MKBT TÁJÉKOZTATÓ  2005 július - augusztus


Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@axelero.hu; www.barlang.hu

Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: dr. Leél-Őssy Szabolcs

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.

 Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill. Win XP formátumban tudunk fogadni.


SZILVÁSSY GYULA

1918. okt. 6.–2005. márc. 12. 

Társulatunk olyan tagjától búcsúzunk, akit – sajnos és önhibáján kívül – a fiatalabb generáció személyesen már nem ismerhetett.
Szilvássy Gyula a Társulat alapító tagja, 1959-től 1974-ig, 15 éven át töltötte be a gazdasági titkári posztot. A Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztatóban évenként megjelent precíz pénzügyi zárszámadásai és költségvetési tervei a mai generáció számára is példamutatóak. Az ő feladata volt a barlangkutató csoportok nyári kutatótáborainak támogatására javaslatot tenni, amit mindig körültekintően, a Társulat anyagi helyzetét mérlegelve, de a csoportok érdekeit is szem előtt tartva végzett. Az 1970-ig a MTESz keretében működő Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizottság vezetőségében pénztárosnak választották, mely funkció ugyancsak a gazdasági feladatok ellátását jelentette. Akkoriban ugyanis a társulati kiadványok (Karszt- és Barlang-kutatás, Karszt és Barlang) megjelenésének fedezetét a Bizottság biztosította.
Társulati funkciója mellett a Budapesti Vám- és Pénzügyőr Egyesület Barlang-kutató Csoportjának – annak megszűnéséig – vezetője volt. Aktív barlangkutató tevékenységének zöme a 60-as évekre tehető. Ekkor számos helyen volt részese feltáró és térképező munkáknak. Így pl. a csoporttal a Bükkben a Pénz-patak, Tebe-puszta, Ilona-kút környéki barlangok ill. feltételezett nagy barlangrendszer feltárásán fáradozott, közben több kisebb-nagyobb barlangot (pl. a Hársas-barlangot) tárták fel, de kutattak az Odorváron és Répáshuta környékén is, valamint az Aggteleki-karszton (Kossuth-barlang, Kuriszlánfői-zsomboly). Nevükhöz fűződik az esztramosi barlangok, a Rákóczi- és a Surrantós-barlang feltárása. A Budai-hegyekben végzett kutatásaik közül kiemelendő a Róka-hegyi-barlang feltárása, de szinte külön fejezetet érdemel a Ferenc-hegyi-barlangban tíz éven át végzett feltáró és térképezési tevékenységük, melynek során a barlang megismert és feltérképezett hosszát megnégyszerezték. 
Az eredményes feltáró kutatásokért, különösen a Ferenc-hegyi-barlangban és az esztramosi Rákóczi-barlangban elért feltárási eredményekért 1967-ben bátyja, a már negyed százada eltávozott Szilvássy Andor Vass Imre érmet kapott. Tudjuk jól, hogy a barlangkutatás csapatmunka, így ebben az elismerésben Szilvássy Gyula kiemelkedő tevékenysége is elismerést kapott.
A hetvenes évek közepétől egészségi állapotának romlása miatt az aktív barlangkutatástól és a társulati tevékenységtől is egyre inkább kénytelen volt visszavonulni. Társulati rendezvényekre is egyre ritkábban, egyre nehezebben tudott eljönni. Egy ilyen kivételes alkalom 1992-ben volt, amikor a Társulat – korábbi tevékenységének
elismeréseként – tiszteletbeli tagjává választotta. A Társulattal való kapcsolatát így is megtartotta. Mint tiszteletbeli tag tagdíjmentességet élvezett, mégis több esetben juttatott el a tagdíjnak megfelelő támogatást Társulatunknak. Figyelemmel kísérte kiadványainkat, és ha észrevétele volt, a Tájékoztató hasábjain hangot is adott ennek. 
A Társulattal való kapcsolattartás megnyilvánulása volt az is, amikor – mintegy két évvel ezelőtt – kedves levélben köszönte meg a Társulat vezetésének 85. születésnapjára küldött köszöntését. E levelében többek között kiemeli: milyen nagy erőt képvisel a barlangász összetartozás. Ez az összetartó békés erő volt az, ami segítette a Társulatot megalakulása óta átvészelni a „viharokat”. Megszívlelendő útravalóként is felfoghatjuk Szilvássy Gyula szavait, aki valóban a Társulat legnehezebb időszakát „élte át”, amikor nemcsak újraalakítani kellett a Társulatot, de fennmaradását biztosítani is. 
Pár hónapja kaptuk karácsonyi és újévi üdvözletét és jókívánságait, kedves gesztusként egy korabeli esztramosi Rákóczi-barlangi fényképfelvétel hátoldalán.  Emlékét megőrizzük!
H.T.

