December 2005
Kárpát-medencei várak, kastélyok

Lépcsőház

Rendezvények

November 11–12-én történészkollokviumot szervezett a Korunk szerkesztősége. A Társadalomalakító elképzelések és a hatalom mechanizmusai a Kárpát-medencében 1944/45 és 1968 között című rendezvényen előadásokkal vett részt L. Balogh Béni (Esztergom), Romsics Ignác (Budapest), Gyarmati György (Budapest), Ormos Mária (Budapest), Stefano Bottoni (Bologna), Nagy Mihály Zoltán (Kolozsvár), László Márton (Budapest), Novák Csaba Zoltán  (Marosvásárhely), Gagyi József (Marosvásárhely), Lázok Klára (Marosvásárhely), Zágoni Balázs (Kolozsvár). A rendezvény házigazdája Kovács Kiss Gyöngy volt.

 

November 11-én, Cs. Szabó László születési centenáriumán a Kolozsvár Társasággal közös szervezésben, a magyar színház előcsarnokában dokumentumfotókból és László Miklós kolozsvári felvételeiből nyílt kiállítás; a Cs. Szabó László terei című kötetet Balázs Imre József mutatta be; az Erdélyi Múzeum-Egyesület tanácstermében Poszler György, Pomogáts Béla és Kántor Lajos előadása hangzott el Cs. Szabó Lászlóról.

 

November 23–25-én a BBTE, a Kolozsvári Egyetemi Intézet és az Állami Levéltár közös szervezésében került megrendezésre A városfejlődés és a privilégiumok. Kolozsvár 600 éve szabad királyi város című történészkonferencia, melyen Kovács Kiss Gyöngy tartott előadást A vagyonmegosztás a fejedelemség kori Kolozsváron címmel.

 

Könyvbemutatók

November 10-én a XI. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretén belül, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház protokoll-termében bemutatásra került: Vallasek Júlia Lassú utazások könyve (esszék, kritikák). A kötet a Komp-Press Kiadónál jelent meg, az Ariadné című sorozatban. Bemutatta: Láng Zsolt író, a Látó szerkesztője.

 

November 12-én a Nemzetiség, felelősség címmel, Gáll Ernő emlékére Földes György és Gálfalvi Zsolt szerkesztésében Budapesten megjelent kötetről beszélgettek az Erdélyi Múzeum-Egyesület tanácstermében a szerkesztők, valamint Salat Levente, Tibori Szabó Zoltán és Kántor Lajos.

 

November 14-én a kolozsvári BBTE Bölcsésztudományi Karának Popovici termében került sor a Korunk 2005/10-es, Alternatív Skóciák című lapszámának bemutatójára. Bemutatták: Christopher Whyte író, egyetemi tanár (Glasgow), a lapszám vendégszerkesztője, valamint Balázs Imre József.

 

November 22-én a bukaresti Magyar Kulturális Intézetben Balázs Imre József és Kántor Lajos kritikaköteteit Gálfalvi Zsolt mutatta be.

 

Korunk Galéria

November 24-én nyílt meg az Unitárius Egyház Brassai utca 6. szám alatti tanácstermében – a Korunk Galéria ideiglenes működésének helyén – a József Attila-centenárium alkalmából, a Báthory István Líceum diákjainak rajzaiból rendezett kiállítás. Bevezetőt mondott: Demény Péter. Magyar költők József Attilához írt verseiből Hatházi András színművész olvasott fel. A zenei műsorban Oláh Boglárka Eszter Bartók Béla két zongoradarabját játszotta.