FĹ‘oldal

Korunk 1927 December

Hoppla, wir leben!


Székely Béla

 


A berlini szinházi élet nek különös eseménye a nemrég feltünt Piscator színháza. Ennek a színháznak célkitüzése: paradoxon. Piscator szerint a színpad nem állhat politikai célok, társadalmi osztályok szolgálatában. Tehát: szívesen kacérkodik a mai, gyakran propagandisztikus orosz irodalommal, mert hiszen ezzel akarja jelezni, hogy a színpad felül áll a politikumon és ha eddig a polgári osztályok darabjai töltötték be a színházak műsorait, úgy ezt a politikamentességet, ha úgy tetszik, akár bolsevista darabokkal lehet leghelyesebben reprezentálni.


Ernst Toller uj darabját Piscator színháza adta. Az előbbi megállapítás szerint: természetesen. És mégsem így. Toller színpadi multjának valóban nem volt szüksége arra, hogy Piscator színpadi felfogásának igazolásául, bizonyítékául szolgáljon. Mert aki egyszer látta, sohasem felejti el, sem a Massenmensch, sem a Maschinenstürmer forró, megrázó, magunkból kilendítő estéit.


Toller uj darabja mögött saját életének tragédiája izzik. Toller a bajor népköztársaság egyik vezető egyénisége volt, aki ezért hosszú éveken át egy bajor börtönben senyvedett. Itt írta meg azokat a darabjait, amelyek nevét az egész világon ismertté tették és előkelő helyet biztosítottak a rabnak a modern irodalomban.


A Hoppla, wir leben! áttöri a színpad mai formáját és kísérlet arra, hogy a színpadot a filmmel egyesítse. Itt a film szervesen hozzátartozik a darabhoz és azt a célt szolgálja, hogy a történésnek perspektívát adjon. Az írónak olyan közölnivalója van, amelynek szereplője maga az ucca, idő, kor, sőt talán így, maga a történelem. Az előjáték szereplő filmjét az író így jelzi: GerĂäusche, Sturmglocken, Streiflichter Knapp, Szenen eines Volksaufstandes etz. Az előjáték és az elsőfelvonás közé az író megint filmjátékot iktat, sőt a filmet még kórussal kisérteti. Ilyen filmscénák:


1919.Vertrag von Versailles.


1920.Börsenunruhe in New-York. Menschen werden irrsinnig.


1921.Fascizmus in Italien.


1922.Hungern in Wien. Menschen werden irrsinnig.


1923.Inflation in Deutschland. Menschen werden irrsinnig.


1924.Lenins Tod in Russland.


1925.Gandhi in Indien.


1926.KĂämpfe in Kina. Konferenz europĂäischer Führer in Europa.


1927. Zeugerblatt einer Uhr, Die Zeiger rücken vor, erst langsam, dann rascher und rascher...


GerĂäusche: Uhren.


Ezek az évek és ezek a jelzések a börtönben senyvedő számára a külvilág összefogását jelentik. Mialatt börtönben senyvedt, ennyi történt.


Az előjáték: Börtön, ahol a levert Spartakus lázadás vezérei tiz nap óta várják halálos ítéletük végrehajtását. Tíz nap. Minden perc: a késlekedő halál. Az őrülésig felfokozott várakozásban végre kinyilik az ajtó és beköszönt az élet: a kegyelem .Van, aki elviseli, de e történet hőse – Toller Karl Thomasnak nevezi el magát – beleőrül.


A börtön sűrű levegőjében összesűrített élet „Grösse, Feigheit, Heroismus der Revolutionsperiode-” Töményített élet, mert hiszen a halál már megjelezte végét. Ebben a kis összesűrített képben nemcsak emberek, de idők osztatlan teljessége.


fiz azután maga a darab: hét év után az őrültek házából kiszabadult Karl Thomas: Egészséges. És nekilendül 1927-nek. Mint őrült a gummifalnak. Nyolc év után Thomas visszakerül az életbe és nem találja meg önmagát. Sorra felvonulnak az előjáték alakjai. Killmann, kiből miniszter lett, a szerető, akinek asszonyisága feloldódik a munkásmozgalomban. A szerelem számára nem több: szép játék. De a játék is komolyan veszi. Azután találkozás a régi harcostárssal. Ami Thomasban megmaradt, ami számára az egész világot betölti, életének nagy eseménye: a revolució, ezek számára azonban már csak epizód, mert az élet a maga mindennapi harcában nagyobb feladatok elé állította őket.


Thomas ebben a világban nem talál magára. A szavak is elvesztették régi misztikus értelmüket, a régi izzás lehült, minden leegyszerűsödött. Más a nő, akit ujra megtalál és akit nem köt a szerelemben eltöltött éjszaka. „Ein Blick, den ich mit fremden Menschen tausche an verwehrter Strasse, kann tiefer mich an Ihn binden, als irgend eine Liebesnacht”.


Thomasnak választania kell: vagy uj erővel kezd uj élethez, vagy tönkremegy belé.