DR. KRETZOI MIKLÓS

1907–2005 

2005. március 13-án, életének 99. évében otthonában elhunyt Dr. Kretzoi Miklós paleontológus, a földtudomány doktora, Széchenyi-díjas egyetemi tanár.
A halál ezúttal egy kivételesen hosszú, és kivételesen termékeny életet zárt le. Kretzoi Miklós Professzor Úr nehezen mozgó, egyre erőtlenebb testében fiatal lélek, tudományos alkotásra kész elme lakozott halála pillanatában. 
Számomra, a még viszonylag fiatal, 45 éves szakmabeli számára szinte felfoghatatlan, hogy valaki élete 10. évtizedében járva tanuljon meg pl. számítógépet kezelni, azon dolgozni. Kicsit kései, de sikeres szemműtéte utáni tovább növekedett alkotókedve, és kilencvenedik életévén túl, az utóbbi esztendőkben két új könyve is megjelent.
Nekünk, barlangkutatóknak fontos, hogy a nemzetközi hírű professzor már első – 1926-ban, 79 évvel ezelőtt! – nyomtatásban megjelent munkája, a híres csákvári leletekről szóló is egy barlanghoz kapcsolódik, és éppen a „Barlangkutatás” kötetében jelent meg.
Már akkor együtt dolgozott a magyar barlangkutatás – amely akkoriban elsősorban a barlangi faunaleletek feldolgozását jelentette – másik emblematikus alakjával, Kadić Ottokárral. Ez a közös munka, akárcsak a csákvári leletek feldolgozása, még évtizedekig tartott, és olyan szoros volt, hogy Kadić Ottokár nekrológját is Kretzoi professzor írta.
A későbbiek során is számos dolgozata kötődött a karszthoz, a karsztos sziklaüregekhez. Így pl. a felsőgallai, a polgárdi, a beremendi, a villányi, nagyharsányi munkája, vagy a Suba-lyuk leleteinek feldolgozása. Emellett oktatott is. Aki ma Magyarországon gerinces paleontológiával foglalkozik, az közvetve vagy közvetlenül Kretzoi Miklós tanítványa.
Nem is értem, hogy 4 kontinensen végzett hatalmas munkája mellett hogy jutott ideje ennyi hazai gerinces lelet feldolgozására. Munkái távolról sem csak leíró jellegűek voltak, hanem nagyon komoly rétegtani beosztásokat alapozott meg kutatásaival.
A megújult Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat munkájába már az újjáalakulás után nem sokkal, közel hatvan évesen bekapcsolódott, akkor, amikor más már a nyugdíjazását várja. 1962–1965-ig társelnökünk volt, és hosszú ideig tagja volt Társulatunk tanácsadó testületének. Munkásságát a Társulat 1969-ben a karsztos területeken végzett tudományos tevékenységért adható Kadić Ottokár emlékérem odaítélésével ismerte el, és 1986-ban tiszteleti tagjai sorába választotta.
Mi, ifjabb geológusok – paleontológusok – szpeleológusok titokban már 100. születésnapjának megünneplésére készültünk. Mindenki tökéletesen biztos volt benne, hogy ez bekövetkezik. A Teremtő másképp akarta, és azt hiszem, hálát adhatunk azért, hogy ilyen hosszú ideig teljes szellemi frissességben dolgozhatott közöttünk. Hálásak lehetünk még akkor is, ha tudjuk, hogy az örökifjú professzor számos munkája maradt félbe, sok dolgozatának csak a vázlata készült még el, és közel 100 évesen is tele volt tervekkel.
A magyar karszt- és barlangkutatók és a saját magam nevében mondom: Professzor úr, kedves Miklós bácsi, nyugodjék békében!
Leél-Őssy Szabolcs

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

ELŐADÁSOK

Május 17. kedd 17 óra
Dr. Kubassek János: Mozaikok az Alpok és a Dolomitok hegy- és barlangvilágából (diavetítéssel)
Helye: Magyar Földrajzi Múzeum (Érd, Budai út 4.) 
Május 18. szerda, 18 óra
Takácsné Bolner Katalin—Dr. Leél-Őssy Szabolcs: Kénsavas eredetű barlangok a nagyvilágban (diavetítéssel)
Helye: Szemlő-hegyi-barlang fogadóépülete (Budapest II. Pusztaszeri út 35.)

49. BARLANGNAP

2005. június 24–26. Kab-hegy – Sárcsi-kút (Bakony)

A 49. Barlangnap a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége közreműködésével a Bakonyban, Kab-hegyen, Sárcsi-kúton kerül megrendezésre. 
A rendezvény helyszínének megközelítése (1. változat): Gépjárművel a 8. számú főútvonalról Herendnél letérve, Szentgál községen áthaladva Úrkút irányába érjük el Zsófiapusztát. A település előtt Tótvázsony irányába (balra), majd 900 méter után, a Kab-hegy táblánál jobbra fordulunk. A következő elágazónál szintén jobbra fordulva rátérünk az aszfaltozott erdészeti útra, melyen kb. 6 km után balra fordulva érünk Sárcsi-kútra. (A nagyobb útkereszteződésekben „Barlangnap” felirattal útirányjelző táblákat helyezünk el). Tömegközlekedéssel Veszprémből az Úrkút felé közlekedő busszal Zsófiapusztáig lehet menni, onnan a fenti útvonalon gyalog, vagy Ajkáig vonattal, onnan a Bakony déli turistatérkép szerint turistajelzésen gyalog.
A táborhely megközelítése (2. változat) a mellékelt térkép alapján: 
Gépjárművel a 8-as számú főútvonalról Ajkánál balra letérve, azon áthaladva Padragkút (Padrag) községet elhagyva, attól kb. 1 km után érjük el a balkézre induló erdészeti utat. Az erdőben kanyargó erdészeti úton kb. 3 km után érjük el a Barlangnap helyszínét: Sárcsi-kutat.
Padragkútra Veszprémből indulnak autóbuszjáratok, onnan gyalog a sárga turistajelzésen (amely nem az erdészeti út mentén halad), a Bújó-lik érintésével érünk Sárcsi-kútra (kb. 3 km). 

