stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Korunk 2007 December

A Korunk könyvajánlata

Balázs Imre József ajánlja

 

Nem titkolom nagyon, hogy fõként nyáron és késõ õsszel – a budapesti Könyvhét, a marosvásárhelyi Könyvvásár idején – gyarapszik a könyveim gyûjteménye. Mindenfélével, természetesen: a gyarapodás meglehetõsen szeszélyes. Ezúttal maradjunk az irodalomnál, irodalomtörténetnél. Ismét egy jó év könyvtermése van mögöttünk, és néhány 2006-os „lemaradást” sem árt pótolni. Ha igyekszem nem ismételni azt, amit kollégáim már az olvasók figyelmébe ajánlottak, akkor is tekintélyes a lista.

 

 András Sándor: Gyilkosság Alaszkában. Kalligram, Pozsony, 2006.

 Balogh Tamás: Álmodozók irkafirkája. Pont Kiadó, Bp., 2006.

 Balotă, Nicolae: Romániai magyar írók (1920–1980). Ford. Vallasek Júlia. Mentor, Marosvásárhely, 2007.

 Cărtărescu, Mircea: Miért szeretjük a nőket? Ford. Koszta Gabriella. Jelenkor, Pécs, 2007.

 Cernat, Paul: Avangarda românească şi complexul periferiei. Cartea Românească, Bucureşti, 2007.

 Compagnon, Antoine: Az elmélet démona. Ford. Jeney Éva. Kalligram, Pozsony, 2006.

 Cseke Péter: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2007.

 Demény Péter: A fél flakon. Koinónia – Éneklő Borz, 2007.

 Elek Tibor: Árnyékban és fényben. Darabokra szaggattatott magyar irodalom. Kalligram, Pozsony, 2007.

 Jász Attila: XANTUSiana. Kalligram, Pozsony, 2007.

 Karátson Endre: Otthonok. I–II. Jelenkor, Pécs, 2007.

 Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén. Magvető, Bp., 2007.

 Kovács András Ferenc: Időmadárkönyv. Koinónia, Kolozsvár, 2007.

 Láng Zsolt: Játék a kriptában. Koinónia, Kolozsvár, 2007.

 Márton László: Ne bánts, Virág! Jelenkor, Pécs, 2007.

 Mesterházi Mónika: Sors bona. Osiris, Bp., 2007.

 Oravecz Imre: Ondrok gödre. Jelenkor, Pécs, 2007.

 OrcsikRoland: Holdnak, Arccal. Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2007.

 Rigán Lóránd: Erósz városa. Komp-Press, Kolozsvár, 2007.

 Sári B. László: A hattyú és a görény. Kalligram, Pozsony, 2006.

 Selyem Zsuzsa: Fehérek közt. Vigilia Kiadó, Bp., 2007.

 Szabó T. Anna: Elhagy. Magvető, Bp., 2006.

 Szegedy-Maszák Mihály (főszerk.): A magyar irodalom történetei. I–III. Gondolat Kiadó, Bp., 2007.

 Tandori Dezső Legszebb versei. Vál, szerk. Bedecs László. AB-Art, Pozsony, 2007.

 Varró Dániel: Szívdesszert. Magvető, Bp., 2007.

 Végh Balázs Béla: A gyermekirodalom változatai. Komp-Press, Kolozsvár, 2007.

 Vida Gábor: Nem szabad és nem királyi. Magvető, Bp., 2007.

 Zágoni Balázs (szerk.): Kincses Képeskönyv – Kolozsvár. Koinónia – Projectograph, Kolozsvár, 2007.

 

 


+ betűméret | - betűméret