Gyilkosság a székesegyházban? Eliottól kölcsönöztük összeállításunk címét, bár a történet, amely köré e lapszám épül, a szó nemes értelmében nem nevezhető történelminek-művelődéstörténetinek.

A világsajtót bejáró és mindmáig milliókat foglalkoztató, megoldottnak korántsem mondható Pándy-ügy, a belgiumi sorozatgyilkosság, vérfertőzés és családirtás azonban érdemi megközelítésben messze túlmutat a bulvársajtóba illő szenzáción. Gazsó L. Ferenc helyszíni dokumentumriportját olyan tanulmányok, interjúk, felmérések kísérik, amelyek a kriminalisztika, a pszichológia, a szociológia és a politológia eszközeivel világítják meg a mind sűrűbben hallható, tévében látható, az olvasóhoz egyre közelebb érő bűneseteket, deviáns viselkedéseket.

Esszé, novella, vers mind arról szól ebben a lapszámban, hogy az emberiségnek az ezredvégen mikkel kell szembenéznie -- torzságban, borzalmakban. Akarva, nem akarva, "vevők vagyunk" a legvéresebb történésekre. Hallgatni minderről mégsem lehet; ha úgy teszünk, hogy ez nem ránk tartozik, attól még robbantanak, embert rabolnak, gyilkolnak világszerte. A krimi nem csupán bestseller -- valóság is.

Képekben mondják el ezt Tettamanti Béla grafikái.

K.L.

Harmadik folyam X/12. 1998. december

 

GAZSÓ L. FERENC - Nászút az ördöggel

MÓCSY T. LÁSZLÓ - A bűnmegelőzés szolgálatában (Kérdezett Szabó Géza)

KORINEK LÁSZLÓ - A második Hasfelmetsző Jack

Rettegés Cambridge-ben

BÁLINT EMESE - Deviancia és megbélyegzés

ZELEI MIKLÓS - A gyilkosság szép (novella)

VARGHA JENŐ-LÁSZLÓ--GYÉRESI ANNAMÁRIA - Magányos gyilkosok --gyilkoló magány

SZABÓ GÉZA - Hasfelmetszés ukrán módra

KÁNTOR ERZSÉBET - Egzotikus krimi

BORBÁNDI GÉZA - Jó hírű és rossz hírű magyarok

LUKA LÁSZLÓ - Szigethelyzet a magyar--nem magyar házasságban

CZELLÁR JUDIT - Menekültsors

TőKÉS ISTVÁN - Az öngyilkosság mint társadalmi kérdésés teológiai probléma

VERESS ALBERT--VADAS GYULA - Öngyilkosság Hargitában (1991--1996)

KOVÁCS ANDRÁS FERENC - Calvus a förtelemről (vers)

LÁSZLÓFFY ALADÁR - Szent Pál levele a Garanciabeliekhez (avagy a teóriatragikuma)

VISKY ANDRÁS - A szentek életéből (vers)

SZÁNTAI JÁNOS - Lehetetlen (vers)

MŰ ÉS VILÁGA

KÁNYÁDI ANDRÁS - Casanova 200 év távlatából

KÖZELKÉP

ALBERT-LŐRINCZ ENIKŐ - A csoport mint terápiás tér

BURA LÁSZLÓ - Hogyan tovább?

HISTÓRIA

HERMÁN M. JÁNOS - Gyermekmentés Belgiumban (1923--1930)

TÉKA

MIHÁLYCSA ERIKA - "Ez van, ez a mondás... ez az én helyzetem!"

Olvasószolgálat

TALLÓ

SZ. J. - A kultúra Leg-jei. A Time-verzió

KÉP

TETTAMANTI BÉLA

Számunk szerzői