MKBT TÁJÉKOZTATÓ  

 

2005 MÁRCIUS - ÁPRILIS

 

Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@axelero.hu

Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: dr. Leél-Őssy Szabolcs

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.

Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill. Win 95 /6.0 formátumban tudunk fogadni.

 

[!]

 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

 

ELŐADÁSOK, VETÍTÉSEK

a Szemlő-hegyi-barlang (II. Pusztaszeri út 35.) vetítőtermében

Március 9. 18 óra

Khoór Lilla és munkatársa: Régészet és barlangkutatás (különös tekintettel a Donát-barlang és Diósárok térségére)

 

Április 13. 18 óra

Élet a barlangok mélyén (53 perces video a Carlsbad- és a Lechuguilla-barlangról)

A vetítés után a helyszínen járt szakemberek (dr. Leél-Őssy Szabolcs és Takácsné Bolner Katalin) részvételével kerekasztalbeszélgetést tartunk.

 

VIII. KARSZTFEJLŐDÉS KONFERENCIA

Szombathely, 2005. március 18—19.

 

Regisztráció: 10—13 óra között a „C” előadó előtt.

Hely: Szombathely, Károly Gáspár tér 4. C. épület előadó

Az előadások 15 percesek, amelyeket 5 perc vita követ. A konferencia résztvevőit a pénteki vacsorán és a szombati ebéden vendégül látjuk (ebéd: C épület 216 terem, vacsora: B épület nagytanári tanácskozó).

 

Március 18.

TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ALSZEKCIÓ – Elnök: Kevei Ferencné

1300 Tóth Álmos: Régi barlangjárók a múló időbe

1320 Tóth Gábor: Cholnoky karsztmorfológiai látásmódja a kortársak munkásságának tükrében

1340 Hevesi Attila: Adatok töbör nevünk történetéhez

1400 Dénes György: Pest, mészpest és kőpest vagy Pest-kő

Szünet

 

FÖLDTAN – Elnök: Zámbó László

1440 Futó János—Zentai Zoltán: A Kajmáti-kőfejtő (Keleti-Bakony) paleokarsztja

1500 Bajnóczi Bernadett—Korpás László—Tóth Mária: Triász termális forráskúp a Budai-hegységben

1520 Sásdi László: Az Aggtelek-Rudabányai-hegység édesvízi mészkő előfordulásai

1540 Farkas Román—Józsa Sándor: A Pisznice-zsomboly üledékkitöltésének vizsgálata eredetvizsgálat és termális hatás bizonyítása céljából

1600 Jakab Andrea—Józsa Sándor—Vid Gábor: Kavicsagyag vizsgálata a Baradla- és Béke-barlangokban

1620 Jakab Andrea—Leél-Őssy Szabolcs: A Baradla-barlang kitöltésmaradványainak morfológiai vizsgálata

1640 Leél-Őssy Szabolcs: József-hegyi-barlang és képződményeinek kora

 

Uzsonnaszünet 

 

MORFOLÓGIA ALSZEKCIÓ – Elnök: Leél-Őssy Szabolcs

1720 Veress Márton—Zentai Zoltán—Tóth Gábor—Czöpek István—Schläffer Roland: A madagaszkári tsingy

1740 Tóth Gábor—Schläffer Roland—Dominique Guex: A karrosodási egységek típusai svájci példák alapján

1800 Veress Márton: Locrum-szigeti (Horvátország) parti karr

1820 Móga János—Telbisz Tamás: Töbör-morfometriai vizsgálatok a Szilicei-fennsík középső részén

1840 Veress Márton: Adalékok a Tábla-völgy környékének (Tési-fennsík) fedett karsztosodásához

1900 Móga János—Németh Róbert: A Tési-fennsík víznyelőinek morfológiai és hidrológiai vizsgálata

1920 Péntek Kálmán: Kiválásos formakincs matematikai elemzése néhány észak-magyarországi példán

 

Szünet

 

TÉRINFORMATIKA ALSZEKCIÓ – Elnök: Péntek Kálmán

2000 Zboray Zoltán–Kevei Ferencné Bárány Ilona: A dolinák korróziós felszínének meghatározása digiátális domborzatmodell alapján

2020 Zboray Zoltán: A növényzet növekedési típusának vizsgálata digitális felületmodellek összehasonlításával

2040 Telbisz Tamás—Dragasice, Hrvoge—Nagy Balázs: Karsztmorfológiai vizsgálatok a horvátországi Biokovo-hegységben terepi megfigyelések és digitális domborzatmodell alapján

 

Március 19.

