Január 2005
Bolgár–2005

Olvasószolgálat

Bandi Dezső: Van-e még művészet falun?

Bandi Dezső sajtó alá rendezett írásai egy esztétikumelvű, értékmentő pozícióból tárgyalják az anyagi kultúra aktuális folyamatait. Felfogásában a hagyomány az egész nemzet kulturális örökségét magában foglalja, amely elsajátított, asszimilált értékeket tartalmaz. „Gazdasági, társadalmi, kulturális helyzetét illetően a földműves nálunk ma miben sem különbözik a társadalom többi részétől, vagyis a nép ma maga az egész nemzet” – állítja. A népi kultúra változásaihoz való egyetlen értelmes viszonyulás nézete szerint a hagyományápolás, amely egy magasabb tapasztalati fokon hazafias cselekedet. A népi kultúra folklorizmus-jelenségeit egy olyan fejlődési folyamatként fogja fel, amelynek ellentétes pólusai a valódi értékek és a giccsesedés. Szemléletére általában jellemző a népi kultúráról való „egydimenziós” gondolkodás („a falusi-városi értelmiségiek művészete is »népművészet«”), a népi kultúra természetes jelenségeinek egy bipoláris modellben való felfogása. Ez a fajta szemlélet nem tudja levetkőzni az idealizált archaikum iránti vonzódást. A tárgyi kultúra ontológiai lényegét esztétikai kvalitásaiban látja, amely a nemzeti műveltség reprezentatív dokumentuma. A kötetben megjelent írásai tulajdonképpen szubjektív reflexiók, amelyek művészeti kritériumok alapján közelítenek a hagyományos anyagi kultúrához. (PRO AGRICULTURA HUNGARIAE Alapítvány, Gödöllő, 1996.) – P. L.