Szállás saját sátorban, erdős területen, esőbeálló, központi sátor, tűzrakási lehetőség, BÜFÉ biztosított. A helyszínen iható vizű forrás található. Villanyáram, épület nincs! 
Szombaton este egy tál helyszínen elkészített bográcsos meleg ételt (halászlé) biztosítunk, evőeszközt, tányért mindenki hozzon magával! 
A rendezvény alkalmával az alábbi barlangokba biztosítunk túralehetőséget:
Bújó-lik-víznyelőbarlang, Zsófiapusztai-víznyelőbarlang, Öreg-köves víznyelőbarlang, Pulai-bazaltbarlang, Baglyas-víznyelőbarlang, Fortuna-víznyelőbarlang. Szentgáli-kőlik, Csodabogyós-barlang, Cserszegtomaji-kútbarlang, Döme-barlang, Jakucs László-barlang, Tapolcai-kórházbarlang, Szél-lik, Berger Károly-barlang.
A barlangok közül több megközelíthető gyalog, a távolabbiak látogatása saját gépjárművel, illetve külön térítés ellenében, korlátozott létszámban kisbuszokkal is lehetséges. 
A fenti barlangok közül több köteles, illetve némelyik barlangban csak elektromos világítás engedélyezett.
Egyéb programok, lehetőségek:
- kirándulás az Úrkúti-őskarszthoz,
- BUDA SHOW (Buda László, legsikeresebb diái és filmjei, közkívánatra),
- kispályás labdarúgó bajnokság,
- a központi sátorban lehetőség lesz hozott diák és videofilmek esti vetítésére,
- szombat este az Effect Rock zenekar szórakoztatja a résztvevőket.
Marcel Loubens Kupa barlangverseny: a verseny nevezési díja csapatonként 1500 Ft. Az első négy helyezett, valamint a leánycsapat értékes díjazásban részesül.
Regisztráció: pénteken 16 órától. Részvételi díj: 2600 Ft, MKBT tagoknak 1300 Ft.
A részvételi díj magában foglalja a barlangtúrákon való részvételt, sátorhelyet, a szombat esti vacsorát és a szervezési költségeket.
A rendezvény ideje alatt a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat helyszíni ügyeletet tart. 
A rendezvényt a Petzl cég képviseletében a Granit Design Kft. támogatja. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
MKBT és a közreműködő csoportok

A 21. VULKÁNSZPELEOLÓGIAI TÁBOR
Szomolya, 2005. július 2—10.

A Vulkánszpeleológiai Kollektíva 2005. július 2—10. között a kaptárköveiről, barlanglakásairól és cseresznyéjéről nevezetes Szomolyán szervezi hagyományos nyári táborát. A tábor célja folytatni a Bükk-vidék, főleg a Bükkalja nemkarsztos barlangjainak kataszterezését, továbbá tanulmányozni az egykori kultikus rendeltetésű üregeket és vizsgálni az itteni néhány barlangban előforduló gyökérsztalagmiteket. A korábbi években 16 nemkarsztos természetes barlangot (és 21 mesterséges üreget) már átvizsgáltunk, feldolgoztunk, egy-két ilyen barlangot pedig más kutatók írtak le, de még mindig maradt jó néhány, éppen csak említett barlang, amelynek tüzetesebb vizsgálata eddig elmaradt, továbbá a különböző térképek és tájleírások tanulmányozása után több olyan helyet is észleltünk, ahol számíthatunk korábban ismeretlen barlangok előfordulására. E több mint 30 helyszín alig említett és ismeretlen üregeit kívánjuk terepbejárások során felkeresni, átvizsgálni. A tábor központja Szomolyán, az Általános Iskolában (Széchenyi u. 1/a.) lesz, melyhez az iskola igazgatója felajánlotta a tornatermet, valamint sátorozási és parkolási lehetőséget az intézmény udvarán. Szomolyán barlangi témájú ismeretterjesztő előadásokat is tartunk a helyi érdeklődők 
számára. Az élelmezést és az útiköltséget a résztvevők maguk állják. Minden érdeklődőt szeretettel váruk. Bővebb felvilágosítással szolgál a kollektíva vezetője:
Eszterhás István
8045 Isztimér, Köztársaság u. 157.
Tel: 06-22/420-086

TANULMÁNYÚT  A BOLOGNA MELLETTI GIPSZKARSZTRA (GESSI BOLOGNESI)
2005. október 19–23.
Autóbuszos út (kb. 2000 km). A tervek szerint a rendkívül érdekes gipszkarszt felszíni formáinak és 2 barlangjának (egyik overállos) megismerése, bejárása, valamint a terület prehisztorikus leleteit és életét bemutató mintaszerű kiállítás megtekintése. Szállás kempingben, saját sátrakban. Étkezés egyénileg.  Költség (autóbusz, szállás, belépők) előreláthatólag kb. 30 000 Ft (ami a jelentkezők számától függően változhat, remélhetőleg lefelé).
A végleges árak és program kialakításához kérjük az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat május 31-ig jelezzék a Titkárságon.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A TÁRSULAT VEZETŐ SZERVEINEK ÜLÉSEI