HIDROLÓGIA ALSZEKCIÓ – Elnök: Korpás László

800 Gruber Péter: Hidrológiai viszonyok a Baradla-barlangban és vízgyűjtőjén

820 Szőke Emilia: Tettye szökevényforrások hőmérséklet és mennyiségi viszonyai a mindenkori csapadék és városfejlesztés függvényében

840 Maucha László: A karszttelítettség változásának vizsgálata az Aggteleki-hegység évi minimális forrásho-zam értékei alapján

900 Kürti Lívia: Néhány bükkaljai forrás és patak összehasonlító vízkémiai vizsgálata

920 Berényi Üveges István—Berényi Üveges Judit—Vid Gábor: Járattalp alatti vízészlelés a Baradla-barlang-ban

 

Szünet

 

1000 Kovács József—Vid Gábor—Maucha László—Berényi Üveges Judit: Az Aggteleki-karszt nagy forrásainak és a Baradla- illetve a Béke-barlangban a járattalp alatt észlelt vizek kémiai összetevőinek vizsgálata többváltozós adatelemző módszerekkel

1020 Kovács József—Koncz Dávid: Vízkémiai paraméterek vizsgálata a Dunántúli-középhegységben

1040 Kovács József—Bíró Lóránd—Márkus László: Dinamikus faktoranalízis alkalmazása a Dunántúli-középhegység karsztvízszint idősoraira

1100 Végh Dóra—Kovács József—Márkus László—Maucha László: Az Aggtelek környéki karsztforrások víz-hozam kiürülési idősorainak matematikai vizsgálata

1120 Lénárt László—Hakl József—Hunyadi Ilona: Radon a Bükk vizeiben

1140 Barta Károly: Római kori víznyelő helyek kutatásának tapasztalatai

 

Szünet

 

BARLANG ALSZEKCIÓ – Elnök: Hevesi Attila

1300 Rónaki László: A Dél-Dunántúl új barlangkatasztere

1320 Szunyogh Gábor: Gömbfülke felmérési tapasztalatok a Baradla-barlangban

1340 Molnár Lajos: A hőmérsékletmérése szerepe a barlangkutatásban

1400 Szentes György: Karsztok és barlangok a Cook-szigeteken

1420 Gruber Péter: Beszámoló a Danca-víznyelő feltáró kutatásáról

1440 Deák István: A Csévi-szirtek barlangjainak geológiai viszonyai

1500 Eszterhás István: Homokkőbarlangok képződésének magyarországi példái

 

Szünet

 

KÖRNYEZETI HATÁSOK A KARSZTON ALSZEKCIÓ – Elnök: Veress Márton

1540 Zámbó László: A mészkő oldóképesség alakulása a talajban talajtípusok szerint

1600 Kaszala Rita: Talajvizsgálatok a Béke-barlang vízgyűjtő területén

1620 Keveiné Bárány Ilona: A karsztok védelmének aktuális kérdései

1640 Tanács Eszter: A karsztökológiai adottságok és az erdőgazdálkodás kapcsolatának vizsgálata aggteleki példán

 

Poszterek (a C épület előadójában):

Vágány Zoltán: 1. A Pénz-pataki-víznyelőbarlang formakincse        Hevesi Attila: A Nyugati-Mecsek karsztja

2. Kiválási formák a Béke-barlangból

 

KÓSA ATTILA HAGYATÉKÁNAK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

 2005. április 12-én 16 órakor

az Érdi Földrajzi Múzeumban (Érd, Budai út 4.)

