Február 2005
Szakrális tér

Lépcső/ház

Mátyás király szellemi öröksége

A Korunk 1998. májusi számában idéztük Kolozsvár nagy fiának emlékét, aki „Túlnő szennyes idők ármánykodó árján” (Kovács András Ferenc). Azóta – de már korábbtól, 1993-tól – a városban megrendezett (László Bakk Anikó által tervezett-szervezett) Mátyás Napok újabb és újabb alkalmat teremtenek a reneszánsz történelmi személyiség köré idézhető problémák felvetésére, művészeti és tudományos körüljárására. 2005 februárjára az ötletgazda mindenekelőtt a szakrális tér fogalmát és megjelenési formáit ajánlotta figyelmünkbe; e köré szerkesztettük új lapszámunkat – filozófiai és történelmi vonatkozásban tágítva a kérdéskört. A magát Mátyás szellemi örökségét kutató és felmutató társaságnak nevező Amaryllis tizenharmadik rendezvényén figyelme középpontjába kívánja állítani a Mátyás király rendeletére építeni kezdett Farkas utcai templomot (mint ilyen értelemben kétszeres szakrális teret, amely ma a református egyház és persze Kolozsvár büszkesége), az eddig is, folyamatosan főszereplővé tett óvári szülőházat; és nyilván nem feledhető ki a nemrég centenáriumához érkezett főtéri Fadrusz-szobor, a város jelképe. E helyekhez kapcsolódik a Korunk Galéria február 25-ére tervezett fotókiállítása – egyúttal a szakrális térről szóló Korunk-szám bemutatása, valamint a Korunk Kulcsa (az évente egyszer kiosztásra kerülő díj) átadása az idei kitüntetettnek: Hajdú Áronnak, a csíkszeredai Alutus nyomda igazgatójának, aki folyóiratunknak és a legtöbb KOMP-PRESS könyvnek, a Korunk Baráti Társaság szinte valamennyi kiadványának befogadó gazdája, műszaki gondozója.

 

Medgyesi levél

Búzás Hertától, a Korunk egyik leghűségesebb olvasójától, medgyesi barátunktól és terjesztőnktől érkezett a levél, amelyben bejelenti, hogy tizennégy évi önkéntes és önzetlen terjesztői munkáját korára és betegségére való tekintettel nem tudja folytatni, maga helyett azonban fiatalabb terjesztőt ajánl. Köszönjük Búzás Hertának eddigi kiváló munkáját, példásnak tudjuk, ahogy az egész család bekapcsolódott a Korunk ügyeibe, és ezt az örökséget fiuk ma Szegeden is folytatja. Reméljük, még sokáig fogja, fogják olvasni a folyóiratot, és továbbra sem okozunk csalódást medgyesi olvasóinknak.

Várjuk természetesen a fiatalabb évjáratok bekapcsolódását is a Korunk táborába.

 

Rendezvények

November 29-én és 30-án a Cs. Szabó László jubileumi év nyitányaként a kolozsvári Protestáns Teológia dísztermében mutattuk be Cs. Szabó László Erdélyi metszetek című, Pomogáts Béla által szerkesztett kötetét. Az ünnepi rendezvény keretében előadást tartott Bányai János (Újvidék), Gömöri György (Cambridge), Pomogáts Béla (Budapest) és Kántor Lajos. Az elhangzott előadásokat a Kolozsvár Társaság külön kötetben készül megjelentetni.

 

December 16–18. között a Korunk és a KOMP-PRESS Kiadó friss kiadványaival részt vett a kolozsvári Tranzit Házban szervezett Adventi Könyvvásáron.

 

E-MIL-díj

Örömmel értesültünk róla, hogy a KOMP-PRESS Kiadó Ariadné-könyvek című sorozatában A befogadás rétegei címmel megjelent Boka László-kötet az Erdélyi Magyar Írók Ligájának irodalomtudományi díjában részesült. Gratulálunk szerzőnknek!

 

Korunk Galéria

Január 14. In memoriam Ruha István címmel nyílt meg Heim András grafikai kiállítása. Bevezetőt mondott Németh Júlia és Kántor Lajos. Lászlóffy Aladár-verseket olvasott fel Jancsó Miklós színművész. A zenei részben Ruha István hegedűjátéka hangzott fel hangfelvételről.

 

Bródy Sándor-díj

A Bródy Sándor Alapítvány ebben  az évben is kiadja a Bródy Sándor-díjat. A díjat azon elsőkötetes magyar nyelvű prózaírók egyike kapja meg, akinek könyve (novelláskötet vagy regény) 2004-ben jelent meg. A díj összege 350 000 Ft. A díjra pályázhat könyvének beküldésével a szerző, és jelölhet könyvet ugyanilyen módon a kiadó is. A beküldött példányokat kérésre visszaküldjük.

 

A Bródy Sándor Alapítvány postacíme:

1024 Budapest, Fillér u. 21. III. em. 4.

További információk: 315-1323.

 

A postára adás határideje:

2005. március 31.