Választmányi ülés: 2005. március 8.
Határozatok:
V-1/2005 Megtárgyalta és néhány kiegészítéssel elfogadta a Társulat 2005. évi munkatervét.
V-2/2005 Tudomásul vette Botos Zsolt és Lieber Tamás lemondását a titkári posztokról, s Lieber Tamás helyére Polacsek Zsolt megválasztását javasolta a küldöttközgyűlésnek.
V-3/2005 Jóváhagyta, hogy az április 23-i küldöttközgyűlésre a 10 fő fölötti tagsággal rendelkező csoportok minden megkezdett 10 fő után 1 fő küldöttet delegálhatnak. Ugyancsak ez a szabály érvényes az egyéni tagokra. A 10 fő alá csökkent csoportok az egyéni tagok között kerülnek nyilvántartásra mindaddig, amíg alapszabályszerű működésüket vissza nem állítják. A küldöttállítás határideje 2005. március 23.

Elnökségi ülés: 2005. április 14.
Határozatok:
E-4/2005 Megtárgyalta és néhány kiegészítéssel a választmány elé terjesztésre javasolta a főtitkári beszámolót.
E-5/2005 Elfogadta és a választmány elé terjesztésre javasolta a közhasznúsági beszámolót.
E-6/2005 Megvitatta és a következő választmányi ülésre átdolgozásra javasolta a Társulat 2005. évi költségvetését.
E-7/2005 Megtárgyalta és a küldöttközgyűlés elé elfogadásra javasolta a Társulat pályázati tevékenységének kiterjesztéséhez szükséges alapszabálymódosítást.
E-8/2005 Elfogadta 4 fő új belépő tagfelvételi kérelmét.
E-9/2005 Köszönettel elfogadta a Gerecse Egyesület felajánlását a szeptemberi kihelyezett választmányi ülés Tatabányán történő megtartására.

Választmányi ülés: 2005. április 19.
Határozatok:
V-4/2005 Megtárgyalta és néhány kiegészítéssel a küldöttközgyűlés elé terjesztésre javasolta a főtitkári beszámolót.
V-5/2005 Megtárgyalta és a küldöttközgyűlés elé terjesztésre javasolta a közhasznúsági beszámolót.
V-6/2005 Megtárgyalta a Társulat 2005. évi költségvetését és néhány módosítással a küldöttközgyűlés elé terjesztésre javasolta.
V-7/2005 Néhány módosítással elfogadta és a küldöttközgyűlés elé terjesztésre javasolta az alapszabálymódosítási javaslatot.
V-8/2005 Megerősítette azt a korábbi határozatot, hogy Polacsek Zsoltot terjeszti a titkári posztról lemondott Lieber Tamás helyére a küldöttközgyűlés elé. Egyúttal felkérte Polacsek Zsoltot, hogy mondjon le a választott választmányi tag tisztségről. Helyét a póttagok sorából Taródi Péter tölti be a jövőben.
V-9/20005 Elfogadta és a küldöttközgyűlés elé terjesztésre javasolta az Érembizottság Papp Ferenc-érem alapítására tett javaslatát.

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
2005. április 23.

A Társulat rendes évi küldöttközgyűlését 2005. április 23-án tartotta a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében. A küldöttközgyűlésen a határidőig delegált 43 fő küldöttből 30 jelent meg, a szavazati joggal nem rendelkező résztvevők száma 10 fő volt.
A küldöttközgyűlésen az Érembizottság az alábbi kitüntetést adta át:
A karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos munkásságért adományozható Kadić Ottokár éremmel – a karsztos felszíni formák genetikai vizsgálata, a karsztok ökológiai rendszerének és folyamatainak, valamint környezetminőség változásainak vizsgálata terén elért eredményei alapján – dr. Kevei Ferencné, dr. Bárány Ilonát tüntette ki.
A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
– az Érembizottság előterjesztése alapján a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta Dr. Cser Ferencet, hosszú évtizedeken át folytatott eredményes, a magyar barlangkutatás hírnevét nemzetközi szinten is öregbítő munkásságáért (K-1/2005);
– megalapította a Papp Ferenc érmet és felhatalmazta az Érembizottságot, hogy dolgozza át és terjessze az Elnökség illetve a Választmány elé az érem adományozására vonatkozó kiegészítéssel az éremszabályzatot (K-2/2005);
– elfogadta a 2004. évről szóló főtitkári beszámolót (K-3/2005);
– elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat 2004. évi gazdálkodásáról szóló jelentését (K-4/2005);
– elfogadta a 2004. évről szóló közhasznúsági beszámolót, valamint egyhangú döntéssel módosította a 2004. évi mérleget a kiadványkészletnél alkalmazott 90 %-os értékvesztés elszámolásával K-5/2005);
– elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány 2004. évről szóló közhasznúsági beszámolóját (K-6/2005);
– elfogadta a Társulat 2005. évi költségvetését (K-7/2005);
– a Társulat titkári posztjára Polacsek Zsoltot választotta (K-8/2005);
– két kiegészítéssel elfogadta az alapszabálymódosításra tett javaslatot (K-9/2005), mely szerint az alapszabály 2. §. (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
a) az 1. §.. (2) bekezdésből fakadó feladatok széleskörű ellátása,
b) a karsztvidékek és barlangok bejárásának, megismerésének, feltárásának, tudományos kutatásának szervezése, ismertetése, hasznosítása, elismertetése, a környezet- illetve természetvédelemi, ezen belül is alapvetően a karsztvidékek és barlangok védelme, amivel a Társulat olyan közhasznú feladatokat lát el, amely a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján állami, illetve önkormányzati szervek feladata,
c) a karsztvidékek és barlangok megismertetésével, kutatásával, feltárásával kapcsolatos oktatási, nevelési, ismeretterjesztési feladatok ellátása,
d) a barlangoknak, mint a kulturális örökség különleges tárgyainak a megóvásában való közreműködés
e) hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés
f) a hazai barlangok bejárásával kapcsolatos sporttevékenység szervezése, folytatása, különös tekintettel, az ifjúság barlangjárással kapcsolatos tevékenységének érdekképviseletére
g) közreműködés a barlangokkal összefüggő egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységekben, illetve azok szervezése
h) az a)-g) pontokban meghatározott tevékenysége során a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megvalósításának a mind teljesebb körű elősegítése
i) a karszt- és barlangkutatással kapcsolatos magyar nyelvi szókincs óvása és gyarapítása,
j) a barlangkutatás irodalmi és tárgyi emlékeinek gyűjtése, kezelése és közkinccsé tétele.”
A Társulat Alapszabályának a módosítása a Küldöttközgyűlésen történt elfogadását követő 5. napon lép hatályba.

