Március 2007
Női szerepek


  Eurüdiké a veremben; Orpheusz viszontlátja Eurüdikét (versek)
  Boda Edit

  A nemek közti különbség: biológiai vagy szociálisan tanult?
  Ferenczi Enikő

  A Nyugat nőiesedése
  Aurel Codoban

  A másik és a másság a feminista diskurzusban
  Hübel Szilvia

  Női társadalmi szerepek a kommunista propagandában
  Györffy Gábor

  Nemem méltóságát a teremtőtől kaptam...
  Petrőczi Éva

  Arcunkat...; Ámde a látás; Egy mondat a Peer Gyntből; A tükörtojás-tekintetű zongorista…(versek)
  Petrőczi Éva

  A veszélyesen gyenge nő
  Zamfir Korinna

  Nemi különbségek a kommunikációban
  Becky Michele Mulvaney

  Faldal; Falakon túl; A falfehér most meghalad; Fal megint (Generátor – versek)
  Szalma Réka

  Hidegháborús média Dublinban (Európai Napló)
  Balázs Imre József


Toll
  Anyaként aggódni és alkotni
  Antal Ildikó

  Segítő részvét
  Csekéné Kolcsár Irén


História
  A 18. századi bécsi politika erdélyi megnyilvánulási formái (II)
  Kovács Kiss Gyöngy


Világablak
  Generációk, nők, férfiak
  Fejes Ildikó


Mű és világa
  Feminizmus és feminizmuskritika Elfriede Jelinek drámai szövegeiben
  Kordics Noémi

  A metafizika és az angyalok
  Balon Ruff Zsolt

  Fekete és fehér között
  Musca Szabolcs


Közelkép
  Nőkép egy kommunista nőlapban
  Sütő–Egeressy Zsuzsa


Téka
  Vadászat angolokra
  Bogdán László

  Európai női teológusok évkönyve
  Bereczki Szilvia

  A Kárpát-medence régiói
  Ráduly Zoltán

  „Örülünk a szavakon keresztül a világnak”
  Zsigmond Adél

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Sikeres politikusnék
  Kántor Erzsébet

  Voltaire, vigyázz!
  R. L.

  Felelős kommunikáció
  B. M.  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Balázs Imre József

Hidegháborús média Dublinban (Európai Napló)

 

Az egyik első emlékezetes benyomás a szél. Az, hogy „majdnem elvitt a szél”, itt, úgy tűnik, betű szerint is érvényes. A kerekes bőröndöm, amelyik le volt támasztva mellém, elindult, gurult a szélben. És a kabátom is elkezdett vitorlaként működni.

Az időpont: 2007 januárja. Helyszín: Dublin. Alig néhány napja oldotta fel Írország a vízumkötelezettséget a román (és egyben európai uniós) állampolgárok számára. A Ferihegyi reptéren a számítógépes rendszer még kérné a vízumom sorszámát. Tájékozatlan Hölgy, akinél bejelentkezem, megkérdezi Tájékozott Hölgyet a szomszéd pultnál. Tájékozott Hölgy megoldja a problémát. Ettől Nagy Földrajzi Felfedezőnek kezdem érezni magam, aki először döngeti az immár nyitott kapukat. Ezt a frissen kialakult énképemet csak az befolyásolja majd a Frankfurt–Dublin repülőjáraton, hogy mellettem és előttem egyaránt román honfitársak ülnek, egyikük afféle vezérszerepben viszi a szót a többiek helyett is, ha épp szükségessé válik az utaskísérőkkel való kommunikáció. (Dublinban is többször, több helyen hallok román beszédet az utcán. Magyart is egyébként.) Ismételten módosult énképemmel rejtőszínt veszek fel a repülőben: Ted Hughes-verseket olvasok, angolul.

 

A dublini kiruccanásom célja és ürügye egy konferencia: Propaganda and the Mass Media in the Making of Cold War Europe – A propaganda és a tömegkommunikáció szerepe a hidegháborús Európa létrehozásában, a University College Dublin Történeti Intézetének szervezésében. Azért ürügy is, mert amellett, hogy valóban több mint két éve foglalkozom a téma kutatásával, Írország önmagában is nagy vonzerő ennek az utazásnak a megtervezésében, régi tervek egyike. Szóval konferencia is, és Dublin is. Az előadásom egyfajta összegzés, a Sapientia – KPI támogatásával folytatott egyéni és csoportos kutatásaink összefoglalása: The Making of Communist Man: Minority Media and Literature in Romania, 1948–1965. A kommunista ember megteremtése: kisebbségi sajtó és irodalom Romániában 1948 és 1965 között. Ez az egyetlen romániai téma a konferencián kb. negyven előadásból, de egyébként szerencsésen kiegyensúlyozott a rendezvény: hasonló arányban szerepelnek a Vasfüggöny keleti és nyugati oldalához kapcsolódó szövegek. A résztvevők németországi, ausztriai, írországi, olaszországi, hollandiai, görögországi, amerikai, nagy-britanniai, észtországi, franciaországi, belgiumi, lengyelországi egyetemek és egyéb intézmények oktatói, kutatói – olyanok, akiknek a teljes életműve ráépült már a témára, de olyanok is, akik még csak egy kutatás első eredményeit mutatják be.

