Főoldal

Korunk 1929 Február.

Magyar irodalomtörténet európai távlattal

Van Ady Endrének egy régi -s igazán prófétai – cikke, amelyben a magyar művelődéstörténetet egy Nyugat és Kelet közt ide-oda járó komphoz hasonlítja. Az a németnyelvü brosura sorozat, amelyben Trostler-Turórzi József a magyar irodalomtörténetet készül nagy vonásokban áttekinteni, voltakép az Ady régi sejtelmét dolgozza ki. Trostler a magyar szellem „európaizá1ódás”-ának – ha nem csalódom, a szó is Trostlertől való – folyamatát, megtöréseit és nekilendüléseit mutatja. Egyelőre a sorozat első füzete jelent meg. Ez a középkorról szól, Trosztler ismert jellegzetes stílusában, amely filozófiák emlékeinek dús illatával terhes, ha nem is nyujt filozófiai táplálékot. A magas színvonalú és szokatlanul gazdag tudáson alapuló füzetben nem egy érdekes új megjegyzéssel találkozunk: így egészen új, tudtommal az a rész, amely a magyar misztika különböző válfajait állapítja meg. Érdeklődéssel várjuk a folytatást. (k. a.)


 


Vissza az oldal tetejére