Február 2007
Arcok, évek


  Hát tanulj dalt a zengő zivatartól (vers)
  Lászlóffy Aladár

  A Korunk kapui
  Kántor Lajos

  Szerkesztők visszanéznek
  (Tóth Sándor, Benkő Samu, Veress Zoltán, Aradi József, Weiszmann Endre, Jancsik Pál, Aniszi Kálmán, Kiss János, Jakó Klára, Salat Levente)

  Songs of Passage (vers)
  Visky András

  Egy arisztokrata Athénban
  Rigán Lóránd

  Olvasónapló
  Horváth Andor

  Timon a Solveig-házban
  Poszler György

  Hagyomány és modernitás konfliktusa
  Bányai János

  Személyes ügyek (vers)
  Csiki László

  Egy örökség kínálata
  Pomogáts Béla

  A sötétség kritikája
  Egyed Péter

  Bretterről, Kolozsvárról
  Vajda Mihály

  Beszélgetés Boros Rózával, életéről
  Kiss András

  Egy könyv genezise
  Ritoók János

  A kultúrember és a politikai tett
  Ştefan Borbély

  A meghajlás művészete, Őszelő, Mikor a házban megbetegedett, Aeneas sakkozik (Generátor – versek)
  Horváth Előd Benjámin

  Ötvenhatos konferencia Párizsban (Európai Napló)
  Gömöri György


Toll
  Arcok, évek
  Sebestyén László


Tájoló
  Ötven évvel ezelőtt hunyt el Cs. Sebestyén László
  Mód László


História
  A 18. századi bécsi politika erdélyi megnyilvánulási formái néhány korabeli emlékíró szemével
  Kovács Kiss Gyöngy

  Az erdélyi fiatalok értékorientációja a történetkutatásban
  Cseke Péter

  A „Spanyol polgárháború” Erdélyben (1936)
  Horváth Sz. Ferenc


Világablak
  Házunk, városunk, hazánk, Európánk, földünk
  László Ferenc


Mű és világa
  A személyi szabadság
  Adrian Marino

  Egy mondat Baránszkyról
  Cselényi László


Közelkép
  Megoldáskeresés elvi kompromisszumok nélkül
  Péntek Imre


Levelestár
  Szász János levelei Gáll Ernőnek
  


Téka
  Ami nincsen, és ami lehetne (Átfogó)
  Demény Péter

  Álmok vendégsége
  Balázs Imre József

  A múlt tabuiról, közérthetően
  Murádin János Kristóf

  Foci és irodalom, avagy játékos közvetítések
  Bakcsi Botond

  Dokumentum a költő és költészettanár Csokonairól
  Keszeg Anna

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A civilségről
  S. L.

  Az elsikkaszthatatlan spanyolviaszról
  R. L.

  Prózai látlelet
  Ferencz Enikő

  Tükrök által
  Szabó Annamária


Lépcső/ház
  Évfordulón
    Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Gömöri György

Ötvenhatos konferencia Párizsban (Európai Napló)

 

Párizs bőven megér egy misét – hát még egy pár órás vonatozást Londonból! Amikor utoljára itt jártunk, a Magyar Kulturális Intézetben laktunk a Rue Bonapartén, nem messze a Da Vinci-kódból elhíresült Saint Sulpice-templomtól. Most viszont a Szajna-parttól öt percnyire, az ún. diplomáciai negyedben kaptunk szállást, a párizsi Lengyel Intézet vendégeként. Kétnapos nemzetközi konferenciára hívtak meg, a konferencia címe „1956 – egy európai dátum” volt, és azt a franciák együtt rendezték a lengyelekkel, így aztán az első nap a tanácskozás a Rue Jacobon, a Science Po helyiségében folyt, hogy
aztán a következő nap átköltözzön a Quai d’Orléans-ra, a párizsi Lengyel Könyvtár két termébe.

Már ebből a rövid helyleírásból is látszik, hogy a vendéglátók komolyan vették feladatukat, azt, hogy megvizsgálják az 1956-os év korszakos jelentőségét Európa és a világ történetében. Mi magyarok szeretünk azzal dicsekedni, hogy ebben az évben tört ki az a forradalmunk, amelyik bizonyos értelemben visszaadta Magyarország „jó hírét” más nemzetek szemében. Ez így igaz, de emellett – ezt megelőzően, illetve ezzel párhuzamosan sok minden más is történt. A mostani párizsi konferencia első napján gyakran volt szó a szovjet kommunista párt XX. kongresszusáról, ahol elhangzott az a titkos Hruscsov-beszéd, amelyik három évvel „a Gazda” halála után leleplezte annak bűneit és garázdaságait. (Legalábbis abban a viszonylatban, hogy tisztogatásaival Sztálin megtizedelte a szovjet kommunisták sorait, tehetséges politikusok és tábornokok ezreit „likvidálta”, illetve küldte a Gulágra – már a más népek, például az ukránok vagy a baltiak ellen elkövetett bűnökről ezúttal nem esett szó...) Az „olvadás” már korábban megkezdődött a Szovjetunióban, meg a kelet-európai államok egyikében-másikában, de a Hruscsov-beszéd, illetve Sztálin elítélése nélkül a felháborodás zuhataga nem dagadt volna fel a régi gátakat kikezdő, majd átszakító árvízzé.

