Október 2006
Kolozsvár a históriában


  Bevezető
  

  Kincses Kolozsvártól – romlott Kolozsvárig
  Kiss András

  A humanista plébános, az asztrológus főbíró és a fejedelmi diplomata háza
  Kovács András

  Kolozsvári várak, városfalak, kaputornyok,bástyák
  Gaal György

  Sportélet a reformkori Kolozsváron
  Killyéni András

  Az 1848-as forradalom kezdetei Kolozsvárt
  Egyed Ákos

  Szobor a kertben
  Murádin Jenő

  Történeti szubkultúrák/ csoportkultúrák Kolozsváron a 20. században
  Ilyés Sándor

  Volt egyszer egy Suomi tér
  Murádin János Kristóf


1956 — 2006
  Nagy Imre hagyatéka ma múzeumi darab
  Rainer M. János–Kovács Kiss Gyöngy

  A román pártvezetés és Nagy Imre sorsa
  Alekszandr Sztikalin

  1956, te csillag (vers)
  Faludy György

  Az 1956-os forradalomról 50. évfordulóján
  András Sándor


Toll
  A teríték marad
  Rigán Lóránd


História
  Bizalmatlanság, vádaskodás, vasfüggöny (2.)
  Fülöp Mihály–Vincze Gábor

  Az orvos és páciensei...
  Bokor Zsuzsa


Mű és világa
  Kolozsvári Márton és György Szent György-szobrának néhány képzőművészeti ábrázolásáról
  Sümegi György


Közelkép
  Szabó T. Attila születésének 100. évfordulója
  Tamásné Szabó Csilla


Levelestár
  Szisz – költők, forradalmak
  Kántor Lajos


Téka
  Kívülállók társasága
  Vallasek Júlia

  Nagyhatalmak árnyékában
  Kovács Kiss Gyöngy

  Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije
  Nagy Róbert

  Két erdélyi szamizdat kiadványról
  Győrffy Gábor

  Az interpretatív klasszika-filológia lehetőségei
  Bakcsi Botond

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Város, ahol a Napnak útja van
  Soós Amália

  A nándorfehérvári diadal évfordulójára
  Sárándi Tamás  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Bevezető

Nevezték kincses városnak, később romlottnak, civitas primariának, a szőke Szamos városának, volt Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár, Cluj – egy idő óta hivatalos iratokban Cluj-Napocaként szerepel. E sok megnevezés azonban mit sem von le a város, mondhatnánk, a Város történelmi szerepéből, szerepeiből, amelyet, amelyeket Erdély históriájában játszatott el vele több, békésen csordogáló vagy vészterhesen ránehezedő évszázad. Mátyás király és Bocskai fejedelem városa ez, egyféleképpen Bethlen Gáboré, Apáczaié, a Bolyaiaké, Jósika Miklósé és Bánffy Miklósé. Több tucat erdélyi diétáé, és visszaugorva az időben, Linzigh János királybíróé, aki élete kockázatásával is meg akarta védeni a várost az ostromló tökök csapatoktól. Hogy nevét ma már nemcsak utca, de még emléktábla sem őrzi, az napjaink történelmét minősíti. Kolozsvárról mint a Történelem Városáról szól jelen lapszámunk, amelyben a hely- és időkorlátok keretei közé szorított lehetőségek között, történész szerzőink segítésével igyekeztünk mozaikokból összerakni egyfajta városképet.

És szól a szám természetesen 1956-ról is, a forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára tematikus blokkal emlékezünk.

 

K. K. Gy.