stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Korunk 2008 Március

Internetes irodalom


Bogdán Zenkõ

 

[…] Az alábbiakban a „civil” emberek személyesebb „irodalmát” vizsgálom. Indulhatunk rögtön az e-mailek vagy elektronikus levelek világából, amelyek mára már annyira közhasználatúvá váltak, hogy akárcsak más okmányoknak (levél, kérés, ajánlott levél), az e-maileknek is külön szabályai születtek meg. Tehát besorolhatóvá vált a hivatalos irományok világába, belépvén ezzel valamilyen szinten az irodalomba is. Persze ezek a levelek nem minden esetben nyilvánosak, így e levélirodalom nem nevezhető „megszületőben levő internetes irodalomnak”, de ha tovább kutatunk, rátalálunk a blogokra.

A blog vagy weblog voltaképpen egy webnapló, írójának célja az önkifejezés, gondolatainak közreadása és az általa képviselt vélemények terjesztése. Ezek az internetes naplók nyilvánosak, és bárki számára elérhetőek.

Blogvadászataim közben rengeteg különböző tematikájú és csupa egyedi stílusú „naplóra” találtam, és arra a következtetésre jutottam, hogy igenis megszületőben van az internetes irodalom mint új irodalmi irányzat.

Elindulhatunk a legegyszerűbb blogtípustól, az úgynevezett „haverblogtól”, amelynek lényege a vélemények, közös élmények, események megosztása. Lényegében minden webnaplóban egy nézőpontból láthatjuk az eseményeket, egy személyes nézőpontból, amely hosszabb követés után regényszerűvé válik. Adott egy hős, aki egyes szám első személyben meséli, kronológiai sorrendben a vele történteket, amelyekről nem tudhatjuk, hogy vajon igazak, netán fiktív események. Megjelennek más szereplők is, akiket szintén az „író” személyes nézőpontjából ismerhetünk meg. Tehát egy olyan napló van előttünk, amelyben oda lapozunk, ahová akarunk, és bizonyos eseményeket tudhatunk meg „írójáról”. Nyilvánossága miatt e történeteket, megkérdőjelezhető eseményeket felsorakoztató napló naplóregénnyé válik, hiszen bárki olvashatja, anélkül hogy tudná, vajon amit olvas, igaz, vagy csak egy ismeretlen „író” első művébe pillant bele. Példaként hozható fel a nyomtatott irodalomban megjelent Virágot Algernonnak című Daniel Keyes-regény, amely naplószerűen követi végig egy szellemileg visszamaradott férfi felépülésének, majd visszaesésének történetét.

Ha elfogadjuk, hogy olyan művel van dolgunk, amely „írónkat” hősként állítja be, és követjük életét bizonyos ponttól (blogja létrehozásának dátumától) időben előrehaladva a lezárásig, akár „blogregényről” is beszélhetünk.

Egyes blogírók ezt már fel is használják, és napjaik eseményeit úgy írják meg, mint egy-egy kisebb novellát:

 

Szerencsés foghúzás

„Ha fogorvoshoz megyek, mindig eszembe jut Csalavér. A Sikeres foghúzás fejezet. Vajon mi lenne, ha egyszer kapnék én is egy marék fogat, és közölnék, hogy csináltasson urambátyám belőle függőt az óraláncára. Persze ma is olcsón megúsztam. Leszámítva azt a részt, amikor előzetes lebeszélés után felemeltem a kezem, hogy áúá, fáj. Véletlenül a jobbat, mert amikor a fúró hangja a koponyámban rezonál, kissé keverem a jobbat a ballal.

Szeretem a fogorvosos beszélgetéseket. Például így festenek:

V.T., aki fogdoktor: – Na akkor most háromig számolok!

B.: Öhőő!

V.T., aki fogdoktor: – Eeeegy, keeeettő…. Fáj?

B. (kissé artikulálatlanul, a nyitott szájra és a fúróra való tekintettel): – Öööö-öööö.

V.T., aki fogdoktor: – Keeettő…

B. (változatlan artikulálatlansággal, szorítva a széket): – Nnnüüü, öööö, üüü.

V.T., aki fogdoktor: – Nem, ez nem fájhat!

B. (aki kissé ordítana, csak nem tud/mer): – Nnnnnne nnnnne náááá!

V.T., aki fogdoktor: – Úgy maradsz, nem beszélsz, s most nem nyelsz!

B. (aki azt igyekszik elmagyarázni, hogy egy öngyújtókőnyi izét mindjárt le fog nyelni, vagy netán tüdőre lélegez, s emellé óvatosan mutogat): – Öööön möööö, éééée-eeee! (Szájára mutat). – Öööö! Naaa ööö! Éééée eeeek!

V.T., aki fogdoktor: – Most nem beszélhetsz!

B. (Chewbaccát idéző hangon): – Aaaeg. Nnnnn. (Majd sóhajtva hozzáteszi):

– EEaann.”(www.kissbence.freeblog.hu)

 

Tovább kutatva találhatunk olyan blogokat is, amelyek túl is lépnek a személyességen, és már-már publicisztikai szövegbe csapnak át. Ilyen például a www.strobist.blogspot.com, amely lényegében egy ember blogja, mégis egyfajta magazinnak tekinthető. Saját nevének vállalása nélkül tanít és ír a fényképezésről, saját tapasztalatainak bejegyzéseivel és képek mellékelésével, dátummal ellátva. Tehát betartja a blogolás „szabályait”, ugyanakkor egy magazin stílusában konstruálja meg bejegyzéseit. Lényegében nemcsak a technika követéséről szól az, hogy ez az „interaktív magazin” az interneten alakult ki, hanem pénzügyi és terjesztési gondokat is megold. Valószínű, hogy egy ember működteti az oldalt (akárcsak szinte minden blogot), amelyet nem biztos, hogy nyomtatott formában sikerülne megvalósítani. És ha ki is nyomtatnák tanulmányait, terjesztése nehezebb lenne, hiszen csak bizonyos pontokon jelenne meg könyv formában, így viszont, az interneten bárki számára megközelíthető, sőt még alakítható is, hiszen az olvasók is írhatnak, kérdezhetnek, akár egy fórumon. Ettől jelen idejűvé válik az alkotás, hiszen „író” és olvasó közösen írják a „művet”, amely örökmozgó, állandó jelleggel változó alakot ölt. Így elmondhatjuk, hogy egy blog írója, aki nem magáról, hanem kutatásairól és tanulmányairól ír a fényképezés területén, lényegében egy „szaklap” szerkesztője, a sajtóban „dolgozik”. 

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő blogok tehát az interaktív önkifejezés és írás színtereivé válnak, ki tudja, hogy éppen írókat vagy nevüket nem vállaló poétákat szülve, vagy bővítve az irodalmat egy új irányzattal: az internetes irodalommal. Voltaképpen eldönthetetlen a harc az írott szó és a virtuális betűk közt, hiszen ha olvasunk, mindenképpen nyerünk. Könyvet forgatva vagy műanyag dobozban kattogtatva olvasunk és írunk, egyik árthat, másik nem, vagy mindkettő segít? Lényegét tekintve a helyzet nagyjából változatlan: a ki nem nyomtatott művek nem az íróasztalfiókba, hanem egy elektronikus tárházba kerülnek, ahonnan nem takarításkor, hanem áramszünetkor tűnnek el.  

 

FORRÁS

www.kissbence.freeblog.hu 

www.strobist.blogspot.com

*Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 2007-es Irodalom és internet című pályázatára beküldött írás.


+ betűméret | - betűméret