FŇĎoldal

Korunk 1927 Július

Mikszáth Kálmán regénypályázat

 


A magyar könyv piac egyik legszebb törekvésű vállalkozása a Pantheon irodalmi Társaság ebben az évben is megismétli regénypályázatát, amelyet tavaly egy eddig teljesen ismeretlen, fiatal író, Andai Ernő: „Soha ilyen tavaszt még” című regénye nyert meg. A Pantheon új regénypályázatában különös gondot kiván fordítani az erdélyi irodalomra és a KORUNK útján szólítja fel Erdély íróit, hogy minél teljesebb számban vegyenek részt ebben a pályázatban. A pályázat feltételeit alább adjuk. A pályázatokat Erdélyben a KORUNK szerkesztőségébe (Cluj, Strada Regala 47) kérjük 1927 szeptember 15-ig benyujtani*


Mikszáth Kálmán nevével a Pantheon csak annyiban kiván irányt szabni a pázóknak, hogy a jutalmazandó pályamű a magyar élettel és a magyar lélekkel belső kapcsolatban legyen.


A pályázat feltételei a következők:


1. A regény tárgya szabadon választható.


2. A regény terjedelme a rendes regényalakot számítva 260—320 oldal legyen.


3. A pályamű gépírásban, névtelenül, jeligével ellátva terjesztendő be. Mellékelendő zárt borítékban a szerző neve és címe. A regény címlapján levő jelige a zárt borítékon kivül feltüntetendő.


4. A pályázat eldöntését kiváló bírálókból alakítandó biráló-bizottság intézi.


5. A pályadíj 1.500 Pengő. Ezen pályadíjjal a regény első kiadásának tiszteletdija kiegyenlítést nyer.


6.– A pályadíj csak abszolut értékü regénynek ítélhető oda.


7.   A Pantheon Irodalmi Intézet R.-T. fentartja magának, hogy a pályanyertes regényen kivül a pályázatban résztvevő más elsőrendű regények kiadását a szerzővel való megegyezés alapján szintén elvállalja.


8. A pályázat határideje 1927 október 1. Ezen a határidőn tul beérkező kéziratok nem vétetnek figyelembe.


9.   A biráló bizottság határozata 1928 február végén fog kihirdettetni.


 


 


Vissza az oldal tetejére