stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Korunk 2007 December

Jelenünk múltja, múltunk jelene vasplasztikákban


Németh Júlia

 

Kovács Géza egyéni hangvételű, sajátos levegőt árasztó hegesztett vasplasztikái ízig-vérig korszerű, 21. századi alkotások. Ennek ellenére egy letűnt kor hangulatát is idézik, de nem annyira a napjainkban újraéledő édes-bús nosztalgia, mint inkább a pragmatizmus, az egyedi művészi építkezés szintjén.

Sajátos múltbafordulás, sajátos értékmentés ez, hiszen a szobrász nem általánosan ismert és elismert relikviákat istápol, hanem kivénhedt, funkciójukat vesztett, eldobott használati tárgyak, a természet viszontagságai s az idő kikezdte késztermék darabkák, ipari hulladékanyagok után nyúl, és fedezi fel bennük az értéket: az újjászületés, a műtárggyá alakítás lehetőségét. A költőt parafrazálva: képes meglátni bennük a csodát, hiszen azt önmagában hordja. Ennek az önmagában hordott csodának műalkotásban megjelenített változatait szemlélve nyomon követhetjük azt a sajátos folyamatot, amely az enyészet különböző fokozatait mutató rozsdás vasdarabok, szegek, árak, hajlított fémrudak, fogaskerék- és zárdarabkák, harapófogók, lópatkók és egyéb szerszám-töredékek művészi reinkarnációjához vezet. Felfedezőjük és felhasználójuk kombinatív készsége, arányérzéke és művészi fantáziája a már senkinek sem kellő, eldobott használati tárgy maradványokból új minőséget, műtárgyat teremt. Ennek a radikális funkcióváltásnak eredményeként születnek múltból táplálkozó, de a jelennek szóló fémplasztikái.

A pop art és a transzavantgárd jegyeit hordozó összeállítások úgy utalnak a kiveszőben lévő tárgyi kultúra sajátos szeletére, hogy nagyon időszerű kérdéskört érintenek, a jelen problematikáját is képesek felvillantani. Hogy ki mit lát, mit olvas ki ezekből a kompozíciókból, egyéne válogatja. Egyvalami bizonyos: érdemes megtekinteni a sajátos kínálatot. A művészi fantáziára, szabad képzettársításra alapozott, jelekből és jelképekből táplálkozó háromdimenziós beszéd ugyanis sok meglepetést tartogathat.

Az egyszerű részletektől a bonyolult konstrukciókig terjedő szerkesztési eljárással a művész  játékosan ugyan, de az alkotás komolyságát ösztönösen is megérezve teremti meg a maga sajátos művészi világát: a látvány elsődlegességére építő, de a meditatív jelleget sem nélkülöző, szellemes térkompozíció-együttest. A bezártság, a mindenkori kötöttségektől való szabadulás vágya (Szabadulni vágyó), a megalázást nem tűrő felvetett fejűség fémbe fogalmazott magatartásformája (Büszkeség), a Száguldás és az Előre hajolva találó formába lényegítése vagy éppenséggel a vasvilla fogakkal illusztrált Rossz álom képe váltakozik a Virtuális harmónia, a Közre fogva egymásba hajló formaritmusaival, a Kígyózva kecsesen könnyed, hajlított fémrúdjaival.

Jelenünk múltja, múltunk jelene elevenedik meg a művész keze munkája nyomán. Egyfajta modern, 21. századi vaskorszak, amelynek szabályait Kovács Géza nem annyira a tartósságáról ismert, s az emberi civilizáció alakulását kezdettől napjainkig meghatározó anyag megmunkálásának technikája, mint inkább személyes élményei, szubjektív létállapota szerint határozza meg. Vasban gondolkodik, vasban érez, és vasban valósítja meg művészi ötleteit. Szellemesen, látványosan, találóan.  

 


+ betűméret | - betűméret