Program: 

Dr. Kubassek János: Üdvözlés

Tóth Álmos: Kósa Attila könyvtár-adománya szakmai életének tükrében

Hegedűs Gyula: Kósa Attila az ember és a barát

Dr. Kubassek János: Kósa-könyvtár a Földrajzi Múzeumban

Dr. Brezsnyánszky Károly, Csongrádi Márta: Az adományok szerepe a MÁFI Könyvtár életében

Haász Éva: A magam és a család nevében

v    v    v

 

49. BARLANGNAP

 

Előzetesen tájékoztatunk mindenkit, hogy a Barlangnap a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetségének közreműködésével Kab-hegyen 2005. június 24—26. között kerül megrendezésre.

Részletes program és tudnivalók a Tájékoztató következő számában jelenik meg.

Ezt ne hagyjátok ki!!!

Szervezők

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

 

TÁMOGATÓINK

Gádoros Miklós

2400 Ft

Sásdi László  

1000 Ft

Név nélkül

4000 Ft

Gyúró Lehel

1500 Ft

Név nélkül

6500 Ft

Név nélkül

1500 Ft

 

A nagylelkű adományokat továbbra is hálásan köszönjük.

 

Megjegyzés: Kérjük mindazokat, akik az adójóváírást igénybe szeretnék venni, az átutalási megbízás ill. a pénzbefizetési csekk közlemény rovatában a kiemelten közhasznú szervezet támogatása megjelölést feltétlenül tüntessék fel, mert csak ebben az esetben tudjuk az adójóváíráshoz szükséges igazolást kiadni 

v    v    v

A TÁRSULAT VEZETŐ SZERVEINEK ÜLÉSEI

 

Elnökségi ülés: 2005. február 15.

Határozatok:

E-1/2005 Meghallgatta és elfogadta Polacsek Zsolt beszámolóját a Barlangnap előkészítéséről. Jóváhagyta, hogy a rendezvényre a szomszédos országok barlangkutató szervezeteinek részéről 10 főt lát vendégül a Társulat. A Barlangnappal kapcsolatos részletes információ a Tájékoztató következő számában jelenik meg. 

Egyúttal köszönettel vette a Meteor TTE Baradla Barlangkutató Csoport jelentkezését a 2006. évi 50. Barlangnap Aggteleken való megrendezésére.

E-2/2005  Elfogadta 10 fő új belépő tagfelvételi kérelmét. 

E-3/2005 Elfogadta azt a javaslatot, hogy Fleck Nóra ügyvezető titkár a Társulat részére elnyert pályázati támogatásokból 4 % díjazásban részesüljön.

v    v    v

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS

2005. március 8-án 17 órakor a Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermében

 

Napirend:

– A Társulat 2004. évi pénzügyi mérlegének értékelése (Hegedűs Gyula)

– A Társulat 2005. évi munkaterve (Nagy Sándor)

– Küldöttközgyűlés előkészítése, javaslat lemondott tisztségviselők helyére (Leél-Őssy Szabolcs)

– Egyebek

A választmányi ülés nyilvános, azon a Társulat bármely tagja – tanácskozási joggal – részt vehet. Szavazati joga csak a választmány és az elnökség választott tagjainak van.

 

v    v    v

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

 

2005. április 23-án, szombaton 10 órakor

a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében

(Budapest, II. Pusztaszeri út 35.).

Napirend:

Elnöki megnyitó

Kitüntetések átadása

Főtitkári beszámoló

2005. évi költségvetés

Közhasznúsági jelentés és éves beszámoló

Felügyelő Bizottság beszámolója

Lemondott tisztségviselők pótlása

Elnöki zárszó

 

Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés azonos napirend mellett 1030-kor kerül megtartásra.

A küldöttközgyűlés nyílt, azon valamennyi társulati tag részt vehet, de szavazati joggal csak a 2005. évi tagdíjukat is rendezett küldöttek rendelkeznek.

