Június 2006
Erdélyi falvak – modernizációs pályák


  Bevezető
  

  Modernizációs tendenciák az erdélyi falvakban
  Peti Lehel

  A vállalkozói potenciál és területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben
  Csata Zsombor

  Kocsis bácsi a járdára zuhan (vers)
  Kinde Annamária

  Leendő város vagy (csak) modern falu?
  Miklós Zoltán

  Vállalkozók falun
  Oláh Sándor

  Társadalomszerkezeti, életmódbeli változások Csíkfalva községben (1945–1989)
  Gagyi József

  Vidék és vidékfejlesztés az átmenet időszakában Romániában
  Berekméri Mária-Erzsébet

  Falusi modernizáció: változás vagy válság?
  Szabó Á. Töhötöm


1956–2006
  Szabédi októberei
  Kántor Lajos

  Nagyapa rádiója
  Gyarmati György


Toll
  Fejtő Ferenccel a Bem moziban
  Horváth Andor

  A kolozsvári szóló
  Ilia Mihály

  Az alkimista lány (21. század)
  Kántor Lajos


Világablak
  Globális áramlatok és helyi normák között
  Kemény Márton


História
  Kemény János ravatalai
  Kovács Kiss Gyöngy


Mű és világa
  Buday György magyar költői arcképsorozata
  Makkai Ádám


Közelkép
  Az Udvarhelyi régió települései a korszerűsödés útján
  Vofkori László

  Rendszerváltozás utáni gazdasági folyamatok Cófalván
  Kinda István

  Fülep Lajos és egy erdélyi református egyházközség
  Szolláth Hunor


Téka
  Halál Velencében
  Vallasek Júlia

  Reflexió és portörlés
  Balogh Brigitta

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Társulatmontázs
  Musca Szabolcs

  Az alibi nem titok
  Ferencz Enikő  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Olvasószolgálat

Ördögh Szilveszter (szerk.): Magyar jelentés-árnyalatok

Ha a kelkáposzta receptje elvileg maga a gasztronómiai tökély, ám elkészítésekor a világ különböző földrajzi pontjain és szakácsainak konyháján, vagyis hozzávetőleg szabályos kísérleti körülmények között ehetetlen, sőt hánytató vacaknak bizonyul, akkor a recept kiválóságára vonatkozó hipotézisünket módosítanunk kell. Ehhez képest a szóban forgó esszé- és tanulmánygyűjtemény sok esetben inkább a recept újrafogalmazását, pincéreink cseréjét, ízlésünk finomítását javasolja.

Sommásan megítélve a Magyar jelentés-árnyalatok egyetlen „jelentésárnyalatot” variál. Ez a bizonyos „árnyalat”, hogy a képzavar ódiumát vállalva vöröses helyett inkább szocialistát mondjunk, kortárs magyar(országi) értelmiségiek spektrumán vonul végig. A borítót díszítő, kaméleonosdit játszó rózsák ily módon a kötet oldalain csak néha-néha jutnak el a kékig. Mégsem vádolnánk azzal, hogy ez így megtévesztő, esetleg nem ártott volna árnyalni, pontosítani a címet, mert a szándék világos: problémáinkhoz újult erővel, balról közelítünk. Útkereső elméleti értekezések, helyzetjelentések, érzelmileg sem közömbös szubjektív állásfoglalások sora győz meg arról, hogy a falra festett ördögöt mégse a piros zsírkrétával jelöljük.

A polemikus alapmotívumot helyenként egy önmagát történelmileg kompromittáltnak elismerő baloldal önlegitimációs felhangjai törik meg. Nem egészen világos azonban, hogy a gyomrunk rossz, avagy a kelkáposzta romlott. Hogy „egy örök álom eleve kudarcra ítélt voltáról” vagy egy nagyszabású kísérlet sajnálatos torzulásáról van-e szó. Kimondatik ugyan, hogy „a baloldalnak ez a hatalmas huszadik századi történelmi kísérlete – élve a kapcsolódó szójáték lehetőségével – kísértetté vált”, de az is, hogy eme „kísértet” nélkül „a kapitalizmus monpol-helyzetbe került, magán hordozva a monopóliumok összes negatívumát”.

Valahol félúton az elmélet rájön arra, amit a gyakorlat régóta tudni vél: a latin gyökök, ideológiák és izmusok ideje lejárt. Az egyik értéklistát (a problémák társadalmi hatásuk oldaláról történő megközelítése; internacionalista, akár globális felfogás; a társadalmi különbözőségek kiegyenlítésére való törekvés, esélyegyenlőség, esélyteremtés; szociális érzékenység, különösen a hátrányos helyzetűek irányában; szolidaritás, hajlam a másokkal való közösségvállalásra; a kizsákmányolás elítélése, kizsákmányolásmentes társadalmi eszme; az állam társadalmi felelősségének, szerepvállalásának hangsúlyozása; a közösségi, kollektív érdekek előtérbe helyezése; az önszervezés és az önszerveződés fontossága) nem feltétlenül cáfolja a másik (a nemzeti és nemzetiségi kérdésekre való odafigyelés, az etnikai kisebbségekkel való szolidaritás; vallási és erkölcsi kérdések kezelése; az egyéni boldogulás, vagyonosodás megbecsülése, a magántulajdon társadalmi szerepének elismerése és nem utolsósorban a különbözőségből, másságból, az alternatívákból származó cselekvések pozitív értelmezése). „Kapitalizmus és szociáldemokrácia ellentmondásos, de szilárd együttműködése” (Oskar Lafontaine) mégsem paradoxon, s a kelkáposzta igenis fűszerezhető. (Kossuth Kiadó, Bp., 2004.) – R. L.