Június 2006
Erdélyi falvak – modernizációs pályák


  Bevezető
  

  Modernizációs tendenciák az erdélyi falvakban
  Peti Lehel

  A vállalkozói potenciál és területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben
  Csata Zsombor

  Kocsis bácsi a járdára zuhan (vers)
  Kinde Annamária

  Leendő város vagy (csak) modern falu?
  Miklós Zoltán

  Vállalkozók falun
  Oláh Sándor

  Társadalomszerkezeti, életmódbeli változások Csíkfalva községben (1945–1989)
  Gagyi József

  Vidék és vidékfejlesztés az átmenet időszakában Romániában
  Berekméri Mária-Erzsébet

  Falusi modernizáció: változás vagy válság?
  Szabó Á. Töhötöm


1956–2006
  Szabédi októberei
  Kántor Lajos

  Nagyapa rádiója
  Gyarmati György


Toll
  Fejtő Ferenccel a Bem moziban
  Horváth Andor

  A kolozsvári szóló
  Ilia Mihály

  Az alkimista lány (21. század)
  Kántor Lajos


Világablak
  Globális áramlatok és helyi normák között
  Kemény Márton


História
  Kemény János ravatalai
  Kovács Kiss Gyöngy


Mű és világa
  Buday György magyar költői arcképsorozata
  Makkai Ádám


Közelkép
  Az Udvarhelyi régió települései a korszerűsödés útján
  Vofkori László

  Rendszerváltozás utáni gazdasági folyamatok Cófalván
  Kinda István

  Fülep Lajos és egy erdélyi református egyházközség
  Szolláth Hunor


Téka
  Halál Velencében
  Vallasek Júlia

  Reflexió és portörlés
  Balogh Brigitta

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Társulatmontázs
  Musca Szabolcs

  Az alibi nem titok
  Ferencz Enikő  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Számunk szerzői

 

Balogh Brigitta (1977) – egyetemi adjunktus, szerkesztő, Nagyvárad

Berekméri Mária-Erzsébet (1980) – doktorandus, Kolozsvár

Csata Zsombor (1978) – doktorandus, Kolozsvár/Budapest

Ferencz Enikő (1982) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Gagyi József (1953) – társadalomkutató, egyetemi tanár, Marosvásárhely/Csíkszereda

Gyarmati György (1951) – a történettudományok kandidátusa, habilitált egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

Horváth Andor (1944) – esszéíró, szerkesztő, egyetemi tanár, BBTE, Kolozsvár

Ilia Mihály (1934) – irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár, Szeged

Kántor Lajos (1937) – irodalomtörténész, az MTA doktora, főszerkesztő, Kolozsvár

Kemény Márton (1979) – doktorandus, Budapest

Kinda István (1981) – doktorandus, muzeológus, Zabola

Kinde Annamária (1956) – költő, szerkesztő, Nagyvárad

Kovács Kiss Gyöngy (1960) – történész, szerkesztő, PhD, Kolozsvár

Makkai Ádám (1935) – költő, nyelvész, egyetemi tanár, USA

Miklós Zoltán (1980) – doktorandus, muzeológus, Székelyudvarhely

Musca Szabolcs (1984) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Oláh Sándor (1954) – társadalomkutató, KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda

Peti Lehel (1981) – doktorandus, szerkesztő, Kolozsvár

Szabó Á. Töhötöm (1975) – egyetemi tanársegéd, Kolozsvár

Szolláth Hunor (1983) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Vallasek Júlia (1975) – irodalomtörténész, PhD, egyetemi adjunktus, BBTE

Vofkori László (1944) – egyetemi docens, Csíkszereda