"A téma nagyon fontos és én kívánok Önöknek sok sikert" -- szól a Bécsből, felkérő levelünkre érkezett válasz; a levélpapíron név és cím: prof. Paul Lendvai Director Radio Austria International. Hasonló érdeklődésről tanúskodnak a Zürichből, Andreas Oplatkától, a Habsburg Ottótól vagy az Egyesült Államokból jövő üzenetek. És persze a Párizsból, Bukarestből, Budapestről küldött szövegek, amelyeket ebben a Korunk-számban találhat az olvasó.

1997 januárjában "Magyarok, románok" címszó alatt kíséreltük meg a válaszadást, az új politikai helyzetben, a korábbi demokratikus ellenzék választási győzelmét követően, a sokakat foglalkoztató kérdésre: milyenek a szóértés esélyei egy olyan pillanatban, amikor az RMDSZ kormányzó szerepet vállal, a parlamenti választásokon győztes politikai pártokkal szövetségben. Közel két év múltán a kérdések másképp fogalmazódnak meg, de talán még korai volna a mérleg megvonásával kísérletezni. Nem is ezt tesszük. Elsősorban a román értelmiség legjobbjait, a politikai elit néhány tagját, írókat, publicistákat szólítunk meg, fejtsék ki véleményüket Románia mai politikai irányultságáról, opcióiról Nyugat és Kelet között. (1997-ben a két államelnök is szólt a Korunk olvasóihoz; most sajnos a külügyminiszteri megnyilatkozásokra hiába vártunk...)

Amióta e lapszám előzetes terve elkészült, újabb és újabb események borzolják fel az amúgy sem túl nyugodt romániai idegrendszereket; hogy csak egyet nevezzünk néven: Sabin Gherman és a Transilvania Alapítvány nyilatkozata, a "Torkig vagyok Romániával" bizonyára még jó ideig nem kerül le a média toplistájáról. De már a kolozsvári román tévés körből elindított, heves ellenkezéseket kiváltó szöveg megjelenése előtt találkozni lehetett a "föderalizációs veszély" politikusi jelzéseivel, illetve a Balkán és Nyugat-Európa közti fesztávolság feszegetésével. Románia geopolitikai megítélése, kül- és belpolitikai prob-lémái, történelmi-művelődési hagyományai -- a jövő faggatása: bizonyára a Korunk lapjaira tartozik. Nem kampánykérdésként, hanem életünk, e nyugtalan térség elvitathatatlanul fontos részének tekintve.

K. L.

HARMADIK FOLYAM IX/10. 1998. OKTÓBER

 

KÁNTOR LAJOS - A holnap elébe -- avagy merre tart a mioritikus tér?

MARKÓ BÉLA - A nagy közös sakk (vers)

H.-R. PATAPIEVICI - Megfontolások, melyek szerénységre intenek (Bíró Béla fordítása)

VIRGIL CIOMOS - Állam és egyház, hagyomány és modernitás (Horváth Andor fordítása)

FEJTŐ FERENC - Románok, magyarok, Erdély

EUGÈNE IONESCO - Villanások (Kántor Erzsébet fordítása)

VIOREL MURESAN - A csendesség királya; Utazás haikuk között (versek, Jánk Károly fordításai)

A harmadik évezred küszöbén: Románia alternatívái (Adrian Marino, Doina Cornea, Adrian Severin, Michael Shafir, Emil Hurezeanu válasza -- Kántor Erzsébet és Kovács Kiss Gyöngy fordítása)

GABRIEL ANDREESCU - A nemzeti identitásról -- a kilencvenes években (Kerekes György fordítása)

ANDREI PLESU - Kisiklások az ökumenizmus útján (Szabó Géza fordítása)

LENGYEL LÁSZLÓ--BÍRÓ BÉLA - Gazdasági traumatológia

A harmadik Európa (Ioan Buduca, Corina Ciocârlie, Liviu Ciocârlie,Andrei Corbea, Serban Foartã, Mircea Muthu, Virgil Nemoianu, Vasile Popovici, Ioan Simut, Vladimir Tismãneanu -- Szántó Péter fordításai)

ALEXANDRU PALEOLOGU - Egy európai Romániában (Valkai Krisztina fordítása)

Szembenézve (Valentin Tascu, Florin Constantiniu, Gabriela Adamesteanu, Ana Blandiana, Alex. Stefãnescu, Gheorghe Grigurcu, Vintilã Mihãilescupublicisztikai írásai -- Kántor Erzsébet fordításában)

MOLNÁR GUSZTÁV - Románia eltévedt (Kérdezett: Szabó Géza)

MIRCEA DINESCU - Apokalipszis Vasile után (Kántor Erzsébet fordítása)

MŰHELY/ATELIER

MARIUS LAZAR - Multi- vagy monokulturalitás? (Kérdezett: Stãncuta Crisan --Sz.G. fordítása)

HORVÁTH ISTVÁN - Létezik-e román--magyar konfliktus (Kérdezett: Szabó Géza)

VILÁGABLAK

EGYED PÉTER - Románia, kívülről

OLEG SEREBRIAN - Románok Kelet és Nyugat között (Kérdezett: I. Maxim Danciu --Sz. G. fordítása)

KÖZELKÉP

HORVÁTH ANDOR - Szavahihetőség és egyetem

SORIN MITU - Egyetem, értelmiségiek és nacionalizmus (Kovács Kiss Gyöngy fordítása)

HISTÓRIA

JOHN LUKÁCS - Félelem és gyűlölet (Valkai Krisztina fordítása)

TÉKA

LAKÓ BOGLÁR - Román nacionalisták és a Holokauszt

TALLÓ

Románia és a Neue Zürcher Zeitung (Zsisku Irén összeállítása és fordítása)

G. Sz. - A koszovói válság romániai hullámai

É. Sz. G. - A Sabin Gherman-"ügy"

KÉP

DAN PERJOVSCHI (16, 80, 128); C. VELUDA (6, 19, 36, 41, 55, 61, 82, 92, 110)

Számunk szerzői