stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Korunk 2008 Március

A Korunk könyvajánlata

            Rigán Lóránd ajánlja

 

Idő iránt, szembe – így készül el a lajstrom, azután a könyv, majd a katalógus történetileg. Jobban mondva nem is ellene mint valami „ércnél maradóbb”, hanem éppen azért, mert teli érdemmel, ahogyan Hölderlin előrebocsátja, mégis halandóan lakozik az ember – miként a kötetcím kiegészíti. Ars bene moriendi? Korántsem, ha vele contemptus avagy fuga mundi jár. Caveat emptor! Ha vigasztalást keresnél, fordulj Boethiushoz. Sok minden van, ami a problémákat megkönnyítheti, de a gondolkodás nem feltétlenül tartozik közéjük. Ha ellenben az, aki „a szürke tengeren átkel”, és „kikerülni ügyes, mindenben ügyes” az Antigoné sorai szerint is, az egyedüli olyan létező, amely mindeközben végig a saját szabadságában lakozik, úgy talán egyenesen arra termett, hogy ezt a súlyt kiállja – sugallja a szerző.

 

Határ-kerülés. Pethő Bertalan hetvenedik születésnapjára. Szerk. Zelei Miklós, Janox, Hajnal V. Csaba, Simon Adrienn. Platon Könyvkiadó, Bp., 2007.

Ambrus Gergely: A tudat metafizikája. Analitikus filozófiai elméletek. Gondolat Kiadó, Bp., 2007.

Cassirer, Ernst: A felvilágosodás filozófiája. Ford. Scheer Katalin. Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 2007.

Egyed Péter (szerk.): Bretter György filozófiája. Pro Philosophia, Kvár, 2007.

Fehér Ferenc: A bestiárium antropológiája. Politikai filozófiai tanulmányok. Fehér Ferenc művei 4. Szerk. Heller Ágnes–Miklósi Zoltán. Gond-Cura Alapítvány, Bp., 2007.

Fehér M. István: Schelling – Humboldt. Idealismus und Universität. Mit Ausblicken auf Heidegger und die Hermeneu-tik. Peter Lang, Frankfurt a. M., 2007.

Habermas, Jürgen–Ratzinger, Joseph: A szabadelvű állam morális alapjai. Ford. Horváth Károly. Gondolat Kiadó, Bp., 2007.

Király V. István: Halandóan lakozik szabadságában az ember. Kalligram, Pozsony, 2007.

Lánczi András: A XX. század politikai filozófiája. Helikon Kiadó, Bp., 2007.

Ludassy Mária (szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai. Áron Kiadó, Bp., 2007.

Rathmann János: Történetiség a német felvilágosodásban. Mendelssohn jelentősége. Logos Kiadó, Bp., 2007.

Ritter, Joachim: Szubjektivitás. Válogatott tanulmányok. Ford. Papp Zoltán. Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 2007.

Staller Tamás: Menekülés az emlékezetbe. A zsidó Koestler tudásszociológiai portréja. Logos Kiadó, Bp., 2007.

Ungvári Zrínyi Imre: Alkalmazott etikai alapfogalmak. Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár, 2007.

Veress Károly (szerk.): Tanítható-e ma a filozófia? A filozófia oktatásának lehetőségei az egyetemi szerkezetváltás összefüggéseiben. Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár, 2007.

Weiss János: Kant után szabadon. Tanulmányok a konstellációkutatás köréből. Áron Kiadó, Bp., 2007.


+ betűméret | - betűméret