MKBT TÁJÉKOZTATÓ 2003 – május - június

 

 

MKBT TÁJÉKOZTATÓ

Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a  Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@axelero.hu

Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: Börcsök Péter

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.

 Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill.  Win 95 /6.0 formátumban tudunk fogadni.

 

 

 

TARTALOM

 

    BÚCSÚ KOVÁCS PÉTERTŐL

    PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

    XLVII. BARLANGNAP

    BARLANGKUTATÓ TÁBOR A „PALÓC METEÓRÁKON”

    TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

     KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

    A RÉGI-ÚJ ELNÖK ÉS FŐTITKÁR BEKÖSZÖNTŐJE

     ÚJ FELFEDEZÉS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANGBAN

    MÉLYÜL A FERENC-HEGYI-BARLANG

    TÉLI TÁBOR A GORTANIBAN

    EGY BÜKKI BARLANG, ILLETVE A BARLANGOT HORDOZÓ HEGY NEVÉRŐL

    2. BALÁZS DÉNES TUDOMÁNYOS ELŐADÓÜLÉS

    HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

    A BARLANGI TÚRAVEZETŐI TANFOLYAM VIZSGÁJÁRÓL

    KÜLFÖLDI RENDEZVÉNYEK – RÖVIDEN

 

 

 

BÚCSÚ KOVÁCS PÉTERTŐL

 

2003. ápri8lis 15-én Égerszögön végső búcsút vettünk barlangkutató társunktól, ”Félixtől”, ahol Vidics Zoltánné mondott beszédet, majd a Magyar Karszt- és Barlangkutató Tár-sulat, a Ferencvárosi Természetjárók Sport Köre, az Észak-magyarországi Barlangi Mentőszolgálat, az égerszögi önkormányzat, ismerős és ismeretlen barlangkutatók koszorúját helyeztük a sírra.

Halkszavú, csendes fiú volt, keveset beszélt. Szüleit korán elvesztette, egyedül élt. A 70-es évek végén kezdett az FTSK-ban barlangászni. A nyolcvanas években rendszeresen részt vett a Szabadság-barlang bontási táboraiban, és egyik főszereplője volt a Dancza-barlang feltárásának. Ideális barlangász alkat volt, alacsony és vékony. Hihetetlen energia szorult belé, kevés hasonló embert láttam így barlangot ásni-bontani. Félelmet és fáradságot nem ismert, bármely járatba, bármely omladék alá behatolt. Élt halt a barlangkutatásért és az asztrológiáért. Ingájával és varázsvesszőjével többször bejárta Égerszög környékét, lázasan keresve a Dancza-barlang folytatását. Minden embernek vannak szakrális helyei az életben, az Övé a Dancza volt, az a barlang, amelybe annyi sok szenvedés és gyötrelem után jutott be társaival. A barlang nem adta egykönnyen magát, cserébe iszonyatos energiát és szenvedést követelt, melyet Félix önzetlenül megadott neki.

Fatalizmusa a keleti filozófiába vetett hite és halálösztöne visszavitte őt a Dancza-barlangba. Meggyőződésem, hogy szándékosan tért vissza ide, itt kért tőle találkát a halál, ahol a barlangász számára legszebb az örök nyugalom.  Élt 48 évet, béke poraira.

Kuruc János

 FTSk

 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

 

ELŐADÁSOK

Május 14. (szerda) 17 óra

Kocsis Ákos: A Kab-hegy víznyelői

Dia-, esetleg videovetítéssel kísért előadás, a 2003 márciusi hóolvadás utáni nyelőműködésről készült diákkal. A Kab-hegy víznyelői az országban a legjelentő-sebbeknek számítanak, ezért joggal feltételezhető alattuk egy nagyméretű barlang-rendszer. Ennek egy-egy kezdeti szakasza már ismertté vált. A rendszer megismeréséért folyó feltárási munkákról és további terveinkről is szó esik az előadáson.

 

 

XLVII. BARLANGNAP

2003. június 27—29.