Dr. Leél-Őssy Szabolcs

elnök

v    v    v

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Karszt és Barlang Alapítvány ez évben is pályázatot hirdet a hazai barlangkutatás elősegítése érdekében a 2005 évi tevékenységek támogatására.

 

Pályázható témakörök: 1. Tudományos kutatások

                                        2. Hazai terepi feltáró kutatások, táborok

Pályázati feltételek: 

Pályázni kizárólag a megadott űrlapon, a megkívánt mellékletek csatolásával lehet. Minden pályázathoz csatolni kell egy, a pályázandó tevékenységről szóló max. 2 oldalas össze­foglalót, a költségvetést, valamint a kutatandó barlangra, ill. tevékenységre érvényes kutatási engedély másolatát.

A pályázati űrlap beszerezhető az MKBT titkárságán személyesen, vagy postai úton, felbélyegzett válaszboríték küldése esetén, valamint e-mailen keresztül Borzsák Saroltánál. 

A pályázatok postára adásának határideje: 2005. április 18.

A támogatások odaítéléséről, és az összeg nagyságáról a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriuma május 15.-ig dönt. A nyertesek listája az MKBT Tájékoztatóban kerül nyilvánosságra.

A pályázatokat az MKBT címére kérjük postázni. (1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.)

A borítékra kérjük ráírni: „KBA Pályázat”

Érdeklődni Borzsák Saroltánál:    a 26/355-689, vagy a 30/975-8933-as telefonszámon,  vagy a

                                                           borzsak.sari@freemail.hu e-mail címen lehet.

 

                                                                                                                   a Karszt és Barlang Alapítvány

                                                                                                                               Kuratóriuma

v    v    v

AZ OKTATÁSI SZAKOSZTÁLY HÍREI

 

A Társulat által 2004-ben szervezett barlangi kutatásvezetői tanfolyamon az alábbiak tettek eredményes vizsgát: Burst Marcell, Csomor Miklós, Deák István, Hajnal Ágnes, Kószó Sándor, Mihranian Dikran, Molnár Lajos, Nagy András, Nagy Sándor, Rántó András, Svaier Tamás, Szabó R. Zoltán, Szabó Zoltán, Zentay Péter. Ezúton is gratulálunk nekik.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az oktatóknak, akik térítés nélkül, önzetlenül vettek részt a hallgatók oktatásában. Hadd álljon itt nevük: Börcsök Péter, Hevesi Attila, Szunyogh Gábor, Egri Csaba, Nyerges Attila, Czakó László, Lengyel János, Leél-Őssy Szabolcs, Berczik Pál, Hazslinszky Tamás, Takácsné Bolner Katalin, F. Nagy Zsuzsanna, Nyerges Miklós, Rajczy Miklós, Regős József, Lénárt László, Gádoros Miklós, Székely Kinga, Kraus Sándor, valamint külön köszönet illeti a gyakorlati oktatásban közreműködő Szolga Ferencet, Zentai Ferencet, Gyebnár Jánost és az Alba Regia Csoportot.

Lengyel János 

tanfolyamvezető

v    v    v

 

FELHÍVÁS

A Társulat előzetes igényfelmérést végez mindazok körében, akik kutatásvezetői tanfolyamot szeret-nének végezni. Kérjük, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat legkésőbb 2005. március 21-ig jelezzék a Titkárságon.

v    v    v
A TÁRSULAT 2004. ÉVI PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE

 

Pályázatot kiíró szervezet

Megpályázott

összeg

Elnyert összeg

Támogatás célja

Soros Alapítvány

4 000 000 Ft

Működés

Nemzeti Kulturális Alapprogram (kiadvány)

1 000 000 Ft

600 000 Ft

Karszt és Barlang

Nemzeti Kulturális Alapprogram (rendezvény)

1 500 000 Ft

Hévizes konferencia

Budapest Bank Budapestért

1 000 000 Ft

–„–

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium

450 000 Ft

–„–

Fővárosi Önkormányzat Kulturális Biz.

