Július 2006
Poszt? Modern?


  Bevezető
  

  Poszt? Modern?
  Rigán Lóránd

  A posztmodern gondolkodás története és logikája
  Kiss Endre

  A diplomás rohamosztag; Fehér Hajó a Vörös Tengeren
  Karácsonyi Zsolt

  Hamvas Béla: posztmodern
  Odorics Ferenc

  A posztmodern-probléma
  Kis Béla

  Talált vendég
  Müllner András

  Az irodalom határhelyzetétől az eminens szövegig és vissza
  Orbán Gyöngyi

  Posztmodern: izmus vagy -itás?
  Milián Orsolya

  A hermeneutika a modern és a posztmodern határán
  Veress Károly

  Ideológia és rítus Paul de Man kritikai olvasataiban
  Berszán István

  Fúj – nem tudom, hová, mi végből; A fák emlékére; Tökéletes merénylet
  Boda Edit

  Posztmodernológia
  Pethő Bertalan

  Egy mondat a zsarnokságról
  Pomogáts Béla


Világablak
  Giovanni Gentile (1875–1944) és Julius Evola (1898–1974) magyar recepciójának történetéhez
  Egyed Péter


História
  A kolozsvári magyar egyházi iskolák államosításának körülményei (I.)
  Lakatos Artúr


Levelestár
  Valóság-közelben
  Kántor Lajos


Téka
  Menő a vagányok között
  Gál Andrea

  Jegyzetek egy új történelemszemlélet margójára
  Murádin János Kristóf

  Meghívó kontextusváltásra
  Andorkó Júlia

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Posztmodern jelenkor
  Szabó Annamária  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

A Korunk könyvajánlata

 

Horváth Andor ajánlja

 

Ioan Petru Culianu Iaşi-ban született 1950-ben, Chicagóban halt meg 1991-ben rejtélyes körülmények között. Ő volt Mircea Eliade legnevesebb tanítványa, munkatársa, aki a Mester halála után örökébe lépett az amerikai egyetem vallástörténeti katedrájának élén. Műveinek román fordítása ma már ott sorakozik a könyvüzletek polcain. Szépirodalom és tudomány-, illetve vallástörténet egyaránt.

Tizenöt év telt el azóta, hogy a chicagói egyetem campusában meggyilkolták. A tettes mind a mai napig ismeretlen. Ted Anton  könyve nem oldja meg a rejtélyt, de keresi és elemzi a  nyomokat. Hitelt érdemlõ feltevésként tárgyalja azt a verziót, mely szerint az 1989 decemberi fordulat után az új politikai berendezkedést elutasító és hevesen bíráló tudós különösen a volt Szekuritáté embereit haragította magára. Nem ez a gyilkosság egyedül lehetséges magyarázata, de mind közül alighanem ez a legsötétebb.

 

 Dékány András–Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 1. Az erény. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, 2003.

Eliade, Mircea: A samanizmus. Az eksztázis ősi technikái. Osiris, Bp., 2005.

Heller Ágnes: Filozófiai labdajátékok. Gond–Palatinus, Bp., 2003.

Jasay, Anthony de: Az állam. Osiris, Bp., 2002

Jaspers, Karl: A transzcendencia rejtjelei. Kairosz, Bp. (é. n.)

Kershaw, Ian: A Hitler-mítosz. Vezérkultusz és közvélemény. Kortina, Bp., 2003.

László Levente (szerk.): Mithras és misztériumai. II. Kairosz, Bp., 2005.

Rosenthal, Bernice Glatzer (szerk.): Az okkult az orosz és a szovjet kultúrában. Európa, Bp., 2004.

Schaya, Leo: Az ember és az Abszolútum a Kabbala szerint. Arcticus, Bp., 2002.

Weinrich, Harald: Léthé. A felejtés művészete és kritikája. Atlantisz, Bp., 2002.

Anton, Ted: Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu. Polirom, Iaşi, 2005.

Cioran: Caiete III. 1969-1972. Humanitas, Buc., 2003.

Culianu, Ioan Petru: Gnosticism şi gîndire modernă: Hans Jones. Polirom, Iaşi, 2006.

Eliade, Mircea: Jurnal 1970-1985. Humanitas, Buc., 2004.

Enache, George: Ortodoxie şi putere politică în Romania contemporană. Nemira, Buc., 2005.

Jela, Doina – Strat, Cătălin – Albu, Mihai: Afacerea meditaþia transcendentală. Humanitas, Buc., 2004

Laignel–Lavastine, Alexandra: Cioran, Eliade, Ionesco: Uitarea fascismului. EST – Samuel Tastet Éditeur (h. n.), 2004.

Liiceanu, Gabriel: Declaraþie de iubire. Humanitas, Buc., 2006.

Marino, Adrian: Libertate şi cenzură în România. Începuturi. Polirom, Iaşi, 2005.

Stoenescu, Alex Mihai: Istoria loviturilor de stat în România. vol. 3. Cele trei dictaturi. vol. 4. (I.) „Revoluþia din decembrie 1989” – o tragedie românească. RAO, Buc., 2002, 2004.