Február 2005
Szakrális tér

Bevezető

A jelenlegi lapszámban felvetődő kérdések egy lehetséges apropóját akár a Kolozsváron idén tizenharmadik alka-lommal megrendezésre kerülő Dies Mathiae Corvini (Mátyás Napok) is szolgáltathatnák. Ehhez az alkalomhoz és az általa felvetett problematikához, mely a szakralitásnak a modern ember módosult léthelyzetében való megélésére vonat-kozik, a lapszám nem puszta „ke-gyeletből”, hanem a maga módján, vagyis alkalmazólag viszonyul.

Olyan kérdéseket vet fel tehát, mint például az, hogy milyen szertartásokkal konstruáljuk meg szakrális tereinket. Hogyan épülnek azoknak határai újjá és milyen jelentéseket közvetítenek? Kik azok, akik számára mindez valóságos értelemmel bír? Miféle rejtett szimbolikát működtetnek a különböző kultúrák az egyes térkonstrukciókban, hogy általuk egy másmilyen valóságban való élés váljék lehetővé? Hogyan „szakad” meg a profán térátélés egy székelyföldi középiskola udvarán, mi módon szerveződnek az afrikai szakrális terek határai, és hogyan jelenik meg a szent tér a 20. század templomépítészetében? És nem utolsó-sorban: hányadán is állunk ma szakrális tereinkkel, ha mindezekre immár (csak) kérdezni tudunk?

Az ünnep maga azonban már a dolog természeténél fogva is a szövegen kívülre reked, hiszen az nem más, mint „csupán” önmaga.

 

P.L. – R.L.