Január 2005
Bolgár–2005

Bevezető

Magyar ember annyit tud a bolgárokról, hogy a honfoglalók legyőzték, ezután jó kertészekké, majd még később a leghűségesebb szovjet csatlósokká váltak, már csak a nyelv hasonlósága miatt is. A műveltebbje esetleg egy Petőfi–Botev párhuzamra is emlékszik, valamint arra, hogy nem szláv eredetűek. Az igazán tájékozottak tudják, hogy a cár pillanatnyilag miniszterelnök, uniós csatlakozás előtt állnak, és nekik is volt egy aranycsapatuk.

Román ember annyit tud a bolgárokról, hogy igazságtalanul lehasították Dobrudzsa déli részét, szláv ortodoxok, de kevesebben vannak, és országuk elmaradottabb, mint a Dunától északra fekvő gazdagabb térség. A műveltek tudják, hogy a bolgárok mindig ide menekültek, maga Hriszto Botev is itt tevékenykedett. A tájékozottak nyugtalanok, mert a csatlakozást illetően a déli szomszéd jobban áll.

Az erdélyi magyar ezenfelül még azt is tudja, hogy nagyszámú török kisebbség él bolgár földön, s hogy ezekkel nem bántak épp kesztyűs kézzel. (…)

Ha az országaink között fennálló érdektelenség, gyanakvás és kapcsolathiány elég lehangoló is – amint azt a Giurgiut Ruszéval összekötő híd két eltérő elnevezése is jelzi (román oldalon a teátrális Barátság hídja, bolgár oldalon a semleges Duna-híd a neve), reméljük, hogy ezzel a válogatással mi az új, európaibb híd megépítése felé tettünk egy jelképes gesztust.  És hamarosan elkészül a szélesebb, nagyobb forgalmat ígérő összekötő most is.

 

                                                                                                                   Kányádi András