November 2004
Bologna, Kolozsvár — Egyetemi szerkezetváltás

Nagy Károly–Nagy T. Katalin

Előkészítő főiskolák az Egyesült Államokban

Az amerikai community college olyan felsőoktatási (post secondary, tertiary) intézményrendszer, amely 2004-ben 10,4 millió hallgatót oktat 1173 egyetemi előkészítő/technológiai főiskoláján. (Az Egyesült Államok középiskolát végzett korú lakosságának jelenleg 63 százaléka vesz részt valamilyen felsőoktatási programban, ezeknek 44 százaléka jár community college-ba.)

Ezek az akkreditált főiskolák általában három programot biztosítanak.

1. Az egyetemi előkészítő program humán, természettudományi, társadalomtudományi és szaktárgyakat, valamint szabadon választható tárgyakat is tartalmazó (liberal arts) 20–22 tantárgya, kurzusa egyenként 3 kreditet nyújt. A laboratóriumi gyakorlatot is előíró tárgyak többnyire 4 kreditesek. (A kredit – credit – pontszám: tanítási egység. Egy 3 kredites tantárgy általában heti 3 tanórát nyújt egy szemeszter – tanulmányi félév – 15 hete alatt.)

Az egyetemi előkészítő programban előírt 63–70 kredit és egyéb követelmények – általában két év alatti – sikeres teljesítése után a hallgató egyetemi előkészítő diplomát kap (Associate in Arts, röviden A.A.). Ez a diploma a négyéves egyetemek (a 120–130 kreditet és Baccalaureate/Bachelor of Arts, röviden B.A. vagy Bachelor of Science – B.Sc. diplomát nyújtó college-ok) első kétéves programjának felel meg. Az egyetemi előkészítő diplomásoknak tehát jó esélyük van arra, hogy harmadévesekként folytassák egyetemi tanulmányaikat. Azonnali munkába állásuk megnövekedett esélyei sem elhanyagolhatók: számos területen előnyben részesítik az egyetemi előkészítő diplomával rendelkező jelentkezőket.

2. A technológiai programok 20–22 tantárgya közül rendszerint 6–7 általános műveltségi humán, természet- és társadalomtudományi, művészeti és szabadon választható tárgy, a többi szaktárgy, valamint elméleti és gyakorlati szakmai tárgy – mérnöki technológia, számítógép-informatika, ápoló, könyvelő, „business management” stb. tárgykörökben.

A technológiai programok által előírt 63–70 kredit és egyéb követelmények – általában két év alatti – sikeres teljesítése után a hallgató technológus diplomát kap (Associate in Applied Science – A.A.S.). Ez a diploma hasonlít a franciaországi egyetemi-technológiai intézetek (instituts universitaires de technologie) diplomájához (diplome universitaire de technologie – D.U.T.). Számos foglalkozási ágazat egyre több ágában a munkakör betöltéséhez válik Amerika-szerte feltétellé a technológus diploma, amely ugyanakkor a négyéves egyetemeken való továbbtanulás lehetőségeit is növeli a szaktudományok, az alkalmazott tudományok területein.

Az ennél kevesebb, de meghatározott technikai szaktudást igénylő munkakörök betöltésére ad képesítést a technikus program valamelyik szakjának elvégzése általában egy év alatt. E szakok 30–36 kreditet nyújtanak. A 10–12 tantárgy sikeres elvégzése után technikus bizonyítványt (Certificate of Achievement) kap a hallgató. Ez a bizonyítvány hasonlít a franciaországi felsőfokú technikusképző szektor (sections de techniciens superieurs) felsőfokú technikusi bizonyítványához (brevet de technicien superieur – B.T.S.).

3. Az egyetemi előkészítő/technológiai főiskola harmadik programja esti, hétvégi és nyári tanulmányok (continuing education) során teszi lehetővé az előző két program bármelyikének – vagy azok részleteinek – elvégzését. Ezzel ez az intézmény a teljes vagy részidőben dolgozóknak is felsőoktatási szintű alkalmat nyújt átképző, továbbképző, pályamódosító, továbbtanulásra előkészítő tanulmányokra.

Az egyetemi előkészítő/technológiai főiskolák legtöbbje e felsőoktatási kreditet biztosító három program mellett kredit nélküli esti, hétvégi és nyári művelődési alkalmakat is nyújt (community service, life-long learning). Mérsékelt tandíjú kurzusok szolgáltatnak általános műveltségi, idegen nyelvi, turisztikai, informatikai, kézügyességi, szabadidős, sport, szakmai, hobby és egyéb ismereteket, néhol vállalatok szerződtette programokat.

Az egyetemi előkészítő/technológiai főiskolákat az Egyesült Államokban ugyanazok a testületek akkreditálják, mint a négyéves college-okat és a több college-ból, valamint M.A., M.S., illetve Ph.D. diploma programokból álló Universityket. Az állami törvényekkel szabályozott és a felsőoktatási intézményrendszerek, valamint egyes szaktudományágak, szakok, szakmák által kodifikált feltételek szerinti működést két független és önkéntesen felkérhető testület – csoport – minősíti, rendszerint alapos önértékelő elemzések lefolytatása után. Az egyik – általános, egy egész intézményt minősítő – akkreditáló csoport regionális (Middles States Association of Col-leges and Secondary Schools, New England, North Central. Nortwest, Southern és Wertern), a másik (National Commision on Accreditation) speciális szakokat, egyes programokat vizsgál és értékel.

Az amerikai egyetemi előkészítő/technológiai főiskoláknak mintegy 80 százaléka közintézmény, költségvetése több forrásból származik. New Jersey állam 20 megyéjéből pl. jelenleg 19-nek van ún. country college-a, tehát megyei community col-lege-a. Ezek a felsőoktatási intézmények főleg három pénzforrás segítségével működnek. Az állam évente általában a fenntartási és működési költségek 20 százalékát biztosítja, a megye 35 százalékát, a hallgatók tandíjából 44 százalék, egyéb forrásokból pedig 1 százalék származik. Az állami és megyei támogatottság (valamint egyéb alapítványi és magánadakozás és jól kifejlesztett ösztöndíjrendszerek) eredményeként ezeknek a főiskoláknak a tandíja rendszerint alacsony. New Jersey állam megyei előkészítő/technológiai főiskoláinak jelenleg az évi tandíja pl. 2300–2500 dollár a különböző mellékdíjakkal együtt a megye lakosai számára. Összehasonlításként pl. New Jersey állam négyéves egyetemének (Rutgers University) a 2004. évi tandíja az állam lakói számára 8000 dollár volt.