December 2005
Kárpát-medencei várak, kastélyok

Olvasószolgálat

József Attila 100. Versek/poezii

A most záruló centenáriumi év könyvművészetileg egyik legrangosabb, ötven bibliofilt megörvendeztető kiadványát a bukaresti Magyar Kulturális Központ jelentette meg, 31 József Attila-vers magyar és Paul Drumaru által megszólaltatott román szövegével, Nicolae Prelipceanu válogatásában és utószavával. A nemes vállalkozást művészeti eseménnyé a bukaresti Nemzeti Művészeti Egyetem grafika tanszékének közreműködése, a tanszékvezető Mircea Dumitrescu kiváló szerkesztői munkája tette, illetve az a 32 eredeti metszet (köztük kettő Dumitrescutól), bukaresti művészek szitanyomással sokszorosított remek alkotásai, amelyek a szentendrei Vincze László merített papírján élnek, a szerzők aláírásával hitelesítetten. Ritka tisztelgés ez egy magyar író öröksége előtt. A nagy méretű (42x28) album nyomdai kivitelezése a Regia Autonomă „Monitorul Oficial” nyomdászait dicséri. (Bukarest, 2005.) – K. L.