Augusztus 2006
Reform és egészségügy


  Bevezető
  

  Egészségbiztosítás és reform Romániában
  Bárányi Ferenc

  „A rendszert mindenképpen fel kell építeni”
  Hajdu Gábor–Székedi Ferenc

  Utazás a reform körül
  Jeszenszky Ferenc

  Test és lélek
  Carmen Firan

  Életem egy fájdalommentes napja
  Marta Petreu

  A pillanat művészete
  Stanik Bence

  Egy marosvásárhelyi évfolyamról
  Kiss András

  Lengyel költők
  

  Johann Nepomuk Nestroy, avagy a szorongás visszája
  François Sauvagnat

  Esszé és szóbeliség
  Szilágyi Júlia


1956–2006
  Nemzeti és emberi örökségünk
  Nagy Károlyt 1956-ról kérdezte Cseke Péter


Toll
  Gy mint gyász, Gy mint „III. György”
  László Ferenc

  Búcsú Magyari András professzortól
  Nagy Róbert


Világablak
  Egészségügyi reform az Egyesült Államokban
  Kovalszki Péter


História
  A kolozsvári magyar egyházi iskolák államosításának körülményei (II.)
  Lakatos Artúr


Mű és világa
  Orvos és páciens (I.)
  F. Dornbach Mária


Közelkép
  Nyíltabban, határozottabban... igazabbat!
  Müller Ádám

  Válasz Sükösd Miklós opponensi véleményére
  Papp Z. Attila

  A Közegészségügyi Minisztérium konzultatív szakbizottságai
  Jung János


Téka
  A pont a történet végén
  Vallasek Júlia

  A „végtelen én” rendkeresése
  Nagy-Babos Janka

  Vanda… Van! Az örök őrök
  Bréda Ferenc

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Egyénről, államról, közösségről
  Ferencz Enikő

  Búcsú Iordan Chimettől
  Kántor Erzsébet  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

A Korunk könyvajánlata

Kántor Lajos ajánlja

A már „olvasásba vett” vagy csak elolvasni tervezett, újabban megvásárolt vagy ajándékba kapott könyvek egyikének bevezetőjében szemembe tűnik: „Múltfeltárási kísérlet”. Az itt következő szerzők és címek tömegéből bizonyára választhatnék mást a kiemelésre, mégis innen kezdem, mert ez a korszak, a közelmúlt foglalkoztat a legjobban, a mi világunk. Én ugyan annyi időt sem töltöttem Bukarestben, mint az interjúkból már kimaradt Páskándi Géza, Szi-lágyi Domokos vagy Bálint Tibor, vagyis sokkal kevesebbet, mint a többiek, akik „igazi bukarestieknek” számítottak, esetleg számítanak még ma is (alig van már ilyen ennek az interjúkötetnek a megszólaltatottjai közt) – az 500 km távolság azonban egy kolozsvári szerkesztő, irodalmár életében az elmúlt fél évszázadban a gyakorlatban sokkal kevesebbet jelentett. És ezt hol pozitívan, hol negatívan élhette meg. A távolságok persze, könyvek esetében, mindig relatívak, ezt az itt következő alkalmi lista is igazolja.

András Sándor: Gyilkosság Alaszkában. Kalligram, Pozsony, 2006.

Bágyoni Szabó István: Elszabadult konténerek. Naplóregény (1986–89). Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 2005.

Balázs Imre József: Az avantgárd az erdélyi magyar irodalomban. Mentor Kiadó, Mv., 2006.

Bányai Éva: Sikertörténet kudarcokkal. Bukaresti életutak. Komp-Press – Korunk Baráti Társaság, Kv., 2006.

Bestseller. A világ nyitott könyv. Lévai Balázs világirodalmi beszélgetései. Európa Könyvkiadó, Bp., 2004.

Demény Péter – Papp Sándor Zsigmond: Meghívó minden keddre. Polis Könyvkiadó, Kv., 2005.

Egyed Péter: Látlelet. Tanulmányok, esszék Románia tizenöt évéről. Kalota Könyvkiadó, Kv., 2005.

Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére. Magvető, Bp., 2006.

Fejtő Ferenc: Isten, ember, ördög. Holnap Kiadó, Bp., 2006.

Gróh Gáspár: Határ. Ok nélkül. Magyar Szemle Könyvek, Bp., 2006.

Illyés Gyula József Attiláról. Szerkesztette Domokos Mátyás. Nap Kiadó, Bp., 2006.

Lukács József: Povestea „oraşului-comoară”. [Kolozsvár rövid története] Biblioteca Apostrof, Kv., 2005.

Miroslav Marcelli: Michel Foucault, avagy mássá lenni. Kalligram, Pozsony, 2006.

Mészöly Miklós. Hang-Kép-Írás 1. Napkút Kiadó – Cédrus – Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2006.

Vladimir Nabokov: Szólj, emlékezet! Európa Könyvkiadó, Bp., 2006.

Pallai Péter –Sárközi Mátyás: A szabadság hullámhosszán. Az 1956-os magyar forradalom története a BBC elmondásában. Helikon, Bp., 2006.

Poszler György: Ars poetica. Ars Teoretica. Magvető, Bp., 2006.

Jorge Semprún: Húsz év, egy nap. Európa Könyvkiadó, Bp., 2006.

Szakolczay Lajos: Erdélyi ősz. Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Bp., 2006.

Szőcs Géza: Liberté 1956. Irodalmi Jelen Könyvek. Arad, 2006.

Tőzsér Árpád: A Matrjosa-baba szubjektuma. Madách-Posonium, Pozsony, 2005.

Ljudmila Ulickaja: Médea és gyermekei. Magvető, Bp., 2005.

Visky András: A szökés. Három dráma. Koinónia, Kv., 2006.

Zalán Tibor: dünnyögés, félhangokra. Kortárs Kiadó, Bp., 2006.