600 000 Ft

200 000 Ft

Barlangnap

Nemzeti Civil Alapprogram

3 158 000 Ft

2 000 000 Ft

Működés

Ökotárs Alapítvány (májusi forduló)

2 410 000 Ft

Működés

Ökotárs Alapítvány (októberi forduló)

1 000 000 Ft

Tanfolyam

KÖVICE

300 000 Ft

120 000 Ft

Barlangnap

 

 

BESZÁMOLÓK, RÖVID CIKKEK

 

VÁLTOZÁSOK A VILÁG LEGMÉLYEBB BARLANGJAINAK LISTÁJÁN

 

Az elmúlt év legnagyobb eredménye – mint azt már röviden közöltük – a 2000 m-es határ áttörése volt. A Krubera (Voronja-)-barlangban az elmúlt év nyarán érték el az 1823 m-es mélységi rekordot jelentő szifont. Alig negyed évvel később ezen is átjutottak, és további 257 m-rel mélyebben értek el a 2080 m-es rekordmélységet. A jelenlegi végpontot képező terem homokos üledéke egyelőre megakadályozza a Fekete-tenger ill. annak szintje fölött néhány méterrel fakadó óriáskarsztforrás felé vezető utat.

Lehetséges, hogy hamarosan vetélytársra akad a Krubera-barlangnak. A törökországi Aladaglar-hegységben (Taurus keleti része) található az 1400 m mély Kuzgun-barlang (a jelenlegi ranglista 15. helyén áll ezzel). Az erősen karsztosodott hegységben 2500–2700 m szintkülönbség lehetőségét tételezik fel. A 2000-ben a török bányászati hatóság és az ankarai egyetem geológiai tanszéke által támogatott nagyszabású kutatások nyomán 2003-ig 130 zsombolyt találtak, melyek közül 400 m-es mélységével a Kuzgun-barlang állt az első helyen. 2004-ben – ukrán, török és nagy-britanniai kutatók bevonásával – a barlang mélységét 1000 m-rel növelték meg. A továbbhaladás előtt nyitva áll az út.

Néhány – elsősorban francia – zsomboly mélységi adata megváltozott. A Gouffre Mirolda 1733 m-es egykori világrekord mélységét 1626 m-re módosították. A Francia Szpeleológiai Szövetség tudományos bizottsága kiderítette, hogy a barlang mélysége és a terület földrajzi adottságai nem egyeztethetők össze. A mérési adatok felülvizsgálata során kiderült, hogy a számításokba 107 m-es hiba csúszott be. (Ezzel a Lamprechtsofen újból a második helyre lépett elő.) Ugyanez vonatkozik a sokáig szintén listavezető Réseau Jean Bernardra is, melynek 1602 m-es mélységét 1535 m-re korrigálták. Még rosszabbul járt a Réseau Felix Trombe, melynek 1033 m-es mélysége 975 m-re csökkent, s ezzel kiesett az 1000 m-esek köréből. 

Nem régen kellett az osztrák Hirlatz-barlang mélységét is korrigálni, mert kiderült, hogy levegős járatai a számított adatok szerint a Hallstatti-tó szintje alá nyúlnak, ami nemigen lehetséges.

A legmélyebb barlangok élmezőnye 2004. december 1-én

1.

Krubera (Voronja)-barlang

Grúzia

2080 m

2.

Lamprechtsofen

Ausztria

1632 m

3.

Gouffre Mirolda

Franciaország

1626 m

4.

Torca del Cerro

Spanyolország

1589 m

5.

Sarma

Grúzia

1543 m

6.

Réseau Jean Bernard  

Franciaország

1535 m

 

A bécsi Höhlenkundliche Mitteilungen 2005. januári száma alapján

H.T.

vvv

TÉLI TÚRA RESEAU JEAN BERNARD-BAN (-1602M).

