stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Korunk 2008 Január

A Korunk könyvajánlata

Kovács Kiss Gyöngy ajánlja

 

Történelemről szól az alábbi lista, mely egyrészt szubjektív válogatás eredménye, másrészt – szaktudományi szempontból, elképzelhető, hogy igencsak elmarasztalható módon sokrétű kíváncsiságom eredményeként – meglehetősen eklektikus. Békésen megférnek rajta egymás mellett a művelődés-, művészet-, város-, politika- és családtörténeti munkák. Ha közülük csupán egyet szabadna kiemelnem, leginkább a Magyar művelődéstörténettel tenném ezt, melynek tematikája sokfelé ágazik, mégis a történetkutató tudományok együttműködéséből egységesen bontakozik ki az a kulturális-civilizációs folyamat, amelyet mai hazájába érkezése előtt, majd 1100 éves Kárpát-medencei története során a magyarság létrehozott, és ami földrészünkbe gyökereztette, egyedi vonásokkal ruházta föl a magyar művelődést. A kötet egyes fejezetei a nagy történelmi korszakokat és stílusáramlatokat követik, azonban nemcsak a szűkebb értelemben vett kultúrát (művészetek, oktatás, tudomány) tárgyalják, hanem jóval szélesebb kitekintéssel az életmódot, a mentalitást, a mindennapi gondolkodást, az ember és természet sokrétű viszonyának alakulását és az egészségügyet is. A könyv kedveltségét és keresettségét, széles körű használatát tanúsítja, hogy első megjelenése után rövid idővel több újabb kiadást ért meg. A jelenlegi kötet tetszetősebb kiállítású, a szerzők újabb részletekkel, kutatási eredményekkel és szakirodalommal is bővítették, képanyagát frissítették.

Gaal György: Képes Kolozsvár. A belváros írásban és képben. Polis Kiadó, Kvár, 2007.

G. Etényi Nóra – Horn Ildikó – Szabó Péter: Koronás fejedelem. Bocskai István és kora. General Press Kiadó, Bp., é. n.

Hermann Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2007.

Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Bp., 2006.

Kovács András: Épületek emlékezete. Nevezetes épületek Erdélyben. L’Harmattan Kiadó, Bp., 2007.

Lakatos István: Emlékeim. II. Börtönéveim. Alutus, 2007.

Monok István – Hapák József: A Bibliás Rákócziak. Kossuth Kiadó, Bp., 2006.

Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története. Akadémiai Kiadó, Bp., 2007.

Papp Klára: „Esze, kardja, s házassága után boldogul az ember.” Tanulmányok a Csáky család 17–19. századi történetéből. Debrecen, 2006.

Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók. Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.

Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. Osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írt feljegyzései. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Corvina Kiadó, Bp., é. n. [2007]

W. Kovács András – Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kvár, 2006.

 

 


+ betűméret | - betűméret