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS  A BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓJÁRÓL

Az idén immár 10. alkalommal kerül sor – ezúttal 2005. november 11–13. között Tapolcán – a Társulat nagysikerű rendezvényére. A jubileum alkalmából az előadások összefoglalóit a rendezvény idejére meg kívánjuk jelentetni. Az előkészítő munka időben történő megkezdhetősége érdekében kérjük mindazokat, akik előadást kívánnak tartani hogy az előadás címét és kb. 1 oldalas összefoglalóját ez év május 31-ig a Titkárságra megküldeni szíveskedjenek. 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999. január 19-én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.
1. Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről
– A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékenységet végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták.
– Karsztterületek, barlangok rendszeres bejárásával, kataszterezésével, járatok térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, amelyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elő.
– Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű terjesztésével (előadások, publikációk, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.
– Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve, a magyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos tevékenysége koordinációs, információs feladatok ellátására is kiterjedt.
– A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el.
2. A fentiekben részletezett kiemelkedően közhasznú tevékenységek kiadásaihoz a Társulat 2004-ben 
– a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzattól a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázat lebonyolításához 4 000 000 Ft-ot,
– a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól a Pál-völgyi-barlang felfedezésének 100. évfordulója alkalmából rendezett Hévizes barlangok genetikája és képződ-ményei c. nemzetközi konferenciához 800 000 Ft-ot,
– az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságától a Társulat Nemzetközi Szpeleológiai Unió részére történő nemzetközi tagdíjbefizetéséhez 225 792 Ft-ot,
– a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium által kezelt bérkeretből a Társulatnál alkalmazott ügyvezető titkár illetményének emelésére 157 040 Ft-ot kapott a Társulat.
– a Budapest Fővárosi Közgyűlés Közművelődési Bizottságának Közművelődési és Tudományos Alapjától a Pál-völgyi-barlang felfedezésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett programokhoz 200 000 Ft-ot,
– Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattól a Pál-völgyi-barlang 100. éves évfordulójára rendezett ünnepi rendezvényhez 50 000 Ft-ot kapott.
3. 2004. év folyamán a Társulat a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából 605 988 Ft-ot kapott, melyet részben a tagság informálásának érdekében kéthavonta megjelenő MKBT Tájékoztató megjelentetésére, részben a könyvtár fejlesztésére fordítottunk.
4. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2004. évben kifizetés nem történt. A Társulatban munkaviszonyban álló alkalmazott részére 2004. évben járulékokkal együtt 1 598 000 Ft került kifizetésre.
Budapest, 2005. április 23.

Dr. Leél-Őssy Szabolcs elnök sk. 

 

 

 

TÁMOGATÓINK

               Gádoros Miklós   2400 Ft    

               Laufer Csaba       5000 Ft  

  Név nélkül   3500 Ft 

  Név nélkül   2000 Ft

Karsztvízgazda Bt.   13 000 Ft

A nagylelkű adományokat továbbra is hálásan köszönjük.

 
v    v    v
MEGJELENT

a Karszt és Barlang 2000–2001. évi összevont száma, melyet a 2000-ben és 2001-ben MKBT tagsággal rendelkező tagtársaink ingyenesen kapnak meg. Akik a fenti két évnek csak egyikében voltak tagok, azok a teljes ár 50 %-áért juthatnak a kiadványhoz. 
A teljes ár 600 Ft.  Kérjük tagtársainkat, hogy – a tetemes posta-költségek csökkentése érdekében – lehetőség szerint személyesen (csoportok esetében összevontan) vegyék át a Titkárságon a folyóiratot. 

