December 2006
Vallás – bölcselet


  Bevezető
  

  Kézemelés Istenre?
  Rigán Lóránd

  Emberi méltóság – filozófiai gondolkodás
  Gáspár Csaba László

  „Ki a bölcs közületek?”
  Bakos T. Gergely

  Az egyháztörténet a teológia és a történetírás metszéspontjában
  Jakab Attila

  Ricardo Reis Tahitin (vers)
  Bogdán László

  A prototeológiától a vallásbölcseletig
  Mezei Balázs

  (1.) Talált vers az utazásról; Harmincöt
  Lászlóffy Csaba

  Devóció, hitvallás, poézis – karácsonyi énekeink értékszerkezete
  Farmati Anna

  Az ökumenikus állapot és párbeszéd Európában
  Nagypál Szabolcs

  Vallás, antropológia, politika
  Losonczi Péter


1956–2006
  Kiket is üldözött a „dolgozók állama”?
  Koczka György

  Közel és távol: 1956
  Kántor Lajos


Tájoló
  Lükő Gábor alapműve és aktualitása a jelenlegi csángókutatásokban
  Kinda István–Peti Lehel


História
  A kisebbségi kérdés megoldásának egy pozitív példája: Dél-Tirol esete (I.)
  Gulyás László


Világablak
  A magyar kultúra irányvételének kérdései európai és finanszírozási összefüggésekben
  Egyed Péter

  Emberek, emberek...
  Dobos László


Mű és világa
  Az örök élet keresztény hite
  Boros István

  Egy lírikus ’56-ban
  Burján–Gál Emil


Levelestár
  „Az idő őrlésének kitéve”
  Sümegi György bevezetőjével


Téka
  Fricska
  Vallasek Júlia

  Kortörténeti diagnózis
  Soós Amália

  Egy pad, két szereplő
  Bálint Enikő

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Blogoszféra
  Ferencz Enikő

  Rajzfilm ’56-ról
  S. L.

  Trágár szavak szótára
  R. L.  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Számunk szerzői

 

Ábrahám Imola (1978) – képzőművész, Brassó

Bakos T. Gergely OSB (1970) – PhD, tanszékvezető adjunktus, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest / Békés Gellért Ökumenikus Intézet, Pannonhalma

Bálint Enikő (1985) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Bogdán László (1948) – író, költő, Sepsiszentgyörgy

Boros István (1954) – PhD, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense, a Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi szakának előadója

Burján-Gál Emil (1947) – tanár, képzőművész, Gyergyószentmiklós

Dobos László (1930) – író, szerkesztő, Pozsony

Egyed Péter (1954) – író, filozófus, egyetemi tanár, BBTE, Kolozsvár

Farmati Anna (1972) – szerkesztő, doktorandus, Kolozsvár

Ferencz Enikő (1982) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Gáspár Csaba László (1956) – PhD, egyetemi docens, a Pannon Egyetem (Veszprém) és a Miskolci Egyetem oktatója

Gulyás László (1972) – történész, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

Jakab Attila (1966) – vallástörténész, Budapest

Kántor Lajos (1937) – irodalomtörténész, az MTA doktora, főszerkesztő, Kolozsvár

Kinda István (1981) – doktorandus, muzeológus, Zabola

Koczka György (1938) – szerkesztő, Temesvár

Kovács Kiss Gyöngy (1960) – történész, PhD, szerkesztő, Kolozsvár

Lászlóffy Csaba (1939) – író, költő, Kolozsvár

Losonczi Péter (1970) – főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

Mezei Balázs (1960) – az MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Filozófiai Intézet)

Nagy Éva (1921–2004) – képzőművész

Nagypál Szabolcs (1974) – ökumenikus teológus, Békés Gellért Ökumenikus Intézet, Pannonhalma

Peti Lehel (1981) – doktorandus, BBTE, Kolozsvár

Rigán Lóránd (1980) – szerkesztő, doktorandus, BBTE, Kolozsvár

Soós Amália (1982) – mgr., Kolozsvár

Sümegi György (1947) – művészettörténész, PhD, Budapest

Vallasek Júlia (1975) – irodalomtörténész, egyetemi adjunktus, BBTE, Kolozsvár