stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Korunk 2008 Január

Itt egyetemi város lévén


S. L.

 

„Kolozsváron is gyakran előfordul, hogy belekötnek az emberbe, bár itt egyetemi város lévén, sok helyről érkeznek diákok, és a sokszínűség következtében inkább toleránsak az emberek.” Ugyanez az elsőéves, filozófia szakos diák – aki bizonyára a Székelyföldről került a Babeş–Bolyai Egyetemre – úgy tudja, hogy ahol a román nemzetiségű polgárok és a magyarok „élesen találkoznak”, ott gyakoriak a problémák. Az otthoni helyzetet viszont így érzékeli: „Székelyföldön szerencsére magyar többség a jellemző, és ezt az ott élő románok nemcsak hogy megszokták, de el is fogadják, és nincsen semmi gond.” Egy másik társa csodálkozik a nacionalizmus erdélyi megnyilvánulásain, holott a történelmi múlt ezt szerinte nem igazolja; ez az a tér, „ahol a világon először jött létre a vallásszabadság, ahol a különböző nemzetiségek mintegy olvasztótégelyben éltek egymás mellett”. Kolozsvárt most ő sem érzi igazán a nacionalizmus hatását, „addig a székelyföldön egyre inkább erősödik”. A többségi és a kisebbségi nacionalizmusra egyaránt rákérdező, tanár által kiosztott lapon a legtöbb válaszban az olvasható, hogy „nacionalizmus mindig volt és mindig is lesz országunkban”. Az érdekesebb feleletek közül kiszemelhető olyan is, amely az egyház és a nacionalizmus kapcsolatát teszi szóvá: „Jelenleg az egyházban [a nacionalizmus] a Bibliának a konkurense: a politikában természetesen felbukkan mint radikalizmus. De már abban az áldott állapotban vagyunk, hogy az egyház és a politika egybefonódva »magyarizmust« jelent.” Önmegnyugtató mondatokkal zárja válaszát az a néhány hónapja filozófiai tárgyakkal ismerkedő egyetemista, aki úgy gondolja, hogy „az erdélyi magyarok kevésbé nacionalisták, mint a magyarországiak vagy a románok. Kevésbé szélsőségesek, kevesebb bennük az idegengyűlöletre való hajlam is.”

A beérkezett válaszok nyilván nem értékelhetők statisztikailag, a kiugratott megjegyzéseket azonban tovább lehet gondolni – megerősíteni vagy cáfolni. (A kérdéseket 2007 novemberében-decemberében tettél fel egyetemi oktatók, a válaszadóknak nem kellett feltüntetniük a nevüket, sem azt, hogy melyik város melyik középiskolájából jöttek.) A BBTE Bölcsészkarán III Éves magyar–német szakos hallgató, aki egyúttal a Sapientia-EMTE Európai Tanulmányok Karán, nemzetközi kapcsolatok szakán a II évet végzi, nevével vállalta a következő kérdésnek a megválaszolását: „Hogyan viszonyulnak szerinted a nacionalizmusok az Európai Unió koncepciójához és mindennapjaihoz?” Az ő szövege teljes terjedelmében közlésre érett.


+ betűméret | - betűméret