 

Sikeresen elértük a barlangkutatásban oly rég óta, patinásan csengő Jean Bernard-barlang végponti (S1) szifonját, a legalsó (tszfm. 1860m) bejáratok egyikén un. V4 bis-en keresztül, több mint, ezer méteres szintkülönbség bejárásával (-1008 m). Ehhez adódik még a felső részekben egészen a B19 bejárat környékéig terjedően bejárt szakasz. 

A januári eleji kedvező időjárást kihasználva tizenhatan vágtunk neki a Monte Blance közelében (attól 30 km-re, Bp-től 1300 km-re, Samoëns) található útnak, teljes téli felszereléssel és a barlangba beépítendő ezer méter kötél, 150 karabiner-nittfül és egyéb szükséges eszközökkel. Az első napi kimerítő ezer méteres szinttel tarkított felszállítást követően szemtanúi voltunk egy, a hegyen minket hótalp nélküli közlekedésről lebeszélő szerencsétlen síző lábtörésének. A találkozásunk után 15 perccel később érkező heli-kopter megnyugtatott, miszerint nem vagyunk messze a civilizációtól. A nyári előkészítő túrán megismert terepen (BEAC 4 fő; B22—V6) sötétedés után a hó ellenére is könnyen sikerült a tíz bejárat közül a V4 bis nevűt megtalálni. A kiinduló bázisul használt borsos árú 1540 m-en lévő menedékház (Refuge de Folly), kényelmét alaposan kihasználva, készültünk a túrákra. Négy csoportra osztva, két leszállással (1+2–3 nap alatt, egy vagy két lenn alvással), váltott bivakkal terveztük a bejárást.

A barlangban először egy könnyített felderítő túrán beszereltük a felső jeges, száraz intenzív alpesi huzattal járatott -250–300 m-ig (Windy, Ádám), ahol a patak becsatlakozik a főágba (Jean Dupont-vízesés). Ketten (Leó, Balázs) a franciák által bent hagyott köteleken egészen az 500-as bivakig vágtattak, majd vissza, a hírrel, miszerint lehet menni, csak itt-ott kell kötelet cserélni, vagyis ahol a nyári árvizek leszaggatták azokat. Az egyik szakadáson csaknem sikerült is átereszkedni.

Emellett a felső szakaszokat egy bő 8 órás fotó túrával (Kagyó, Tapsi, Erőss G., kis Moha, Kili, Dóri) egészen a B19 bejárat alatti köteles zónáig néztük meg. A zömében fosszilis freatikus (Galerie du Maďs) és helyenként időszakosan aktív patakos járatok óriási folyosóiból álló részen és az Excentrikus-folyosó (Riviere aux Excentriques) tipikusan meanderező aktív járatában a szórvány heliktites képződményeinek látványa, valamint az oda vezető télen nyitott Pséudo-szifon kalandja okozott képzeletbeli élmény-fürdőt.

 

 

 