 

Rendező: BTSZ Triász Barlangkutató Csoport

Helyszín: Klastrompuszta (Pilis)

Részvételi díj: 1200 Ft (amely magában foglalja a szervezés, a táborozás és egyszeri meleg étkezés költségét). Diákoknak a részvétel (érvényes diákigazolvány felmu-tatásával) 900 Ft.

Szállás: saját sátorban.

Barlangtúralehetőségek: Leány–Legény-barlangrendszer, Pilis-barlang, Szoplaki-ördöglyuk, Sátorkő-pusztai-barlang, Strázsa-hegyi-barlang (az utóbbi kettő saját gépkocsival közelíthető meg)

 

Programok:

Péntek:

18-tól regisztráció

 

Szombat:

900

Marcel Loubens Kupáért kiírt barlangverseny

930

barlangtúrák

1700

vacsora és élménybeszámolók előző évi túrákról, expedíciókról (vetítő, video iránti igényeket előzetes kérjük jelezni).

1900

tábortűzgyújtás

1930

a Marcel Loubens Kupa átadása (a győztes és a díjazottak komoly jutal-makban részesülnek).

 

Vasárnap

10 -tól barlangtúrák és egyéni technikai verseny.

 

A rendezvény ideje alatt büfét működtetünk, ahol szendvicset, virslit, üdítő- és egyéb italokat lehet vásárolni.

Felállításra kerül egy 7 m magas, 5 mászóúttal ellátott mászófal is.

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Király Gábor

és a BTSZ Triász Barlangkutató Csoport

 

 

v    v    v

BARLANGKUTATÓ TÁBOR A „PALÓC METEÓRÁKON”

 

(19. VULKÁNSZPELEOLÓGIAI TÁBOR)

 

A Vulkánszpeleológiai Kollektíva 2003. július 5—13. között szervezi hagyományos nyári táborát, ezúttal az Istenmezejéhez tartozó Bagoly-tanyán. Istenmezeje körül helyezkedik el hazánk egyik méltatlanul keveset emlegetett, vadregényes sziklafor-mákat mutató homokkőhegysége az Óbükk, vagy más néven Vajdavár-vidék. A ho-mokkőszirtek meredek falában több helyen kimállásos és eróziós barlangok alakultak. Az előző években már 13 ilyen barlangot részletesen átvizsgáltunk, de további barlangok fellelésére is reális esély kínálkozik. Irodalmi utalások és morfológiai elemzések után mintegy 41 felkeresendő „barlanggyanús helyet” vettünk lajstromba. A táborozás ideje alatt kívánjuk e helyeket felkeresni, a remélhetően talált barlangok adatait a kataszter számára rögzíteni és ha szükséges, feltárni azokat.

A tábor ideje: 2003. július 5—13. (gyülekező már július 4-én délután)

Helye: Istenmezeje, Bagolytanya, Téry Ödön kulcsosház.

Megközelítés: Pétervásáráig a 23-as műúton, onnan Istenmezeje 9 km-rel északra van. A hosszan elnyúló falu északi végénél nyugatra, a Kajra-patak völgyén át vezet az eleinte aszfaltozott, majd makadámút Bagolytanyáig (gépkocsival is jól járható; az istenmezejei buszmegállótól 5 km).

Szállás: a Téry Ödön kulcsosházban; a ház 16 ágyas (pótágyazható), van közösségi helyisége, konyhája fatüzelésű tűzhellyel, edényekkel; világítás petróleummal; az udvaron kút és árnyékszék; a ház mellett sátrazni is lehet. A táborozási lehetőség kb. 1500 Ft/fő.

Élelmezés: önellátó.

Beszerzési lehetőség: Istenmezején vegyesbolt (5 km), Pétervásárán szaküzletek, benzinkút (15 km).

Ajánlott egyéni felszerelés: túraruha, barlangi öltözet, lámpák, benzin- vagy gázfőző, tisztálkodási szerek, jegyzetfüzet, írószer, esetleg fényképezőgép, élelmiszer, sátrazás esetén kempingfelszerelés.