Az érkezésem délutánján már zajlik is a konferencia. Egy húszperces előadásban nem könnyű értelmezésekre helyezni a hangsúlyt, különösen olyan témák esetében, amelyek ha időben nem is, de térben és kulturális szempontból távol esnek egymástól. Az első nap tanulsága, hogy a képekre, filmekre épített előadások itt erősebben érvényesülnek. És nem csak azért, mert egy jól kitalált kép általában hatásosabb, mint a szöveg. A saját tapasztalattal való összevetés könnyebb így: a bemutatott kép talán még inkább elszakad az előadó személyétől és az előadás logikájától, mint az, amit mond. Azon kapom magam, hogy az amerikai propagandafilm-részletekben, amelyek a Marshall-tervet népszerűsítették annak idején, kommunista propagandafilmek képeit és eszközeit fedezem fel. Azokon a plakátokon, amelyeknek a keletnémet lakosság tudatát kellett átalakítaniuk az ötvenes években, a romániai nyolcvanas évek gyermekrajzainak motívumait látom meg, vagy régi bélyegek rajzát ismerem fel újra (kézfogások! hidak! gyárkémények!). Szubjektív benyomások, nyilván. De Nicola Hille Tübingenből éppen azt fejtegeti a hidegháborús német propaganda kapcsán, hogy mennyi hasonló képi elem tűnik fel a keletnémet és a nyugatnémet oldalon – és hogy a keletnémet plakátok rajzai sokszor épp a náci Németország plakátművészetét idézik. Ugyanazok a képek tehát többféle üzenetnek rendelődnek alá a különböző történelmi időszakokban vagy a Vasfüggöny két oldalán. Az érzelmi ráhatás a domináns, óriásokat látni, amint az ellenfél-figurákat összemorzsolják, lesöprik a színről. És tömegeket, esküre emelt kezeket.

Másnap két izgalmas előadás a korszak építkezéseiről, a szovjet fennhatóság alá tartozó államokban: NDK, Lengyelország és Szovjetunió a példák. Ismét erősek, emlékezetesek a képek, ismét van, amihez kapcsolni őket. Kiderül, hogy a Szovjetunió számára az amerikai építkezés fontos minta – azzal kell versenyezni, azoknál a felhőkarcolóknál kell magasabbat építeni. A lengyeleknél viszont egyenesen támadás éri az építészeti moder-nizmust az ötvenes években, és egy nemzetibb, klasszicizáló vonulat erősödik meg: meg kell nyerni a tömegeket – a kommunisták stratégiája ott az, hogy megpróbálják magukat a nemzeti hagyomány legitim örököseiként beállítani. Érdekesen cseng ez egybe azzal, amit nem sokkal később Jane Curry, a konferencia egyik rangidőse mond a lengyel kommunisták (cenzúra működését is meghatározó) stratégiáiról: nem érezték biztonságban magukat, és nem érezték elég erősnek saját hatalmukat – ezért rengeteg olyan fogást kipróbáltak, amelyek a többi kommunista országban egyáltalán nem voltak jellemzőek.

Az építkezés-előadások kapcsán rákérdezek arra, ami ezzel kapcsolatban foglalkoztat, hogy a monumentális építkezés „magánéletbeli” hatása mennyiben követhető. Illetve hogy a bemutatott monumentális épületek kapcsolódtak-e valamiféle személyi kultuszhoz Lengyelországban vagy az NDK-ban? Nyilván Ceauşescu késő kommunizmus-beli nagy átalakításai járnak a fejemben. A személyi kultusszal kapcsolatos kérdésre adott válasz egyértelműen nemleges. Sokkal inkább a háború által lerombolt országok újjáépítésével és újjáépítőjével, a Párttal kapcsolódik össze ez a történet. Érdekes viszont, amit az egyik előadó kiemel az újjáépítő munkát népszerűsítő plakátok kapcsán, ahol sok-sok nő rakja egymásra a téglákat, kőművesmunkát végezve. Rengeteg közmunkára, ingyenes munkára volt szüksége a rendszernek ahhoz, hogy ezek az építkezések gyorsan megvalósulhassanak. Összefügghet ez máshol is a korabeli nőábrázolással? Kérdés. A magánéletre vonatkozó kérdés esetében azok a mintalakások kerülnek szóba, amelyek a nagy sugárutak mentén kerültek átadásra, és amelyekbe főként pártfunkcionáriusok, olykor egy-egy élmunkás költözhetett. Ott egyértelmű a magánéletre tett hatás – mondják. Máshol kevésbé mérhető.

Még egy előadás a cseh írókongresszusokról; kiderül: nagyon éles helyzeteket vállaltak az ottani ellenzéki írók. És hogy 1956 említésre méltó történései között helye van a második cseh írókongresszusnak is.