AZ OKTATÁSI SZAKOSZTÁLY HÍREI
Technikai II. + Barlangi túravezetői tanfolyam

Az MKBT oktatási szakosztálya 2005. szeptemberében a Barlangi Túravezetői tanfolyam részeként TECHNIKAI II.-es tanfolyamot hirdet. A tanfolyamot a 13/1998.(V.6.) KTM rendelettel összhangban szervezzük.
Időtartama: Egy hét bentlakásos 2005. szept. (72 óra), valamint 2006-ban (128 óra) 4 hónap (2x2 nap/hónap.)
A tanfolyam célja szakképzett, felelős túravezetők képzése. Azok jelentkezését várjuk, akik a kétéves barlangjáró gyakorlaton kívül a barlangi túrázás és technika alapvető elemeivel tisztában vannak és azt a gyakorlatban kifogástalanul alkalmazzák. A jelentkezőket előzetes szintfelmérőn a központi vizsgán és a Technikai II.-en nyújtott teljesítményük alapján vesszük fel. Az új rendszer lehetőséget ad a túravezetőnek kevésbé alkalmas személyek kiszűrésére. A 2006-os tanfolyamon a hangsúly a túravezetők szakmai képzésén lesz.
A tanfolyam díja előreláthatólag: 1. Technikai II.: 30 000 Ft
2. Barlangi túravezetői: 30 000 Ft
Jelentkezési határidő: 2005. május 17. Kérjük a 2004-es Technikai II.-es tan-folyamosokat, hogy részvételi szándékukat a Tvt.-ra feltétlenül jelezzék. Utólagos jelentkezést nem áll módunkban elfogadni!
Jelentkezés az MKBT titkárságán levélben vagy elektronikus úton: mkbt@axelero.hu
A jelentkezéshez elengedhetetlenül szükséges egy rövid szakmai önéletrajz (max.2 gépelt oldal) és a csoportvezető(k) ajánlása.
A szintfelmérő időpontja: 2005. június 4-–5. 
A felvételről a szintfelmérőt követően az oktatókból álló bizottság dönt.
További információk: az MKBT honlapján: http://www.barlang.hu/ 
Börcsök Péter 06/30 68 44 605
A Társulat fenntartja a jogát arra, hogy oktatók hiányában a tanfolyamot határozatlan időre elhalassza!
Az MKBT oktatási szakosztálya a korábban közzétett új egységes oktatási rendszer értelmében 
2005. június 4–5-én központi vizsgáztatást tart Budapesten.
Részvétel előzetes írásos jelentkezés alapján az MKBT titkárságán levélben, a csoportvezető vagy tanfolyamvezető ajánlásával. A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.
Vizsgadíj: MKBT tagoknak: 1500 Ft, nem MKBT tagoknak: 2500 Ft .
Jelenkezési határidő: 2005. május 17. 
A központi vizsgára jelentkezhetnek mindazon személyek, akik az alapfokú barlangjáró tanfolyam elméleti és gyakorlati vizsgaanyagából, a Társulat (MKBT) által igazolt és kiállított bizonyítványt szeretnének kapni (Alapfokúsok, Technikai II.-re, Barlangi túravezetőire jelentkezők).
A sikeres alapfokú vizsga kiegészítve a Technikai I. vizsgájával egyenértékű a Technikai II.-esre, illetve Túravezetőire jelentkezők szintfelmérőjével. Ezért a központi vizsgára várjuk mindazokat, akik a 2006-ban folytatódó Túravezetői tanfolyamon részt kívánnak venni!
Mit kell tudni a vizsgára és a szintfelmérőre?
A vizsga és szintfelmérő alapja a honlapon és a Társulat titkárságán található alapfokú vizsga követelményrendszere a vonatkozó elméleti és gyakorlati kérdésekkel és feladatokkal. A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.
A szintfelmérőre az alapfokon kívül a Technikai I.-es anyagát készségszinten elvárjuk. 
A honlapon és a Titkárságon hamarosan részletesen megtalálható. 
Technikai I. tanfolyamok gyakorlati vizsgája (központi vizsgáztatás):
A gyakorlati vizsga kötéltechnikai része sziklafalon zajlik. 
A közepesen nehéz pályát lefelé és felfelé meghatározott időn belül kell teljesíteni. (mindent tartalmazhat, ami az alapfokból kimaradt: laza és feszes kötélhidak, komplikáltabb átszerelések stb.) Az idő meghatározásáról a pálya függvényében a vizsgavezető egy átlagos, kényelmes és biztonságos haladási tempó alapján dönt. Kötélről mentés (társmentés) valamelyik módja! Szükségmegoldások („B” verziós módszerek), húzórendszerek. Csomók megkötése.
Barlangban megfelelő tempójú haladás beggel közepes nehézségű terepen. Nehezebb szabadmászás biztosítás mellett (a vizsgázók egymást biztosítják). A vizsgáztató figyeli a vizsgázók egymásra történő odafigyelését, a defenzív biztosítást.

Börcsök Péter  az MKBT Oktatási Szakosztály nevében

A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY  2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A Fővárosi Bíróság a 12.(14) Pk. 64 456/14 számú, 2001. november 22. napján hozott végzésével a 887. sorszám alatt nyilvántartásban levő Karszt és Barlang Alapítványt (a továbbiakban: KBA) közhasznúvá nyilvánította.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységei – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján – a következők:
a) tudományos tevékenység, kutatás (Kszt.26.§ c/ 3. pontja), 
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés(Kszt.26.§ c/ 4. pontja),
c) természetvédelem, állatvédelem(Kszt.26.§ c/ 8. pontja),
d) környezetvédelem(Kszt.26.§ c/ 9. pontja). 