Másnap az első csapat (Levi, Macsó, Anna, Ádám) pótolta a beszerelés hiányosságait a -500 m-es bivakig. A második (Bécó, Kili, Dóri, Erőss G.) azaz a videós csapat forgatott a felső jeges-száraz (Tobogan, Puits des Savoyards, Puits Allian) és az aktív patakos meanderező járatban, valamint leszállította a bivak-felszerelést, majd mindannyian nyugovóra tértek. A harmadik (kis Moha, Kagyó, Tapsi, Windy) és negyedik csapat (Leó, Balázs, Ferike, Barbi) több órás ráhagyással külön indult le a végpont köteleivel. A bivakban összefutva, némi információcsere után kis elcsúszással startoltak tovább a végpont felé a csapatok. Egy csendes, fosszilis meanderező járat – itt-ott különleges gipszszálakkal – vezetett el az aktív szakaszba, ahol a bivak alatt elfolyó víz egy szifonon át (Terminus 1969 szifon) visszatér a járatba, látványos vízeséssel. Onnan ismét a kanyargó fekete szálkő meder zajos folyama vezetett le a mélybe. A beszerelést egyre több helyen kellett pótolni, átszerelni. Gyakorlatilag egészen a -900m-es bivakig, mivel a víz is egyre erősebben (télen: 50–60 l/p) érte a járóútvonalat. Két ferde, az aknán keresztbe átvezetett vízeséskerülő kötélpályával zárult az aktív szakasz, vízeséssora (Cinglés-vízesés, Puits Chenau). Az agyagos fosszilis járatok (Galerie de Sezhommes) a -900m-es bivaktól egyre szűkebben folytatódtak, csak kúszva járhatóak. Majd a végpont előtt három, tízes aknával egy rövid kompakt szűkület jelentett szűrőt a csapatokban. A végponti szifon elérését a bizonytalan élményakarás, a bag hátrahagyása és egy komoly bokaficam nehezítette, továbbá az ezer helyen megakasztó lapos kuszoda az aljában áztató vizes gömbüstökkel. A két csapat összetorlódása megelégedett a végpontközeli élmény betakarításával, előkészítve a maradék méterek katartikus kalandját a másik két csapatnak. A bejárat óta alaposan eltelt idő 23 órás beszerelő-fotós túrává nőtt, mire a bivakban meleg plussz és hálózsák-váltás lett a dologból. Az első két csapat, akik éjszaka bivakoltak, folytatták a filmezést. Velük már a lefelé úton, találkoztunk közel a bivakhoz. Lelkükre kötöttük a maradék méterek kipipálását.  Meg is tették,  6-an  (Ádám,  Anna, Kili, Dóri, Levi, Macsó). A szifon (S1), amiben a franciák még merültek is, alig pár négyzet-méteres vízfelületű, melyen keresztül további -136 m szintet és még további két szifont (S2, S3) leküzdve érték el a barlang -1602 m-es jelenlegi végpontját. Ez ma a világ 4. legmélyebb barlang-ja, ám évtizedekig a legmélyebb volt. (Lásd még a közleményt a 6–7. oldalon.) 

A végponti csapatok 12 órás túra után még egyet bivakoltak. Az alvók meleg hálózsákváltás után pedig indultak a felszínre az alsó szakasz kiszerelt köteleivel. Az egész kiszerelés és a bivak felszámolása zökkenőmentesen zajlott. A barlangban futott túra-időink teljesen megfeleltek a részletes leírásban szereplőkkel. A dolgok a tervek szerint alakultak, mindenki megelégedésére. 

Összességében a teljes társaság (16 fő) bejárta a barlangba tervezett 1000 m-nél nagyobb szintkülönbségű útvonalat, amihez hozzá adhatóak a felső szintek valamint a nyári túra útvonala, így 1368 m (1008 + 360, B22 — V6) került bejárásra és lett valóság egy régi álomból, amit, Jean Bernard-nak hívnak.

Nyerges Attila

 

Résztvevők: 

BEAC 6 fő, Bekey Imre Gábor Csoport 3 fő, GUBACS 2 fő, Papp Ferenc Csoport 2 fő, + két egyéni

Cziráki Anna, Erőss Gábor, Gólya Barbara, Huber Kilián, Kiss Gyöngyvér (Tapsi), Kunisch Péter (Kagyó), Kovács Ferike, Nagy Balázs, Nagy Imre (Macsó), Nyerges Attila (kis Moha), Panker Ádám, Simon Béla, Szabó Lénárd (Leó), Tamasi Dóra, Tisza Levente, Windhoffer Gábor (Windy)

Támogatók: Az nem volt. Saját erőből dolgoztunk.

Úti-, és szállásköltség: összesen kb. 500 000 Ft (mikrobuszbérléssel).

További költségek: étel-ital kb. 240 000 Ft (16x15 000 Ft); közös költség 32 000 Ft (16x2000 Ft); felszerelés amortizáció (?Ft/fő) + fotó, videó (?Ft/fő).

Összesen: kb. 800 000 Ft. (+ a nyári túra ??? Ft, ami nélkül nem ment volna).

