stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Korunk 2009 December

Könyvajánló


Keszeg Anna ajánlja

 


Az évfordulók időnként ráirányíthatják a figyelmet azokra az életművekre, melyek nem kerülnek kívül a szakmai nyilvánosságon. Az idei Kazinczy-emlékév a klasszikus, 18–19. századi magyar irodalom és kutatásának ünnepe is néhány jelentős, az emlékév környékén bekövetkezett életműköszöntéssel, filológiai teljesítménnyel. Izgalmas, új kontextusba került pályaképek, az egyre inkább központi figurává körvonalazódó Schedius Lajos, az elméleti művei értelmezésével most árnyaltabb és koherensebb Berzsenyi Dániel-kép, a Kazinczy kritikai kiadás elkészült kötetei, a végre teljessé vált Dayka Gábor-életmű sok újragondolandó kérdést vet fel a magyar irodalom e mindig problematikus korszakával kapcsolatban. Az erdélyi olvasónak különös örömére szolgálhat Gyulay Lajos hírhedt naplói kiadásának folytatódása ezúttal Szegeden, melynek 2008-ban két friss kötete is megjelent.

Ambrus Judit – Bárány Tibor – Csörsz Rumen István – Hegedüs Béla – Vaderna Gábor (szerk.): Margonauták. Írások Margócsy István 60. születésnapjára. Kiadja a rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, 2009. http://rec.iti.mta.hu/ rec.iti/Members/szerk/margonautak/mar-gonautak-tartalom

Balogh Piroska: Ars scientiae. Közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007.

Cassirer, Ernst: Rousseau, Kant, Goethe. Atlantisz Kiadó, Bp., 2008.

Czifra Mariann (szerk.): Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy birtokán. Gondolat, Bp., 2009.

Csörsz Rumen István: Szöveg szöveg hátán. A magyar közköltészet variációs rendszere. Argumentum, Bp., 2009.

Dávidházi Péter: Menj, vándor. Swift sírfelirata és a hagyományrétegződés. A Pécsi Tudományegyetem Irodalomtörténeti Tanszékének Kiadványai, Pécs, 2009.

Dayka Gábor összes művei. (S. a. r. Balogh Piroska, Bódi Katalin, Szép Beáta, Tasi Réka), Universitas, Bp., 2009.

Devescovi Balázs – Szilágyi Márton – Vaderna Gábor (szerk.): Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. Ráció, Bp., 2007.

Fórizs Gergely: „Álpeseken Álpesek emelkednek”. A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben. Universitas, Bp., 2009.

Gyulay Lajos: Kis tükör (1832. augusztus 12. – 1851. augusztus 26.). (S. a. r., bev. Szabó Ágnes) Szeged, 2008.

Gyulay Lajos: Lotty! – Fanny! (1867. január 21. – 1867. március 3.). (S. a. r. Labádi Gergely) Szeged, 2008.

Hegedüs Béla: Prodromus. Kalmár György (1726-?) világáról. Argumentum, Bp., 2008.

Kazinczy Ferenc: Külföldi játszószín. (S. a. r. Czibula Katalin – Demeter Júlia) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009.

Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. (S. a. r. Orbán László) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009.

Kazinczy Ferenc: Fordítások. Bessenyeitől Pyrkerig. Önállóan megjelent fordításkötetek. (S. a. r. Bodrogi Ferenc Máté, Borbély Szilárd) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009.

Körmendy Lajos (szerk.): Levéltári kézikönyv. Osiris, Bp., 2009.

Labádi Gergely: A magyar episztola a felvilágosodás korában. Műfaj- és médiatörténeti elemzés. L’Harmattan, Bp., 2008.

Ludassy Mária (szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai. Áron, Bp., 2007.

Onder Csaba: Illetlen megjegyzések. Irodalomtörténeti tanulmányok. Ráció, Bp., 2009.

Rákai Orsolya: Az irodalomtudós tekintete: Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között. Universitas, Bp., 2008.

Schifano, Laurence – Poirson, Martial: Filmer le 18e siècle. Desjonquères, Paris, 2009.

Szentpéteri Márton: Az egyetemes tudomány eszménye Johann Heinrich Alsted erdélyi írásaiban (1629–1638). Universitas, Bp., 2009.

Szilágyi Márton: Határpontok. Ráció, Bp., 2008.

Ungvárnémeti Tóth László műve.(S. a. r. Bolonyai Gábor, Merényi Annamária, Tóth Sándor Attila) Universitas, Bp., 2008.

 

Vissza az oldal tetejére

+ betűméret | - betűméret