Koncentrikus körökben építkező évfolyamainknak mind gyakrabban visszatérő súlypontjai az ifjúsági témák. És ez korántsem véletlen. Hiszen ahogy a kelet-közép- európai rendszerváltás után nálunkfelé is egyre inkább kitolódik az ifjúsági életszakasz, annál jobban oda kell figyelnünk a vele összefüggő jelenségekre. Jövőstratégiánk függhet tőle. Ezért foglalkoztunk az utóbbi években a rendszerváltást követő ifjúsági korszakváltással, a pályamódosításnak a munkanélküliség következtében is előtérbe kerülő vonatkozásaival, a társadalomépítés megújításától elválaszthatatlan pedagógiai szemléletváltással, a hosszú távú fennmaradást biztosító egyetemépítéssel. Ifjúsági értékorientációt és jövőstratégiákat vizsgáló mostani számunkat ősszel követi az oktatási reform és az anyanyelvű tankönyvkiadás -- ugyancsak életstratégiai jelentőségű -- kérdésének szemrevétele.

Amiként ifjúsági programunk korábbi súlypontjainak szerkesztése során is történt, ezúttal is empirikus szociológiai felmérések-re támaszkodhatunk elsősorban. Segítségünkre volt a budapesti Oktatáskutató Intézet -- Gábor Kálmán vezette -- Ifjúságkutató Csoportja, melynek több tagja a kolozsvári egyetemen végezte a szociológia szakot, és akik 1997 derekán átfogó vizsgálatot végeztek Kolozsváron és Székelyudvarhelyen -- román és magyar nyolcadikos diákok, középiskolások, valamint egyetemi hallgatók körében. A szociológiai módszerekkel kialakított kép azonban nem marad statikus: lapunk fiatal munkatársainak köszönhetően jelen vannak ezeken a hasábokon az ifjúsági kultúrák fogyasztói, értelmezői és alakítói éppúgy, mint a lehetséges jövőstratégiák hordozói.

Cs. P.

HARMADIK FOLYAM IX/6. 1998. JÚNIUS

 

ORBÁN JÁNOS DÉNES - Lebeg az ékezet felett, Körvers a Nagyúrról, Gregor (versek)

CLAIRE WALLACE - Ifjúság, munka és oktatás a posztkommunista Európában: út az individualizáció felé? (Dudik Éva fordítása)

GÁBOR KÁLMÁN - Társadalmi egyenlőtlenségek -- a fiatalok esélyei

PATAKI ZOLTÁN - Mobilitás és reprodukció a felsőoktatásban

VERES VALÉR - Pénz vagy tudás?

IFJ. CSEKE PÉTER - Székelyudvarhelyi fiatalok -- korszakváltás küszöbén

KERESKÉNYI HAJNAL - Tilos (vers)

MIKLÓS KATALIN - Tizennégy éves diákok jövőképe

LÁSZLÓ NOÉMI - Májusi vers, Könnyű vers a vénülésről (versek)

Fiatal életek indulója - Beszélgetés Szántai Jánossal, László Noémival és Tomkiss Tamással (Kérdezett: Szabó Géza)

GÁBOR KÁLMÁN--VÍZER BALÁZS - A Diáksziget az új középosztályért

ALEXANDRU MUINA - A hétköznapok költészete, A szeméttárolóparadicsoma (Jánk Károly fordításai)

LIVIU VOINEA - Az első óra, Az ablak túlsó oldalán, E verssoroknak nincs szükségük címre (versek, Jánk Károly fordításai)

ANDREI BODIU - Jó reggelt, Szerelmes vers, Este (versek, Jánk Károly fordításai)

TOLL

HORVÁTH ANDOR - A komolyság dicsérete

SZÁNTAI JÁNOS - Egy mítosz metamorfózisa, avagy mi lett a magányos hőssel?

BALÁZS BENCE - Pénz kell, nem kultúra...

VILÁGABLAK

HAJDU KRISZTINA - Iszony vagy viszony?

MŰ ÉS VILÁGA

CSEKE ZSUZSA ANIKÓ - Így él a vers

LÁSZLÓFFY ZSOLT - Kontrasztok dinamikája

HISTÓRIA

GOSZTONYI PÉTER - Néhány gondolat Budapest 1944-45-ös ostromáról

DOKUMENTUM

KÖNCZEI ÁDÁM - Házatlan csiga

TÉKA

GÁLL ERNŐ - Nemzetközi vándorlás -- kisebbségi lét

Olvasószolgálat

KÉP:
MATEI LÁSZLÓ (4, 19, 36, 69)
TÖRÖK FERENC (51, 95, 111)