A Kszt. előírásai szerint a KBA-nak évente közhasznú jelentést kell készítenie, melyet annak Kuratóriuma fogad el. A KBA alapító okirata szerint az elfogadott közhasznú jelentésről a Kuratóriumnak az alapító Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot (a továbbiakban: MKBT) annak küldöttközgyűlésén kell tájékoztatnia.
A KBA jelenlegi Kuratóriumát az MKBT 2004. április 24-én megtartott küldöttközgyűlése választotta meg a következők szerint:
Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Tarnai Tamás kuratóriumi tag
Polacsek Zsolt kuratóriumi tag

A Kuratórium megbízatása a kijelölést követő negyedik év június 30-ig tart, tehát az előző kuratórium megbízatása 2004. június 30-án járt le. Így a 2004. évi pályázatokat még a mostanit megelőző kuratórium bírálta el. A 2001–2004. között meghirdetett pályázatok eredményének összefoglaló adatait a jelentés 1. melléklete mutatja be.
A pályázatok nyertesei a kapott támogatásokról a szabályoknak megfelelően hiánytalanul elszámoltak.
A Kuratórium az elmúlt évben az Alapító Okiratban lefektetettek szerint végezte munkáját és eszerint gazdálkodtunk a ránk bízott vagyonnal is. 2005 tavaszán pályázatot hirdettünk meg a hazai barlangkutatás, ezen belül elsősorban a tudományos kutatás és a terepi feltáró kutatások segítése érdekében. A pályázatok beadási határideje 2005. április 18. volt. A megadott határidőre 9 pályázat érkezett be. Pályázni visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra lehetett. A pályázati felhívást az MKBT Tájékoztatóban tettük közzé. A benyújtási és bírálati határidőt úgy állapítottuk meg, hogy az odaítélt támogatások a nyári táborok idejére már felhasználhatóak legyenek, ezért a Kuratórium legkésőbb május 15-ig döntést fog hozni. A döntésnél kiemelt figyelmet szentelünk a Karszt és Barlang folyóirat kiadásának támogatására.
Az Alapítvány mintegy 7 millió Ft-os vagyonát sikerült megőriznünk, gyarapítani azonban nem. A Kuratórium döntése értelmében az Alapítvány kockázatmentes értékpapírokban tartja a vagyonát és évente a hozam kerül felhasználásra. Az alapításkori időszakhoz (1990.) viszonyítva bekövetkezett fokozatos hozamcsökkenés eredményeképpen a felosztható összegek is csökkentek. 2005-ben a támogatásra felhasználható összeg 550 000 Ft. A KBA 2004. évről szóló pénzügyi beszámolóját a 2. melléklet tartalmazza.
 

A KBA az elmúlt évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. A KBA vezető tisztségviselői az elmúlt négy évben az Alapítványtól semmilyen juttatásban nem részesültek. A jelen közhasznú jelentést a KBA Kuratóriuma 2005. április 20-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Budapest, 2005. április 23.
Hegedűs Gyula KBA Kuratóriumának elnöke

BESZÁMOLÓK, RÖVID CIKKEK

MKBT TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS A VILLÁNYI-HEGYSÉGBE ÉS A MECSEKBE

A 2005. április 8–10. között rendezett tanulmányúton 38-an vettek részt. 
A 45 fős busszal reggel 7 órakor indultunk, és 12 óra tájban érkeztünk Nagyharsányba, ahol a bányánál már vártak bennünket, mind a bánya, mind a nemzeti park részéről. Az elő-írásoknak megfelelően a Nagyharsányi-kristálybarlangot 4 csoportban tekinthettük meg. A barlanglátogatás után felkerestük Siklós várát, ahol még záróra előtt villámlátogatást tettünk.
Másnap délelőtt a Szársomlyó tanösvényét jártuk végig a nemzeti park természetvédelmi őrének szakértő vezetésével, majd a villányi szoborparkot tekintettük meg. 
Délután a Tenkes-hegyen nemrég kiépített Csodabogyó tan-ösvényt jártuk végig. 

 

A Szársomlyó ördögszántásain

 

Az Abaligeti-barlang bejáratánál

A Sárkány-kút kitörése 

Este a társaság fele egy villánykövesdi pincében hangulatos borkóstolón vett részt.  Az utolsó napon először az Abaligeti-barlangot látogattuk meg szakavatott vezetés mellett,  majd az – egykori turistaházban– nemrég létrehozott Denervérmúzeumot tekintettük meg, bár a téli csőtörés kárainak helyrehozatali munkái miatt kissé fel volt forgatva az eredeti berendezés.
Következő állomás a Sárkány-kút idősza-kos forrása volt. A csapadékos időjárásnak és szerencsénknek (vagy az előrelátó szervezésnek?) köszönhetően a forrást éppen kitörésének teljében értük el, majd tanúi voltunk az elapadásának is. A résztvevők közül még senki sem látta a forrást működés közben. 
Innen már egyenesen hazafelé utaztunk, s este ½ 6 felé érkeztünk vissza Budapestre, biztosítva, hogy a vidékiek is még időben hazaérjenek. 
A tanulmányút sikerét jelzi az is, hogy utána többen is bejelentkeztek a nyár ausztriai tanulmányútra is. 