 

Felfedezőút az egyetemi campus területén. Hatalmas zöldterületek, a különálló épületek között egy nagy tó, hattyúkkal, kacsákkal, szökőkúttal. Könyvesbolt, étkezdék, könyvtár, bank – majdnem minden, ami kell. Azért csak majdnem, mert ahogy olvasom az interneten, éppen 2006-ban hirdetett meg az egyetem egy tizenöt éves fejlesztési tervet, amelyik a campus átépítéséről, funkcionálisabbá tételéről szólna, arról, hogy a hét minden napján, a nap huszonnégy órájában pezsegjen itt az élet. Tény, hogy így kissé kihalt a hétvégi UCD, bár a kacsák és a hattyúk kitartóak. Reménykedve jönnek közel a parthoz, ahogy látják, hosszabban álldogálok a tóparton. Csalódniuk kell: ennivalót nem kapnak, viszont rákerülnek néhány fényképre.

 

A város olyan, mint a nagyvárosok általában: engem azokra emlékeztet, amelyeket én ismerek. Akik járatosak Londonban, azt mondják, leginkább Londonra hasonlít. Mindenesetre a sok sétálóutca tömve emberekkel még késő este is, különösen a Temple Bar nevű városrész, ahol egymást érik az éttermek és szórakozóhelyek. Kicsit kevesebb egzotikus arc, mint mondjuk Amszterdamban. Utcák, látványosságok, éttermek – ismerkedés a várossal. A Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Képtár ingyenes, bár nem ezért próbálom ki őket.

 

A szervezők – jó érzékkel – igyekeznek nem egyszerű akadémiai jellegű rendezvény-nyé tenni a konferenciát: az első esti borkóstolás és szendvicsezés ugyan az egyetem egyik épületében zajlik, a másnapi konferenciavacsora viszont a városban, egy központi török étteremben, a konferenciazárás utáni levezetőként pedig egy „James Joyce pub crawl” is belefér a hivatalos programba. Ez a dublini turistavonzó specialitások egyike egyébként – kocsmáról kocsmára járni, mindenhol ismerkedve a hazai ízekkel. Többféle „pub crawl” létezik (kb. „kocsmatúra”, de a crawl – mászás – szó a dolog intenzitását is jelezni próbálja), ehhez, amelyiken részt veszek, Joyce-részletek hangos és ízes, profi olvasása is hozzátartozik. Mivel a társaság túl nagy ahhoz, hogy bármelyik kocsmába könnyedén beférjen, lehorgonyzunk és hosszabban berendezkedünk a Davy Byrnes Pubban. Szóval pub igen, crawl kevésbé. A pult fölött, a tévében rögbimeccs megy. Egyik ír bennszülött történészkolléga, amikor megtudja, honnan jöttem, rögtön mondja is: Romániának jó rögbicsapata van, ugye? Mondom, igen, de a focicsapatukra azért büszkébbek a románok.

 

A „pub crawl” előtt persze, az utolsó nap délelőttjén még sor kerül az előadásomra – jól fogadják, kérdésekkel, s az előadások vitájában, amikor konkrét, személyes tapasztalatok is előkerülnek a propaganda működésével kapcsolatban, különösen érdekelni kezdi a résztvevőket, hogy milyen is volt a május elsejei gyermekrajzok intézménye például… Hogy nem volt-e skizofrén helyzet békegalambokat és efféléket rajzolni gyermekként. Mondom, ez a konkrét dolog például egyáltalán nem – a gyerek, éppen úgy, ahogy a felnőtt is, pontosan tudja, mit várnak el tőle úgy általában. És megpróbál megfelelni a feladatnak. Ezen a válaszon azóta is gondolkodom, hogy bonyolultabb-e ennél a dolog? Mindenesetre tény, hogy a család és a nyilvános szféra által közvetített értékrend között különbség volt a nyolcvanas években. A külső elvárásokat külső elvárásokként közvetítette a család – legalábbis az én családom. Tehát olyan illemszabályként, viselkedési kódként, ami a másokkal való érintkezéshez tartozik, és nem lényegi dolog. Ilyen szempontból a gyerekrajz-projektek teljesítése a pragmatikus és egy picit talán cinikus ügyek közé tartozott. A nyolcvanas évek persze valószínűleg másak, mint a kommunista rendszer első néhány éve – inkább elválik egymástól a valóság, amit az ember a szemével lát, és az, amit valóságként kínál az újság és a televízió. Ettől pedig nem biztos, hogy könnyebb élni, de az biztos, hogy könnyebb belátni a kulisszák mögé, a viselkedést pedig viselkedésnek tekinteni.

 

S a jellegzetes kép, amit hazahozok Dublinból? Talán az iskolás egyenruhák látványa az utcán. Mintha egy Harry Potter-filmben volnék. Iskolás egyenruhák és az a valószerűtlen klímaérzékelés, ami ehhez kapcsolódik. Nagykabátosan vitorlázom a szélben a dublini utcán, szemben térdszoknyás és térdzoknis lánycsapat jön az iskolából. Mellettük rövid ujjú pólós fiatal pár várakozik az autóbuszra. Én a szemembe húzom a sapkám, és vitorlázom tovább.