Ajánlott térképek: „A Karancs, a Medves és a Heves-Borsodi-dombság” 1: 60 000 ma. turistatérképe, EOTR-térképek, kataszteri térképek, légifotók stb.

Várjuk a barlangkutatókat és a segítőkész érdeklődőket. Részvételi szándékodat jelezd a kutatásvezetőnek

Bővebb felvilágosítással szolgál a kollektíva és a kutatás vezetője:

 

Eszterhás István

8045 Isztimér, Köztársaság út 157.

Tel: 22/420-086

 

 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

 

TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

 

2003. április 12.

 

A Társulat tisztújító küldöttközgyűlését 2003. április 12-én tartotta a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében. A küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek száma 44 fő, a szavazati joggal nem rendelkező résztvevők száma 9 fő volt.

A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság

– a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredmé-nyért adományozható Vass Imre-éremmel a Molnár János-barlangban feltárt több mint egy kilométer hosszúságú új járatok felfedezéséért Kalinovits Sándort tüntette ki.

Az Érembizottság a küldöttközgyülésen visszavonta azt a javaslatát, hogy Adamkó Péternek adományozza a kimagasló társulati munkásságért járó Herman Ottó-érmet.

A küldöttközgyűlés

 

– 90. születésnapja alkalmából Venkovits Istvánt,

– 85. születésnapja alkalmából Molnár Istvánt és Szilvássy Gyulát,

– 80. születésnapja alkalmából dr. Dénes Györgyöt és Vass Bélát,

– 75. születésnapja alkalmából Barczikay Dénest és dr. Markó Lászlót,

– 70. születésnapja alkalmából Preisinger Ferencet,

– 60. születésnapja alkalmából dr. Korpás Lászlót és Maucha Lászlónét

emléklappal tüntette ki.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

– elfogadta a 2002. évről szóló főtitkári beszámolót (K-1/2003);

– elfogadta a 2002. évről szóló közhasznúsági beszámolót (K-2/2003);

– elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat 2002. évi gazdálkodásáról szóló jelentését (K-3/2203);

– elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának a 2002. évről szóló beszámolóját (K-4/2003)

– megválasztotta a következő négy éves időszakra a Társulat új vezetőségét (K-5/2003).

 

A Társulat 2003. április 12-i tisztújító küldöttközgyűlésén megválasztott tisztségviselők:

 

Elnök:

Dr. Korpás László

 

Főtitkár:

Börcsök Péter

 

Társelnökök:

Hazslinszky Tamás

Dr. Leél-Őssy Szabolcs

Maucha László

Titkárok:

Botos Zsolt

Lieber Tamás

Perényi Katalin

Választott választmányi tagok:

Érembizottság:

 

 

 

Eszterhás István

elnök:

Takácsné Bolner Katalin

 

 

Hegedűs András

tagok:

Czajlik István

 

 

Kucsera Márton

 

Dr. Fodor István

 

 

Dr. Lénárt László

 

Gádoros Miklós

 

 

Polacsek Zsolt

 

Dr. Hevesi Attila

 

 

Sívó Zsuzsa

Felügyelő Bizottság:

 

 

 

Szabó Zoltán

elnök:

Dr. Csepregi István

 

 

Dr. Szunyogh Gábor

tagok:

Egerland Zoltán

 

 

Takácsné Bolner Katalin

 

Károly Gábor

 

 

Zih József

 

Kiss Attila

 

      póttagok:

 

Lengyel János

 

 

Gruber Péter

póttagok:

Csepreghy Ferenc

 

 

Taródi Péter

 

Papp László

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999. január 19-én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.

1. Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről

– A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékeny-séget végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták.

– Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, ame-lyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elő.

– Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publi-kációk, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.

– Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve tevékenysége a magyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos tevékenysége koordinációs, információs feladatainak ellátásában is kiteljesedett.

