Június 2006
Erdélyi falvak – modernizációs pályák


  Bevezető
  

  Modernizációs tendenciák az erdélyi falvakban
  Peti Lehel

  A vállalkozói potenciál és területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben
  Csata Zsombor

  Kocsis bácsi a járdára zuhan (vers)
  Kinde Annamária

  Leendő város vagy (csak) modern falu?
  Miklós Zoltán

  Vállalkozók falun
  Oláh Sándor

  Társadalomszerkezeti, életmódbeli változások Csíkfalva községben (1945–1989)
  Gagyi József

  Vidék és vidékfejlesztés az átmenet időszakában Romániában
  Berekméri Mária-Erzsébet

  Falusi modernizáció: változás vagy válság?
  Szabó Á. Töhötöm


1956–2006
  Szabédi októberei
  Kántor Lajos

  Nagyapa rádiója
  Gyarmati György


Toll
  Fejtő Ferenccel a Bem moziban
  Horváth Andor

  A kolozsvári szóló
  Ilia Mihály

  Az alkimista lány (21. század)
  Kántor Lajos


Világablak
  Globális áramlatok és helyi normák között
  Kemény Márton


História
  Kemény János ravatalai
  Kovács Kiss Gyöngy


Mű és világa
  Buday György magyar költői arcképsorozata
  Makkai Ádám


Közelkép
  Az Udvarhelyi régió települései a korszerűsödés útján
  Vofkori László

  Rendszerváltozás utáni gazdasági folyamatok Cófalván
  Kinda István

  Fülep Lajos és egy erdélyi református egyházközség
  Szolláth Hunor


Téka
  Halál Velencében
  Vallasek Júlia

  Reflexió és portörlés
  Balogh Brigitta

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Társulatmontázs
  Musca Szabolcs

  Az alibi nem titok
  Ferencz Enikő  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

A Korunk könyvajánlata

Balázs Imre József ajánlja

 

Az ábécérend miatt Adorno került a lista élére, és ennek van egy kicsi jelentősége. Gondolom, nem vagyok az egyetlen, aki a románt közvetítő nyelvként használja, ha egy tanulmánykötet vagy akár regény eredetijéhez nem fér hozzá, magyarul pedig nem jelent meg a könyv. (Adornótól egyébként igazán fordíthattak volna több könyvet a magyar kiadók.) De ha a kommunizmus történetére kíváncsi valaki, a román nyelvű munkák között szintén érdemes keresgélnie, különösen Paul Cernat és szerzőtársai máris több kötetnyire rúgó munkáját lehetne kiemelni, amely önpozicionálását tekintve leginkább a 2004-es JAK Tanulmányi Napok konferenciaanyagát egybegyűjtő Művészet és hatalom című kötetre emlékeztet a magyar nyelvű kiadványok közül. Mindkettőben hangsúlyosan van jelen a fiatal, rendszerváltás után szocializálódott kutatónemzedék. Ezeket természetesen olyan, pályájuk csúcsára jutott szerzők munkáival kell összeolvasni, mint Standeisky Éva, Vladimir Tismăneanu vagy Stelian Tănase. A változatosság kedvéért pedig bármivel, ami még kézbe kerül, és kíváncsivá teszi az embert.

 

Adorno, Theodor W.: Teoria estetică. Trad. Andrei Corbea, Gabriel H. Decuble, Cornelia Eşianu. Editura Paralela 45, Piteşti, 2005.

Bánffy Miklós: Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja. Polis, Kolozsvár, 2005.

Barth, John: Az úszó opera. Regény. Fordította Kovács Levente. Kalligram, Pozsony, 2005.

Böhm Gábor–N. Kovács Tímea–Mester Tibor (szerk.): Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Kijárat Kiadó, Bp., 2005.

Cernat, Paul–Manolescu, Ion–Mitchievici, Angelo–Stanomir, Ioan: Explorări în comunismul românesc. I–II. Polirom, Iaşi, 2004, 2005.

Cséve Anna: Az írás gyeplője. Móricz Zsigmond szövegalakító gyakorlata. Fekete Sas Kiadó, Bp., 2005.

D. Lőrincz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004.

Dimény Lóránt: Menta. Versek. Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2005.

Friss tinta! Mai gyerekversek. Csimota Könyvkiadó–Pozsonyi Pagony, Bp., 2005.

Jakus Ildikó–Hévizi Ottó: Ottlik-veduta. Kalligram, Pozsony, 2004.

Kisantal Tamás–Menyhért Anna (szerk.): Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete. József Attila Kör–L’Harmattan Kiadó, Bp., 2005.

Láng Zsolt: Itthonév. Esszék. Koinónia, Kolozsvár, 2005.

Lövétei Lázár László: Két szék között. Versek. Kalligram, Pozsony, 2005.

Mihályi Ödön: Boltozatok a tavaszban. Válogatott versek. Madách–Posonium, Pozsony, 2004.

Mitu, Sorin: Transilvania mea. Istorii, mentalităţi, identităţi. Polirom, Iaşi, 2006.

Molnár Sára: Ugyanegy téma variációi. Irónia és megszólítás Kertész Imre prózájában. Koinónia, Kolozsvár, 2005.

Onder Csaba (szerk.): Az újraolvasott Móricz. NYF BTMFK Irodalom Tanszék, Nyíregyháza, 2005.

Ruja, Alexandru (ed.): Dicţionar al scriitorilor din Banat. Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005.

Scheibner Tamás–Vaderna Gábor (szerk.): Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról. L’Harmattan Kiadó, Bp., 2005.

Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom. 1956-os Intézet – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Bp., 2005.

Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről. Kalligram, Pozsony, 2005.

Szilágyi Domokos: Összegyűjtött versek. Fekete Sas Kiadó, Bp., 2006.

Szőcs Géza: Liberté. 1956. Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 2006.

Tănase, Stelian: Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej. 1948–1965. Humanitas, Bucureşti, 2006.

Tismăneanu, Vladimir: Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc. Trad. Cristina Petrescu, Dragoş Petrescu. Polirom, Iaşi, 2005.

Vida Gábor: Fakusz három magányossága. Három kisregény. Magvető Kiadó, Bp., 2005.