Július 2007
Történelmi tér, mozgástér, kényszerpálya


  Beszéljünk a muzsikáról (vers)
  Lászlóffy Csaba

  „Térbeli fordulat” és a várostörténet
  Gyáni Gábor

  A „katasztrófa” okai
  Romsics Ignác

  Európai célok – közép-európai lehetőségek
  E. Kovács Péter

  Kettős függésben: Erdély államisága a 16. században
  Oborni Teréz

  Mozgástér a kényszerpályán
  Hermann Róbert

  Egy sajátos földtulajdon: a székely örökség
  Egyed Ákos

  A Magyar Népi Szövetség kisebbségpolitikájának korlátai 1946-ban
  Nagy Mihály Zoltán–Olti Ágoston

  Keresem a metaforát (Európai Napló)
  Sz. Benedek István


Toll
  Kasstól – Kassról
  Kántor Lajos


Tájoló
  Elcsöndesedő falu?
  Simon András

  Julius Krohn, Róheim Géza és Mircea Eliade sámánképe
  Sarnyai Csaba Máté


História
  Hat elaggott férfiaknak…
  Murádin János Kristóf


Mű és világa
  Naphimnusz a Kálvárián
  Poszler György


Téka
  Rókák és struccok (Átfogó)
  Bogdán László

  Nyolcvan év nagyhatalmak érdekzónáiban
  Stanik Bence

  Az arctalan közösségtől az egyéniesített társadalom- és kultúrakutatásig
  Pozsony Ferenc

  Archetipikus szimbolizáció és reprezentációi
  Peti Lehel

  Ars peregrinandi
  Nagy Zoltán

  Olvasó kizárva
  Kovács Noémi

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A szabadság apostola
  Heim András

  Libertariánus honlapok
  Mihai Sârbu  Lépcső/ház
  

  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Számunk szerzői

Sz. Benedek István (1941) – vegyész, szerkesztő, Wuppertal

Bogdán László (1948) – író, szerkesztő, Sepsiszentgyörgy

Egyed Ákos (1929) – történész, akadémikus, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke, Kolozsvár
Gyáni Gábor (1950) – történész, az MTA doktora, tudományos tanácsadó, MTA Történettudományi Intézet, egyetemi tanár, ELTE, Visiting Professor, CEU, Budapest

Heim András (1946) – grafikus, Kolozsvár

Hermann Róbert (1963) – történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Állandó Hadilevéltári Kirendeltségének vezetője

Kántor Lajos (1937) – irodalomtörténész, az MTA doktora, főszerkesztő, Kolozsvár

Kass János (1927) – grafikus, Budapest

Kovács Kiss Gyöngy (1960) – történész, PhD, szerkesztő, Kolozsvár

Kovács Noémi (1985) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

E. Kovács Péter (1957) – történész, a történettudományok kandidátusa, tudományos igazgató, Római Magyar Akadémia

Lászlóffy Csaba (1939) – író, költő, Kolozsvár

Murádin János Kristóf (1980) – doktorandus, BBTE, Kolozsvár

Nagy Mihály Zoltán (1974) – kutató, doktorandus, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár

Nagy Zoltán (1984) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Oborni Teréz (1960) – történész, tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet, egyetemi docens, ELTE Történeti Intézete, Budapest

Olti Ágoston (1980) – doktorandus, ELTE, Budapest

Peti Lehel (1981) – néprajzkutató, egyetemi tanársegéd, doktorandus, Szeged–Kolozsvár

Poszler György (1931) – irodalomtörténész, esztéta, akadémikus, Budapest

Pozsony Ferenc (1955) – néprajzkutató, egyetemi tanár, BBTE, Kolozsvár

Romsics Ignác (1951) – történész, akadémikus, egyetemi tanár, ELTE, Budapest

Sarnyai Csaba Máté (1968) – történész, PhD, oktató, Szegedi Tudományegyetem

Sârbu, Mihai (1978) – doktorandus, BBTE, Kolozsvár

Simon András (1973) – egyetemi tanársegéd, PhD, Szeged

Stanik Bence (1985) – újságíró, egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár