Június 2006
Erdélyi falvak – modernizációs pályák


  Bevezető
  

  Modernizációs tendenciák az erdélyi falvakban
  Peti Lehel

  A vállalkozói potenciál és területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben
  Csata Zsombor

  Kocsis bácsi a járdára zuhan (vers)
  Kinde Annamária

  Leendő város vagy (csak) modern falu?
  Miklós Zoltán

  Vállalkozók falun
  Oláh Sándor

  Társadalomszerkezeti, életmódbeli változások Csíkfalva községben (1945–1989)
  Gagyi József

  Vidék és vidékfejlesztés az átmenet időszakában Romániában
  Berekméri Mária-Erzsébet

  Falusi modernizáció: változás vagy válság?
  Szabó Á. Töhötöm


1956–2006
  Szabédi októberei
  Kántor Lajos

  Nagyapa rádiója
  Gyarmati György


Toll
  Fejtő Ferenccel a Bem moziban
  Horváth Andor

  A kolozsvári szóló
  Ilia Mihály

  Az alkimista lány (21. század)
  Kántor Lajos


Világablak
  Globális áramlatok és helyi normák között
  Kemény Márton


História
  Kemény János ravatalai
  Kovács Kiss Gyöngy


Mű és világa
  Buday György magyar költői arcképsorozata
  Makkai Ádám


Közelkép
  Az Udvarhelyi régió települései a korszerűsödés útján
  Vofkori László

  Rendszerváltozás utáni gazdasági folyamatok Cófalván
  Kinda István

  Fülep Lajos és egy erdélyi református egyházközség
  Szolláth Hunor


Téka
  Halál Velencében
  Vallasek Júlia

  Reflexió és portörlés
  Balogh Brigitta

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Társulatmontázs
  Musca Szabolcs

  Az alibi nem titok
  Ferencz Enikő  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Kántor Lajos

Az alkimista lány (21. század)

Jakobovits Márta Nagyváradon él, járja a világot – nemrég Kolozsvárra is eljött, elhozta munkája eredményét a Művészeti Múzeumba –, de feltételezésem szerint fogalma sincs róla, milyen híres elődökre tekint vissza. (Megvallom, nekem is csak sejtéseim voltak e tekintetben, amíg fel nem ütöttem a Magyar Művelődéstörténeti Lexikont, a középkorra és kora újkorra eligazítást nyújtó új kézikönyv megfelelő címszavát.) Az első alkimista, aki e tájakon járt, az Alexandriából az 5. században Attilához követségbe küldött filozófus, Olümpiodorosz volt, II. Theodosius császár képviseletében. A budavári domonkosok is foglalkoztak aranycsinálással, amíg 1273-ban meg nem tiltották nekik. Az Árpád-házi királyokat követő időben Zsigmond király második felesége, Cillei Borbála is végzett alkimista műveleteket, és feljegyezték, hogy Mátyás udvarában számos alkimista megfordult. De az erdélyi fejedelmi udvar sem maradt ki az alkímiatörténetből, egy bizonyos Kolozsvári Cementes Jánost emlegetnek a leghíresebbek közt, János Zsigmond idejéből. (Ez a Cementes naplót is vezetett aranyolvasztó-aranycsináló tevékenységéről.)

Hogy mi köze hozzájuk Jakobovits Mártának? Hát hogyne volna. Tessék elolvasni az alkímia szó jelentését: az egyiptomi „chema” fekete földet jelent, a görögöknél az alkímia azon az arisztotelészi tanon alapult, hogy a világ tárgyai a négy őselemből – tűzből, vízből, földből, levegőből – állnak, a tárgyak különbözőségét a bennük lévő elemek eltérő aránya okozza; a fémek a természetben tűzből és földből létesültek...

A 21. század első évtizedében töretlenül alkotó váradi keramikus pedig ezt mondja: „...a titok annyira egyetemes, hogy néhány ezer év ide vagy oda nem számít.” És: „...egyre inkább érdekelnek a tárgyak közötti viszonyok, az egymásra hatások, egyfajta mimikri, ahogy a tárgyak, anyagszerűségek egymást utánozzák. Olyan megdöbbentő számomra, hogy egy bizonyos idő után mindenféle anyag kezd egymáshoz hasonlítani. Ez az a nagy természetes egységbe való belesimulás vagy elmúlás, de ugyanakkor azonosulás az univerzummal.”

Természetesen nem állítom, hogy Jakobovits Márta technológiájával a klasszikus aranycsinálás titka megoldódott, de azt igenis, hogy folyamatosan aranyat, azaz aranyat érő tárgyakat vesz ki a tűzből, a kemencéből. Egy-egy kerámialapocskáján az aranyszín is felcsillan, máskor a fehérek, a kékek, a szürkék, a barnák a meghatározóak. Hogy milyen gazdag a világ színekben, színárnyalatokban, azt Jakobovits Márta „tűzből mentett” vagy inkább a tűznek – és a földnek – köszönhető játékain lehet szemlélni. Játékok? Annyiban igen, valóban, hogy nem használati tárgyak előállítására törekszik, jóllehet műtermének, egy-egy kiállítóteremnek vagy lakásnak e (potenciális) díszei tárgyakként is összerakhatók. Lehet belőlük gyümölcsöskosarat, madarak gyülekezetét vagy emlékművet (templomsort), különböző nyelveken betűzhető régészeti leleteket kirakni. Jakobovits Márta ebben a rakosgatásban, szeretett gyermekei összeterelésében is igazi mester. Kolozsvári kiállítása a földre (kavicsra) helyezett „apróságok” együttesével vált monumentálissá.

Egyik pályatársa, Găină Dorel azt írta róla: Jakobovits Márta bármikor a Föld nagykövete lehetne. Mert úgy érez, mint bolygónk földje, a kövek és a vizek.

És úgy dolgozik, ahogy egy 21. századi alkimistától elvárható.