Korunk
2005. február


TARTALOM

Szakrális tér

  
  Bevezető
  Horror vacui
  Rigán Loránd
  Hogy fájjon
  Lackfi János
  Alapítás
  Egyed Péter
  Imagináció: világlás
  Balon-Ruff Zsolt
  Óra; Abulafia karmai közt (versek)
  Tomaľ ©alamun
  Húsvét Havannában (Részletek)
  Hajdú Farkas-Zoltán
  Határtalan szakrális tér: Fekete-Afrika
  Füssi Nagy Géza
  Dialektika; Az elme szabadságáról; Váltózás (versek)
  Edvard Kocbek
  Az egyenlet megoldása
  Szilágyi Orsolya
  Micsurin-megnyitó
  Gagyi József
  Szakrális térátélés és szimbolikus ellenőrzése egy csángó falu környezetében
  Peti Lehel
  Délelőtti mámor
  Bordy Margit
  A liturgikus tér paradoxonai
  Angi István
  Létalapító tájék
  Várszegi Tibor

Toll
  Az EHESS
  Keszeg Anna
  Példázat a talentumokról
  Heim András

História
  Budapest ostroma 1944–1945-ben
  Kovács Tamás

Mű és világa
  Az egész korszakot idézőjelbe kellene tenni
  Szabó Gyulával beszélget Balázs Imre József
  Gyergyóditrótól Mexikóvárosig
  Werczberger Péter

Közelkép
  Adalékok a marosvécsi református templom építés- és berendezéstörténetéhez
  Barabás Kisanna

Katedra
  Stratégiák és lehetőségek a csángók magyar nyelvű oktatásában
  
  A filozófiatanítás lehetőségei és korlátai
  Kálmán Ungvári Kinga

Téka
  Szilágyi Domokos új könyve
  Gál Andrea
  Bethlen Miklós és Erdély – angolul
  Kovács Kiss Gyöngy
  A bolondság fordítása
  Zuh Deodáth
  Viator eruditus
  Tóth Zsombor
  Egy 17. századi prédikációszerző és tudása
  Keszeg Anna
  Átjárások
  Baricz Ágnes

Olvasószolgálat
  „Nincsen nekönk több hazánk ennél”.
  

Talló
  A templomfalakon kívül
  R. L.


  Lépcső/ház
  
  Számunk szerzői
  


Vissza a borítólapra