Mert a XX. kongresszust és a Hruscsov-beszéd nyilvánosságra kerülését követte a lengyeleknél 1956 júniusában Poznan, ahol a munkásság a normarendezés ellen tüntetett hagyományos munkásvédelmi jelszavakkal. Bár ennek a megmozdulásnak számos halálos áldozata volt, azt mégis lengyel katonák verték le, lengyel tankokkal. És ez tette később lehetővé a békés októberi változásokat Lengyelországban, Gomulka azért kerülhetett uralomra, mert a Lengyel Egyesült Munkáspárt vezetőségének többsége mellette és a reformprogram mellett szavazott. Gomulka nem kívánt gyökeres reformokat, régi vágású kommunista volt, aki ugyanakkor nem volt hajlandó bizonyos nemzeti érdekeket feláldozni a szovjet modell kedvéért. Hruscsovék mozgósították ugyan a szovjet tankokat, de olyan erős ellenállásra számíthattak a Varsóban felfegyverzett munkásság és a Gomulkához hű lengyel belbiztonsági erők részéről, hogy inkább visszakoztak. De csak most tudtuk meg (a konferencián ezt  Pawel Machcewicz, a varsói Collegium Civitas fiatal professzora hangsúlyozta), hogy a szovjet meghátrálás igazából csak 1956. október 24-én történt – részben a magyar események hatására!

Mi meg, budapesti egyetemisták, akkor éppen a lengyelek mellett rendeztük meg az október huszonharmadiki nagy szimpátiatüntetést, ami hamarosan átcsapott a további demokratizálás, „Nagy Imre a kormányba!” és az orosz csapatok távozásának követelésébe, végső fokon – a forradalomba. A Sztálin-szobor ledöntése ebből a szempontból szimbolikus tett volt – érdekes módon a csehek éppen akkortájt emeltek Prágában egy roppant Sztálin-szobrot. Erről meg a cseh munkásosztály „megvételéről” az ötvenes évek közepén a konferencián Jacques Rupnik cseh születésű politológus beszélt, nagyon érdekesen.

Magyarok már az első nap is szerepeltek a műsoron: Kende Péter, a budapesti Ötvenhatos Intézet igazgatóhelyettese, az Eltékozolt forradalom? szerzője és Schreiber Tamás újságíró, a Le Monde és más francia lapok munkatársa. A második napon a többi közt Fasang Árpád, volt UNESCO-s nagykövetünk és e sorok írója tartott előadást. De részt vettek a konferencián kiváló lengyelek is: a Collège d’Europe professzora, Bronislaw Geremek, a lapszerkesztő Adam Michnik, az újabb kori történész Andrzej Paczkowski, és a második napon megjelent az idős és már kissé törékeny Leszek Kolakowski, korunk egyik legnagyobb filozófusa. (Nemrégen találkoztunk vele Budapesten, ahol a Central European Universityn kapott díszdoktorátust.) Az oroszokat Jelena Bonner, Zaharov özvegye és Szergej Kovaljov, a moszkvai Emberi Jogok Bizottságának elnöke képviselte. Így aztán a diskurzus a francián kívül oroszul és angolul is folyt, mert néhányan jobban beszéltük Byron és Keats nyelvét, mint Zoláét és Camus-ét. De elhangzottak kiváló előadások franciául is – sajnáltuk, hogy Fejtő Ferenc, akit a szervezők díszvendégként és „nagy tanúként” tüntettek fel a műsorban, betegsége miatt nem tudott eljönni; helyette olyan  „nagyágyúkat” hallhattunk, mint Marc Lazar, Alain Besançon vagy a hajdani kommunista Pierre Daix, hogy csak néhány nevet említsek.

Az én ülésszakomon René Rémond professzor, az FNSP, a Nemzeti Politikatudományi Alapítvány elnöke ült az elnöki székben – gondolom, örült, hogy megértette angolságomat, ami alighanem jobb volt, mint egy-két lengyel vendég Visztula menti franciasága. Én a lengyel és magyar október hasonlóságáról, illetve különbségeiről beszéltem, kicsit meghatódottan, hiszen ennek a Lengyel Könyvtárnak, amelynek dísztermében előadtam, egyik alapítója hajdan az a Bem József tábornok volt, aki aztán 56-ban szoboralakban kezével mutatta nekünk az utat – át Pestre, a Parlamenthez! De szerepelt itt egykor Adam Mickiewicz, és előadott az általam nagyra tartott lengyel költő, Cyprian Norwid; a Kossuth-emigráció neves egyéniségei közül is többen megfordultak ebben az épületben. Most a más kelet-európai népek ötvenhatos tiszteletadása mellett Párizsban az újabb kori lengyel és magyar történelem egy olyan pillanatára emlékeztünk, amelyiket nyugodtan nevezhetünk sorsfordítónak, nemcsak a mi sorsunkat, de a huszadik századi történelem menetét is átalakította, megfordította. Azt remélem, hogy a következő kerek évfordulón (ha még élünk), az ehhez hasonlón, méltó módon tudunk majd emlékezni Párizsban, Londonban – sőt egy nyugodtabb, békésebb Budapesten is! – 1956-ra.