Február 2007
Arcok, évek


  Hát tanulj dalt a zengő zivatartól (vers)
  Lászlóffy Aladár

  A Korunk kapui
  Kántor Lajos

  Szerkesztők visszanéznek
  (Tóth Sándor, Benkő Samu, Veress Zoltán, Aradi József, Weiszmann Endre, Jancsik Pál, Aniszi Kálmán, Kiss János, Jakó Klára, Salat Levente)

  Songs of Passage (vers)
  Visky András

  Egy arisztokrata Athénban
  Rigán Lóránd

  Olvasónapló
  Horváth Andor

  Timon a Solveig-házban
  Poszler György

  Hagyomány és modernitás konfliktusa
  Bányai János

  Személyes ügyek (vers)
  Csiki László

  Egy örökség kínálata
  Pomogáts Béla

  A sötétség kritikája
  Egyed Péter

  Bretterről, Kolozsvárról
  Vajda Mihály

  Beszélgetés Boros Rózával, életéről
  Kiss András

  Egy könyv genezise
  Ritoók János

  A kultúrember és a politikai tett
  Ştefan Borbély

  A meghajlás művészete, Őszelő, Mikor a házban megbetegedett, Aeneas sakkozik (Generátor – versek)
  Horváth Előd Benjámin

  Ötvenhatos konferencia Párizsban (Európai Napló)
  Gömöri György


Toll
  Arcok, évek
  Sebestyén László


Tájoló
  Ötven évvel ezelőtt hunyt el Cs. Sebestyén László
  Mód László


História
  A 18. századi bécsi politika erdélyi megnyilvánulási formái néhány korabeli emlékíró szemével
  Kovács Kiss Gyöngy

  Az erdélyi fiatalok értékorientációja a történetkutatásban
  Cseke Péter

  A „Spanyol polgárháború” Erdélyben (1936)
  Horváth Sz. Ferenc


Világablak
  Házunk, városunk, hazánk, Európánk, földünk
  László Ferenc


Mű és világa
  A személyi szabadság
  Adrian Marino

  Egy mondat Baránszkyról
  Cselényi László


Közelkép
  Megoldáskeresés elvi kompromisszumok nélkül
  Péntek Imre


Levelestár
  Szász János levelei Gáll Ernőnek
  


Téka
  Ami nincsen, és ami lehetne (Átfogó)
  Demény Péter

  Álmok vendégsége
  Balázs Imre József

  A múlt tabuiról, közérthetően
  Murádin János Kristóf

  Foci és irodalom, avagy játékos közvetítések
  Bakcsi Botond

  Dokumentum a költő és költészettanár Csokonairól
  Keszeg Anna

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A civilségről
  S. L.

  Az elsikkaszthatatlan spanyolviaszról
  R. L.

  Prózai látlelet
  Ferencz Enikő

  Tükrök által
  Szabó Annamária


Lépcső/ház
  Évfordulón
    Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

A Korunk könyvajánlata

 

Kántor Lajos ajánlja

 

Minthogy kíváncsiságomat még mindig – eléggé elítélhetően – nem interneten próbálom kielégíteni, maradnak a folyóiratok és a könyvek. És minthogy a kíváncsiságom – szaktudományi nézőpontból ugyancsak elmarasztalható módon – eléggé sokrétű, 2007-es (első) könyvajánlóm természetesen eklektikus. Nem állítom, részben még magam sem tudom, hogy az itt következő címek csupa jó könyvet vagy éppen remekművet fednek (a maguk műfajában), ám a hozzám befutottak, az általam megvásároltak közül mostanában ezek olvasására, „feldolgozására” készülök. (Amelyiken már túl vagyok, azok némelyikéről szívesen írnék részletesebben is. Alkalom és főként idő kerestetik hozzá.)

 A határtalan város. Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010. Európa Centrum Kht. Pécs, é.n.

 Banner Zoltán: Albert László. Mentor. Mv., 2006.

 Samuel Beckett: Molloy. Malone meghal. A megnevezhetetlen. Európa, Bp., 2006.

 Bertha Zoltán: Erdélyiség és modernség. Pallas-Akadémia. Csíkszereda, 2006.

 Csapody Miklós: A díszmagyar. Korona Kiadó, Bp., 2006.

 Cseke Péter [színész]: Színpadon a két Cseke. DEPE Kft. Bp., 2006.

 Gelléri Andor Endre emlékezete. Villám és esti tűz. Nap Kiadó. Bp., 2006.

 Gerold László: Ígylétünk. Forum. Újvidék, 2006.

 Goretity József: Töredékesség és teljességigény. Palatinus. Bp., 2005.

 Aleksander Kaczorowski: Életjáték. Történet Bohumil Hrabalról. Európa. Bp., 2006.

 B. Kovács István: Rimaszombat – a „gyükerek” városa. Madách-Posonium. Pozsony, 2005.

 Lőrincz György: Sóvárgás. Pro-Print. Csíkszereda, 2006.

 Egon Marc Lövith: „Ich zeige wenig und sage alles”. KZ-Gedenkstätte Dachau, 2006.

 Móricz Zsigmond: Naplójegyzetek, 1919. Noran. Bp., 2006.

 Murádin Jenő: Szopos Sándor. Tibera. Bp., 2006.

 Oravecz Imre. Halászóember. Jelenkor. Pécs, 2006.

 Orhan Pamuk: . Ulpius-ház. Bp., 2006.

 Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába. Magvető. Bp., 2006.

 Podmaniczky Szilárd: Idegpályáim emlékezete. Podmaniczky Művészeti Alapítvány. Szeged, 2006.

 Pomogáts Béla: Magyar ezredforduló. Pallas-Akadémia. Csíkszereda, 2006.

 Skultéty Csaba: Vasfüggönyökön át. Madách-Posonium. Pozsony, 2006.

 Sütő András: Létvégi hajrában. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2006.

 Szakolczay Lajos: Kikötő. Hungaro-vox. Bp., 2006.