Február 2007
Arcok, évek


  Hát tanulj dalt a zengő zivatartól (vers)
  Lászlóffy Aladár

  A Korunk kapui
  Kántor Lajos

  Szerkesztők visszanéznek
  (Tóth Sándor, Benkő Samu, Veress Zoltán, Aradi József, Weiszmann Endre, Jancsik Pál, Aniszi Kálmán, Kiss János, Jakó Klára, Salat Levente)

  Songs of Passage (vers)
  Visky András

  Egy arisztokrata Athénban
  Rigán Lóránd

  Olvasónapló
  Horváth Andor

  Timon a Solveig-házban
  Poszler György

  Hagyomány és modernitás konfliktusa
  Bányai János

  Személyes ügyek (vers)
  Csiki László

  Egy örökség kínálata
  Pomogáts Béla

  A sötétség kritikája
  Egyed Péter

  Bretterről, Kolozsvárról
  Vajda Mihály

  Beszélgetés Boros Rózával, életéről
  Kiss András

  Egy könyv genezise
  Ritoók János

  A kultúrember és a politikai tett
  Ştefan Borbély

  A meghajlás művészete, Őszelő, Mikor a házban megbetegedett, Aeneas sakkozik (Generátor – versek)
  Horváth Előd Benjámin

  Ötvenhatos konferencia Párizsban (Európai Napló)
  Gömöri György


Toll
  Arcok, évek
  Sebestyén László


Tájoló
  Ötven évvel ezelőtt hunyt el Cs. Sebestyén László
  Mód László


História
  A 18. századi bécsi politika erdélyi megnyilvánulási formái néhány korabeli emlékíró szemével
  Kovács Kiss Gyöngy

  Az erdélyi fiatalok értékorientációja a történetkutatásban
  Cseke Péter

  A „Spanyol polgárháború” Erdélyben (1936)
  Horváth Sz. Ferenc


Világablak
  Házunk, városunk, hazánk, Európánk, földünk
  László Ferenc


Mű és világa
  A személyi szabadság
  Adrian Marino

  Egy mondat Baránszkyról
  Cselényi László


Közelkép
  Megoldáskeresés elvi kompromisszumok nélkül
  Péntek Imre


Levelestár
  Szász János levelei Gáll Ernőnek
  


Téka
  Ami nincsen, és ami lehetne (Átfogó)
  Demény Péter

  Álmok vendégsége
  Balázs Imre József

  A múlt tabuiról, közérthetően
  Murádin János Kristóf

  Foci és irodalom, avagy játékos közvetítések
  Bakcsi Botond

  Dokumentum a költő és költészettanár Csokonairól
  Keszeg Anna

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A civilségről
  S. L.

  Az elsikkaszthatatlan spanyolviaszról
  R. L.

  Prózai látlelet
  Ferencz Enikő

  Tükrök által
  Szabó Annamária


Lépcső/ház
  Évfordulón
    Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

S. L.

A civilségről

 

Parti Nagy Lajos versben, prózában és esszében-publicisztikában egyaránt kitűnő szövegekkel szól bele napjaink közéletébe. Most éppenséggel ezt tette, egy „utcai akció az utcai erőszak ellen” keretében, Budapesten. 2006 „borzalmas őszéhez” kapcsolódva írja:

„...a civilség jelent valami józan szkepszist, amit tán a szükséges naivitás és a szükséges cinizmus spciális közép-európai kevercsének neveznék – többek közt Örkény patikus úr meg Hrabal patikus úr, pláne Bibó patikus úr tudtak sokat ezen a tájon erről a keverékről, még ha eléggé gátolva is voltak abban, hogy az életük legfőbb üzemanyagaként használhassák.

[...] itt és most civilnek lenni az körülbelül annyi, mint eléggé torkig lenni önmagunkkal is, az országgal is, torkig és ne tovább. Annyit jelent a civilség, hogy demokráciában nem tűrhető el, hogy bárkik spontán versus megrendelésre szétverjék a fél várost vagy akár csak egy sarkát, terét és szegletét, csomagolja bár magát a footjobb huliganizmus bármilyen logóba, lobogóba, amiképpen nem tűrhető el egyetlenegy darab lepottyant rendőri azonosító szám, egyetlenegy félrement csizmarúgás vagy viperasuhintás sem, bármennyire is a törvényes rend helyreállítása érdekében esett meg, ami megesett.

Civilnek lenni annyit jelent, hogy bár egyikünk ide, másikunk oda teszi a hangsúlyokat, e hangsúlyok nem roppanthatók össze a torokkal, mely létrehozta őket.

Annyit jelent, hogy az írott és íratlan törvények keretei közt el kell viselni egymást. Hogy szeretni, azt nem gondolnám, pláne nem mondanám normatíve, bár a reá való törekvés nem szokott rosszat tenni senkinek, legyen istenhívő avagy ateista.

Nyilván idéztem volna József Attilát, »Emberek, nem vadak – / elmék vagyunk!«, de tán – nem akarván a vadakat bántani – inkább Csehovot citáltam volna, aki azt mondta, igaz, az írókról, hogy csak annyira ártsák bele magukat a politikába, hogy megvédhessék magukat tőle.

Elmondtam volna, mondtam, hogy civilnek lenni annyi, mint tudni, örülni, hogy a nép magunk által és közül választott képviselői mindenekelőtt és mindösszesen szolgáltatók. Nem cselédek tehát, kikbe a verbális cipőjét bárki civil törölheti – civil ilyet amúgy se tesz –, és nem is félistenek, akik előtt arcra kéne borulni, bele a kézcsókos sárba – civil ilyet pláne nem tesz.

És azt is mondtam volna nyilván, mondtam, hogy a civil kurázsi itt és most semmi egyéb, mint normálisnak maradni, józannak, ha lehetséges. És ez egyáltalán nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik...”

Parti Nagy Lajosnak sikerül. (Élet és Irodalom, 2007. jan. 5.)