gazdasági, mint kritikai természetű. A jelenkori irodalom e tökéletlen, kvantitatív vonatkozásában azonban jelentős internacionalizálódása előfordul Amerikában is. Amerikában is csőstül hull a középszerű és rossz regény. Hogy azonban ezzel a jelenséggel szemben odaát mennyivel más álláspontot foglalnak el, kiderül abból a pár sorból, amelyet C. P. Fadimans ir az amerikai Nation egyik számában. Fadimans soraiban elsősorban megállapítja és üdvözli Emil Ludwig nagy sikerét, azután a fiatalabb amerikai könyvkiadók veszélyes diletantizmusa felől panaszkodik s a következő aggodalmának ad kifejezést:


„Európai szerzők, akiknek Ludwig és Maurois sikere a fejébe szállott, kezdenek írás közben az amerikai piacot szem előtt tartani. Miért ne? Az amerikai könyvkiadók egyáltalán nem nehéz emberek. Ezenkívül nagyon gazdaságosnak mutatkozik az ujságokba való közlésjog, amit Európában sokkal rosszabbul fizetnek meg. Mindezekre az európai szerző nagyon is tekintettel van. Ennek a következménye lesz azután, hogy a kontinentális irodalom a következő tíz vagy tizenöt év alatt az amerikanizálódás még nagyobb kiterjedésű folyamatán fog keresztülmenni, mint aminőt az európai ipar már eddig is keresztül csinált. Nincs kizárva, hogy az amerikai könyvkiadó nem sokára mindent fog jelenteni az európai művész számára. Ha ez bekövetkezik, akkor Amerika véghezviszi azt az utolsó nagy hódítást is, ami még hátra van s egy irodalmi feudalizmus keletkezik, amelyben mi amerikaiak leszünk az urak s a mi európai testvéreink a tollban az alázatos – mert jól megfizetett – szolgák”.


 


Vissza az oldal tetejére