stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Korunk 2008 Augusztus

Terra Cha, Vádolom a középosztályt, Falragasz (versek, Asztalos Lajos fordításai)


Manuel María

Manuel María (1929–2004)

 

 

Terra Cha,

 

A Terra Cha1 ennyi csupán:

egy falu itt, másik amott,

csapott hegyhát, ezernyi lomb,

szomorú, ólmos ég,

melyen madarak szállnak.

A többi mind magány.

 

 

Vádolom a középosztályt

(Acuso a clase media)

 

Vádolom a középosztályt – a nagy- és kispolgárságot,

minthogy ők voltak s most is ők azok, kik elárulják

Galicia egyszerű, ősi, szeplőtlen szellemét.

A nép fiaként, az ő nevében szólok.

A hajósok és szántóvetők,

kovácsok és cselédlányok,

molnárok, hentesek és fuvarosok,

alázatos hajóácsok,

a Kasztíliába induló aratók,

föld nélküli feles bérlők,

vándorbotra kényszerülők,

az elesettek és kisemmizettek,

a földet hajnaltól estig túró

nincstelen zsellérek nevében szólok.

Mindazok nevében, akiket,

bárha igazuk van, meghazudtolnak mindig.

Önzéssel vádolom a nagy- és kispolgárságot,

azzal, hogy nem a néppel tart,

brutalitással és tudatlansággal,

azzal, hogy a hatalmasok talpát nyalja,

kalmárkodik éhséggel, nyomorral,

s bár hazájában él, megveti azt;

anyanyelvét nap mint nap sorvasztja,

aláásva ezzel önálló létét.

A középosztályt szolgalelkűséggel vádolom,

azzal, hogy térdre hull parancsolói előtt,

elárulva övéit, népét,

a meggyalázottat, védtelent.

Azt a vádat emelem a középosztály ellen,

hogy majmolja a madridi divatot,

és gyáván szemet huny

a mindennapi valóság előtt.

Középosztály, nagy- és kispolgárság,

feketepiacon megtollasodott kalmárok,

bor- és olajkereskedők, tőzsdeügynökök,

törvényt s lelkiismeretet tipró ügyvédek,

bérház- meg folyószámla-tulajdonosok,

a főnök előtt hajlongó aktatologatók,

kik népet, származást feledtek,

ti, a kivándorlókkal, éhséggel,

igazságtalansággal, nyomorral kufárlók,

nemesi cím után futkosó tolvajok,

gyilkosok, kik kegyelmet és legújabb

típusú kocsit vásároltok, hogy az égbe szálljatok,

ellenetek, a nép nevében, vádat emelek!

 

 

Falragasz

(Bando)

 

A polgármesteri hivatal ezennel elrendeli:

tilos a rózsáknak a sétatéren

minden ok nélkül bimbózni.

Mától a felszálláshoz engedély

szükségeltetik valahány galambnak.

Tilos a holdnak esténként

az égen szabadon sétálni.

Félnótás alak, ki meztelen örökké,

s rossz példát nyújt ezáltal szüzeknek,

ifjaknak, kik jó családból valók.

A költők adót tartoznak fizetni.

Tilos álmodozni 10-től 11-ig.

Tilos úgyszintén könnyeket hullatni.

Csupán szárazság idején szabad,

hogy a víztárolók le ne apadjanak.

Lelkesedhet a polgár

csütörtökön és vasárnap,

mikor a városi banda

a kioszkban muzsikál.

Törvényen kívüli mától

a kikelet, valamennyi

csillag, virág és madár.

Közzététetik ez a hirdetmény,

és a polgármester rendeletére

ezennel hatályba lép.

Pecsét, aláírás, s.k.

 

 

 

 


+ betűméret | - betűméret