Megindul az élet felé. És előbb a gyermekekkel találkozik. Az 1927. év gyermeke kineveti. Mert még a gyermek szemében sem hős, de buta az, aki olyan harcba kezd, amelyben győzni nem lehet.


Visszatér munkás életéhez. Választási jelenet, választási komédia. Az 1927. év munkásának öncsalása. És ebben a választási mechanizmusban, Thomas a régi hitet keresi, a régit, amely a földet, eget és a csillagokat is el tudva volna sodorni. És ebben a keserű pillanatban először villan fel benne, hogy nem való ebbe az életbe, de ott van helye a bolondok házában.


De ki kell inni a keserű poharat. Thomas nem hagyja magát. Egy nagy szállodában kap szállást, amelynek szobáiban az író szinte koncentrálja 1927 életét. A szeparéban a bankár és a forradalmárból lett hitehagyott miniszter pezsgőznek titkos üzletekre. A másik szobában új világ nyilik Thomas előtt: maga az egész világ. A rádión hallani az oceán felett repülő beteg szívverését, itt a Missziszipi árad, ott Sanghaiban lázadás... lázadás Afrikában... és mindenen keresztül a jazz-zene a piramisok lábánál a Mena Hou seban: Hoppla wir leben! De Thomas megtudja azt is, hogy a villanyosság couja a villamosszék és immár Londonból Berlint fel lehet robbantani.


Fényváltozás. A szálloda különszobájában „szellemi fejmunkások” vitaestélye: Az emberiség útja az önkéntes kihalás. Ide téved be Thomas, a szálloda pincére, akinek felteszik a kérdést, hogy vajjon az első nőnél, aki útjába akad, e finom ösztönét fogja előbb megkérdezni, vagy minden kérdezés nélkül teszi magáévá. Uj fényváltozás. Hotelszoba, ahol a miniszter lánya adja ki kedvesének az 1927 romlott lányának jelszavát: „Vielleicht degoutiert ihr MĂänner mich... ZĂärtlich im Bett können nur Frauen sein”.


A minisztert egy hackenkreuzler diák abban a pillanatban lövi le, amikor Thomas úgy határoz, hogy ő teszi el láb alól régi társát. A diák elmenekül, Thomas utána veti magát és már már eléri a diákot, aki még odakiálthatja, mért ölte meg a minisztert: Mert bolseviki, mert forradalmár, mert eladta az országot a zsidóknak.


Thomasban összeomlik minden. „Látod, hogy ég a ház, vödröt ragadsz, oltani akarsz és víz helyett olajat öntesz a lángok közé”.


„Nagy riasztásra, vihart harangozol a város fölött, de az alvók hasra fekszenek és tovább horkolnak...”


És rájön arra, mi végső konkluzió:


„Ich bin der Welt abhanden gekommen.


Die Welt ist mir abhanden gekommen” .


Thomast a merénylő helyett elfogják. Még egyszer visszakerül a bolondok házába, hogy megvizsgálják, épeszü-e. A könyv legszebb jelenete ez. Thomas beszámol arról a bolondokházáról, amit kint talál az életben. És miről azt hiszi, hogy az őrület tetőfoka, arra az orvos azt mondja: normális, normális, normális. És végül Thomas megállapítja 1927 igaz diagnózisát: az élet és a bolondokháza között nincs immár határ. Ugyanazok az emberek, akiket benn gummifalakban tartanak, künn az életben legázolják embertársaikat.


És levonja a végső konzekvenciát: megállapítja, hogy az elmeorvos a legbolondabb bolond.


Utolsó jelenet: megint együtt vannak a régi társak, akik ellen az a vád, hogy a gyilkos Thomas segítőtársai voltak. Kopognak a falak, rabnak rab jelet ad. És e kopogás közben megérzi Thomas, hogy semmi sem változott. Kezdődik előlről a tánc. És most szinte felmagasztosulás számára az őrület, amelynek tobzódásában öngyilkos lesz.


Hoppla wir leben! Ez a keserü, ez a gúnyos címe ennek a különös történetnek, amelynek egy sora sem íródott feleslegesen.


Börtön magányán érett meg ez a darab ós hogy Toller kiszabadúlt, tragikus magasságban összeütközött az élettel. Mintha aeroplánok mennének egymásnak, mintha lázálomban csillagok ütköznének egymásba. Az a földgolyóbis, amely 1919 lázában hordta magán Ernst Tollert és az 1927 földgolyóbisa. Toller irodalmi pályafutásának tetőfokára jutott fel új darabjával. Mert ez saját tragédiájának tetőfoka is. Hogy ezt a tragédiát mégis legyőzi, talán egyetlen vigasztaló motívum az a véresen gúnyos cím, amely jazz-zenével kisérteti az életet.


A rádió valahol a piramisok alján a finom hotelben Kairóban, mialatt a tüdővészesek charlestont táncolnak huzza a slágert, az ezerkilencszázhuszonhetest: Hoppla wir leben. (Budapest)


*Ernst Toller: Hoppla, wir leben! Drama Gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam.


 


Vissza az oldal tetejére