FĹ‘oldal

Korunk 1927 December

Beszáradt szivek újraélednek

 


Krawkownak a moszkvai biológiai intézetben vég zett kísérleteit bár kétkedéssel fogadta a nyugati világ, azok előtt szemet húnyni mégsem lehet, mert azok egy részét azóta már Németországban is igazolták. Krawkow ugyanis emberi hullák levágott ujjain sós vizet áramoltatott át és ime, az ujjak tovább éltek, mialatt a test többi része mái-régen bomlásnak indúlt a föld alatt. S az ujjakon a körmök nőttek, ahogy az élő testen szoktak nőni. Hasonló kísérlet sikerült nyúlfülekkel is, amelyeket levágtak, kiszárítottak, s a beléjük vezetett sós víz hatása alatt leik lüktetni kezdtek s gyógyszerekre reagáltak. Ezt az utóbbi kísérletet sikerült Németországban is megcsinálni. Csak értelmezni értelmezik másképen, mint Krawkow. Tisztára fiziko-kémiai hatásnak tartják, s nem igazi újraélesztésnek. Sikerült Krawkownak egy levágott kutyafejjel végzett kísérlete is, amely fej, órákkal levágatása után is hegyezte füleit, kinyitotta meg becsukta szemeit, befecskendett sós víz hatása alatt.


Morozow békaszívekkel végzett kísérleteket. Kivágott békaszíveket először jól kiszárított, úgy hogy térfogatuk az eredetinek a felénél valamivel többet, súlyuk pedig az eredetinek negyedrészével csökkent. A kamarák összeszáradtak, a szívek száraz tapintásuakká lettek. Az így elkészített békaszívek sós vízben újra megduzzadtak, újra megteltek folyadékkal, s először lassan és alig észrevehetően, majd mind élénkebben és erősebben verni kezdtek. Először csak a kamrák, azután lassankint az egész szív, normális ütemben, akárcsak az élő békában, órákon át, megszakítás nélkül. Ha a sós vízhez még adott a Haberlandt-féle szívhormonból is, úgy a szívverések élénkebbek és szaporábbak lettek s számuk percenként elérte a negyvenet is. – A szívek mikroszkópiai vizsgálata azt mutatta, hogy az erős szárítás a sejteket alig változtatta meg.


Bármily meglepő is a kísérlet, nem áll ellentétben ´eddigi ismereteinkkel. Vannak egysejtüek, amelyek a nap sugarainak hatása alatt teljesen beszáradnak, mintegy látens életet élnek, s egy jótékony eső ríj életre kelti őket. Vagy a búzaszem a száraz magtárban nem él-e valamiféle látens-életet, amely rögtön igazivá lesz, amikor a földbe kerül. Az ilyenféle kísérletek megértetik velünk a fakirszív csodáját is, amely képes beszáradni és ismét új, lüktető életre ébredni.


 


Vissza az oldal tetejére