November 1997
Írás és vállalkozás

OLVASÓSZOLGÁLAT

Vállalkoz(z)unk?

„Amit egy kisvállalkozónak tudnia kell” olvassuk a cím alatt. A bevezetőben György Béla Zsolt, a kézikönyv szerkesztője, a XXI. század Alapítvány elnöke a következőképpen mutatja be ezt a kiadványt: „nyomatékosan az egzisztenciateremtő vállalkozások és a kezdők számára készült”. Hol vállalkozzunk? Kivel társuljunk? Kik lesznek a vásárlók? Hogyan értékesíthetjük termékeinket? Mennyiért? A kérdések gyakorlati jellegűek. Egyeltalán miért vállalkozunk?teszik fel a kérdést a szerzők. Pénzért? „Vállalkozni lehet kényszerből is. Sőt mi több, napjaink Romániájában a legtöbb kisvállalkozás fő indító oka ez.” A termék, a piac, a reklám, az értékesítés, a költségek elméleti és gyakorlati bemutatása után a könyv a vállalkozások romániai jogi keretét, az üzleti protokoll szabályait is áttekinti. Az olvasó megismerkedhet a kisvállalkozások néhány sajátosságával, a termelő-, szolgáltató, illetve kereskedelmi egységek jellegzetes gondjaival is. (Csíkszereda, 1997.)—Sz. G.

 

Bernhard Börg: Viitorul managerilor. Managerii viitorului

A könyv — A menedzserek jövője. A jövő menedzserei azok számára íródott, akik vezető funkciók betöltésére vállalkoznak; Börg munkája szükséges és hasznos segédkönyve lehet a vállalatirányítóknak, gazdasági, kereskedelmi társaságok és társulások vezetőinek s nem utolsósorban azoknak a fiataloknak, akik pályaválasztás előtt állnak. Néhány cím a tartalomból: A menedzserfunkció meghatározásának nehézségei; Az európai menedzsmentmodell; Az ügyfél felé való orientáció; A menedzser társadalmi elhivatottsága. (Editura Institutul European. Colecţia UTILIS. Buc, 1997.) — K. K. GY.

 

Balogh BélaDávid LajosMetz JózsefVánk Sándor: Évek és iskolák

A nagybányai középoktatás kezdeteinek 450. évfordulója alkalmából megjelenő kötet e partiumi város iskolatörténetének egy szakaszát dolgozza fel. „Jelen kiadványunkban hányatott sorsú középoktatásunk történetének jelentősebb mozzanatait igyekeztünk, régebbi és újabb kutatások alapján, olvasóink elé tárni. A közölt tanulmányok részletesebben foglalkoznak intézményeink alapító, fenntartó, irányító szerveivel (egyházak, város, állam) és a középiskoláinkban folyó munkával. Jóval kevesebb szó esik azonban azokról, akiknek szerepe meghatározó volt, s mindenkor meghatározó lesz az oktató-nevelő munkánk múltja, jelene és jövője szempontjából, azaz a szülőkről, tanulókról és tantestületről” olvasható az Előszóban. Néhány fejezetcím a kötetből: A protestáns oktatás története; A katolikus oktatás története; A magyar középfokú oktatás 191997 között. (A Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület kiadása. Nagybánya, 1997.) — K.K.Gy.