 

Irodalom: 

Le Gouffre Jean Bernard –1602 m (Bernard Lips, Christophi OHL; Groupe Spéléologique VULCAN; 1991)

További információk: http://freeweb.interware.hu/bajnab/tura/francia/jb05.htm

Fotók: ide kattints !

 

HÍREK, HIRDETMÉNYEK

 

A Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége 2004. évi túravezetői tanfolyama 2005. január 6-án a következő végeredménnyel zárult:

A tanfolyam vizsgáin sikeresen túravezetői képesítést szerzett Barcza András, Kis Helga, Karabecsny József, Régensperger Tamás, Hollósi László, Kocsis György, John Szilárd, Nagy Eszter, Bán Tamás, Fodor Balázs, Csermák Zsolt, Herczeg Béla, Piri Attila, Szabó Zoltán, Szabó Balázs, Kardos Annamária, Tóth József, Reszegi Attila, Ballabás István, Korbély Barnabás. 

Ezúton mondunk köszönetet a sok jó tanácsért és segítségért Börcsök Péternek, Nyerges Attilának, Takácsné Bolner Katalinnak, Hegedűs Andrásnak, Kiss Attilának és Juhász Mártonnak. 

Külön köszönet Csepregi Istvánnak, aki a rettegett jogi ismeretek előadást is élvezetessé tudta tenni, Szenthe Istvánnak, aki sem magát, sem másokat nem kímélve segítette munkánkat, Kucsera Mártonnak, Lénárt Lászlónak, Székely Kingának, Szolga Ferencnek, Zsólyomi Zsoltnak és Császár Csabának és még sokaknak, akik előadásukkal színesítették vagy éppen meg-keserítették a hallgatók napjait.

Polacsek Zsolt

v    v    v

 

BARLANGÁSZCSOPORTOK FIGYELMÉBE

 

A HTM és a A Földgömb magazin kiadója, a Kornétás Kiadó az alábbi ajánlattal fordul a barlangászokhoz. Márciustól lehetővé teszi, hogy a folyóiratokhoz a Társulaton keresztül féláron jussanak hozzá a barlangász olvasók. (A folyóiratok teljes ára: HTM 468 Ft, A Földgömb 698 Ft.)

Ez egyúttal annyit is jelent, hogy a kedvezményt igénybe vevőknek az újságokat személyesen kell átvenniük a Társulat irodájában.

Kérünk minden érdeklődőt, hogy igényeiket legkésőbb március 10-ig jutassák el az MKBT címére.

Lieber Tamás 

felelős szerkesztő (HTM, A Földgömb)

v    v    v

MEGJELENT

 

Dezső József—Sebe Krisztina—Horváth Gábor: Villányi-hegység útikalauz

 

 

A könyv ismertetése helyett idézünk Tóth József, a Pécsi Tudományegyetem rektorának a könyvhöz írott köszöntőjéből: „Jó a könyv, mert a szerzők benne alkották meg a Villányi-hegységről szóló első igényes összefoglaló művet. Jó a könyv, mert bár geológiai, történet- és földrajztudományi, biológiai, ökológiai problémák sorát tárgyalja, olyan komplex szemléletet érvényesít, melyben a részletek pontossága mellett a működő egészre, a kölcsönhatások rendszerezésére helyeződik a súly. Jó a könyv, mert a hagyományos elemző módszeren, szintetizáló feldolgozásokon túl modern eszközöket (légifelvételeket) is használ és szép illusztrációs anyaggal, szakszerű térképekkel egészül ki.”

A könyv fejezetei: Villány-Siklósi Borút, Földtan (benne külön karsztos és barlangos alfejezet), Élővilág, Történelem, Szőlő- és borkultúra, Ajánlott útvonalak, Ajánlott kerékpáros túrák, Hasznos információk, térképmellékletek. Valamennyi fejezet végén bőséges német és angol nyelvű összefoglaló található.

Kapható a Titkárságon: Ára: 3400 Ft

 

v   v   v

 

Hosszas tárgyalásokat követően a Pál-völgyi-barlang című könyv 3000 Ft-os kedvezményes áron kapható a Titkárságon.