Fleck Nóra

SZEMÉTGYŰJTÉS A BUDAPESTI BARLANGOK KÖRNYÉKÉN

A II. ker. Önkormányzatnak a Föld Napja alkalmából 2005. április 22-ére meghirdetett nagyszabású szemétgyűjtő akciója keretében 30 zsák szemetet és több zsákba nem férő bútor- és televízió-maradványt gyűjtöttünk össze a Ferenc-hegyi- és Pál-völgyi-barlang felszíni környezetében ill. védőterületén.
Sajnálatos, hogy a Társulat elnökén, két társelnökén, az ügyvezető titkáron, valamint az Ifjúsági, Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület elnökén kívül senki sem csatlakozott a felhíváshoz.
F.N.

HÍREK, HIRDETMÉNYEK

BARLANGFÖLDTANI vizsgálatok végzését több évtizedes ezirányú gyakorlattal rendelkező geológus, barlangtani szakértő VÁLLALJA.
Oktatás, előadások, helyszíni tanácsadás, megbeszélés, írásos szakvélemény készítése, kataszteri feldolgozás, és más kapcsolódó szakmai tevékenységet is vállalok. Kraus Sándor 1039 Budapest, Ságvári 30.

BARLANGI MEDVE VENDÉGHÁZAK SZÖGLIGETEN 
(Aggteleki-karszt)

Falusi turizmusra berendezett parasztházaimat kiadom barlangász hölgyeknek és uraknak. A házak komfortosak, a konyhák felszereltek.
Ár: 650–950 Ft/fő/nap (hálózsákkal) +rezsi: ház/nap.
További információk az interneten: Vizsla kereső à Borsod-Abaúj-Zemplén megye à apartmanok, vendégházak à barlangi medve vendégházak;
http:// barlangimedve.freeweb.hu Tel.: Szabó Gyula 06-30/213-9951

 v    v    v

MEGJELENT

 Szablyár Péter: Föld alatti Magyarország című, az első kiadásban hamar elfogyott 208 oldalas könyv második kiadása már kapható.

A könyv számos jelentős barlangunk mellett bemutatja a mesterséges föld alatti létesítményeket (barlanglakások, bányák, pincék, katakombák, alagutak, csatornák stb. stb.) is, térképekkel és számos fénykép-felvétellel kiegészítve.

A Társulat megkísérli az első kiadáshoz hasonlóan kedvezményes áron a kiadótól beszerezni (az első kiadásnál 1000 Ft kedvezményt sikerült elérni), ehhez azonban kérjük az érdeklődő tagtársakat, jelezzék igényüket a Titkárságon május 20-ig.

 

v    v    v

KARSZT és BARLANG

Mint már tavaly közöltük, előkészületben ill. szerkesztés alatt van a Karszt és Barlang következő – 2002–2003. évi összevont – száma. Kérjük azon tagtársainkat, akik ebben a számban tanulmányt vagy az adott évvel kapcsolatos beszámolót, híranyagot szeretnének megjelentetni, mielőbb, de legkésőbb ez év június 30-ig adják le vagy küldjék meg a Titkárságra.
A kéziratok leadásának követelményei: a tudományos igényű dolgozatok, tanulmányok terjedelme 30 000 karakter (szóközökkel együtt + ábrák), a kisebb közleményeké 10 000 karakter lehet. A cikkek szövegét lehetőleg floppyn, CD-n vagy e-mail-on (Win 98/Office 2000 ill. Win 95/6.0 formátumban) kérjük megküldeni, szerkesztés nélkül, valamint egy nyomtatott példányban is. Az ábrákat, fényképeket eredetiben mellékelve, vagy elektronikus hordozón külön-külön fájlokban kérjük megküldeni. 
Hazslinszky Tamás főszerkesztő

v    v    v

Veress Márton: A karszt

A karsztokat ilyen átfogóan és részletességgel bemutató mű több évtizede nem született Magyarországon. E munka a fentebb említetteknek úgy igyekszik megfelelni, hogy szerzője jelentős mennyiségű szakirodalmat, köztük a legfrissebbeket használja fel. Hangsúlyozottan támaszkodva és beépítve az ismeretanyagba a hazai kutatók eredményeit is. Szerzője aktív, sokoldalú kutatója a témának, akinek a világ számos karsztterületéről vannak tapasztalatai, ismeretei. A könyv előnye a formák, folyamatok és jelenségek pontos, rövid meghatározása, a számos ábra, kép, továbbá a formák kialakulásának és a jelenségek megértését elősegítő, a tájékozottságot növelő példa. A főbb fejezetek (az oldódás, a karsztosodás feltételei, a karszttípusok, a forma-kincs) logikus sorrendben követik egy-mást. Olyan témák is bemutatásra kerülnek (kutatási módszerek), amelyelyek nem csak az oktatást szolgálják, hanem alkalmasak arra is, hogy a téma kutatói is haszonnal forgassák. A szövegben való eligazodást és a tájékozódást jól segítheti a részletes név- és tárgymutató.
A könyv kapható a Titkárságon. Ára: 3000 Ft.

v    v    v

Megjelent az Aggteleki Nemzeti Park már hagyományosnak mondható turisztikai programajánló kiadványa, mely tartalmazza a Park területén vezetett barlangtúrákat (4 barlang-ban), a felszíni túralehetőségeket (tanösvények, faluséta, lovaglás, kerékpározás), programokat, rendez-vényeket, a szálláslehetőségeket (a tágabb térségben is), és röviden ismerteti a szlovák rész barlanglátogatási tudnivalóit és egyéb látnivalóit. A több nyelven megjelent kiadványt néhány, a tájékozódást segítő térkép egészíti ki.

     

v    v    v