November 2003
Kurdok: múlt - jelen - média

Czucza István

Ady Endre szűkebb hazája: a Szilágyság és Kalotaszeg

Leegyszerűsítve úgy is lehetne mondani, hogy a Meszes hegység két oldalán ősi idők óta nemcsak jó szomszédság, hanem szoros gazdasági, kereskedelmi kapcsolat is jellemezte e szép természeti tájon élő embereket. Termeltek és kereskedtek, találkoztak, és barátságok születtek, sőt házasságok is, de ezek közül csak egyet ragadnék ki – azt is csak röviden –, a szilágysági Ady család történetét.

Az Adyak családi fészke a belső-szilágysági Diósad és Lompért község volt, ahonnan apai ágon Ady Endre is származik.

Ismert tény az is, hogy Ady Endre nagyapja – Ady Dániel – Lompértról jött Kalotaszegre feleséget választani. A nyárszói református pap – Visky Dániel – legkisebbik lányát, Juliannát (Lillát) vitte a „hepe-hupás vén Szilágyba”. Így nagyanyai ágon a költőt rokoni szálak fűzik Kalotaszeghez.

Ezt a rokoni kapcsolatot mutatja be Kós Károly az általa összeállított családfában, amely az Erdélyi Helikon 1928. júniusi számában jelent meg. Ugyanezt lehet látni az érmindszenti Ady Endre Múzeumban is.

Kós Károly a családfát az akkor még Kalotaszegen élő atyafiság tagjainak a tudása és emlékezése alapján állította össze. Ezzel az utókor számára nagy szolgálatot tett, mivel egyértelművé tette Ady Endre szoros rokoni kötődését Kalotaszeghez. Sajnos a családfa összeállításánál „az atyafiság tagjaink tudása” és emlékezése nem minden esetben volt helyes, a valóságnak megfelelő.

A meglévő írásbeli bizonyítékok – a Czucza család naplója, családi Biblia lapjaira történt feljegyzések, a sírkövek stb. – alapján pontosítani szeretném a családfát, hogy Kós Károly nemes céllal összeállított munkája teljes egészében tükrözze a valóságot. Megfelelő és pontos dokumentáció maradjon az utókor számára:

 

Ady Endre kötődése Kalotaszeghez világosan kitűnik a fentebb vázolt családfa alapján. Ezt a rokoni kapcsolatot ápolta látogatásaival és levelezéseivel is. Kalotaszeg Ady Endrét éppen úgy sajátjának tekinti, mint Szilágyság. Kalotaszentkirály minden évben Ady ünnepséget rendez a Kiszely-kertben – az öreg hársfa árnyékában áll Ady Endre obeliszkje, ahol A Kalota partján című verse született.

Az idén – 2003-ban – az általános iskola felvette Ady Endre nevét, szép nagy ünnepség keretében. Ezzel is tisztelegve a költő nagysága előtt, aki mindig szeretettel látogatott Kalotaszegre.

Mint kalotaszegi utolsó Ady rokon soraimmal én is hódolok a nagy költőnk emléke előtt.