– A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el.

2. A fentiekben részletezett kiemelkedően közhasznú tevékenységek kiadásaihoz 2002-ben

– a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzattól a könyv- és adattárban tárolt jelentős, nagyértékű információs anyag széles körű hozzáférhetővé tételének biztosítására, illetve ezek barlangtani adatbázisba szervezésére 3.000.000 Ft-ot,– ugyancsak a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzattól a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázat lebonyolításához 1.800.000 Ft-ot,

– az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságától a Társulat Nemzetközi Szpe-leológiai Unió részére történő nemzetközi tagdíjbefizetéséhez 291.030 Ft-ot,

– a MTESZ Szövetségi Tanácstól a működési kiadások fedezésére 458.277 Ft-ot,

– a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium által kezelt bérkeretből a Társulatnál alkalmazott ügyvezető titkár illetményének emelésére 157.040 Ft-ot kapott a Társulat.

3. 2002. év folyamán a Társulat a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából 428.635 Ft-ot kapott, melyet a tagság informálásának érdekében kéthavonta megjelenő MKBT Tájékoztató megjelentetésére és a tagokhoz történő eljuttatására fordítottunk.

4. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2002. évben kifizetés nem történt. A Társulatban munkaviszonyban álló alkalmazott részére 2002. évben járulékokkal együtt 1.782.736 Ft került kifizetésre.

Budapest, 2003. április 3.

Börcsök Péter

főtitkár

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLETEK
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE – 2002 ÉV

 

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év (eFt)

Tárgyév

(eFt)

1.

A. Befektetett eszközök (2—5. sorok)

360

1151

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

17

3

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

343

1148

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

-

-

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

-

-

6.

B. Forgóeszközök (7—10. sorok)

8553

4554

7.

I. KÉSZLETEK

1936

1918

8.

II. KÖVETELÉSEK

30

-

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

-

-

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

6587

2636

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

-

-

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6.+ 11. sor)

8913

5707

13.

D. Saját tőke (14. — 17. sorok)

2600

2809

14.

I. INDULÓ TŐKE

3307

3307

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS

86

-707

16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

-

-

17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

-

-

18.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNYALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

-793

209

19.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNÍY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

-

-

20.

E. Céltartalék

-

-

21.

F. Kötelezettségek (20. — 21. sorok)

1666

2444

22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

1666

2444

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

4647

454

25.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.–20. +21. + 24. sor)

8913

5707

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLETEK

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA — 2002 ÉV

 

 

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év (eFt)

Tárgyév

(eFt)

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. — 5. sorok)

11162

14854

2.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

723

1044

3.

a. alapítótól

-

 

4.

b. központi költségvetéstől

-

 

5.

c. helyi önkormányzattól

 

 

6.

d. egyéb, ebből 1 %

424

429

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

475

5090

8.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

8840

7516

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

1076

1027

10.

5. Egyéb bevételek

48

177

11.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1. — 11. sorok)

-

-

12.

C. Összes bevétel (1. + 9. sor)

11162

14854

13.

D. Közhasznú tevékenység költségei

11955

14645

14.

1. Anyag jellegű ráfordítások

5592

6095

15.

2. Személyi jellegű ráfordítások

5333

5497

16.

3. Értékcsökkenési leírás

189

427

17.

4. Egyéb ráfordítások

841

2626

18.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

19.

6. Rendkívüli ráfordítások

-

-

20.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. — 6. sorok)

-

-

21.

1. Anyag jellegű ráfordítások

 

 

22.

2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

23.

3. Értékcsökkenési leírás

 

 

24.

4. Egyéb ráfordítások

 

 

25.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

26.

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

 

 

27.

F. Összes ráfordítás  (D+E sorok)

11955

14645

28.

G.  Adózás előtti eredmény (B–E)

-793

209

29.

H. Adófizetési kötelezettség

-

-

30.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H)

-

-

31.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D sor)

-793

209

Tájékoztató adatok eFt-ban

 

Megnevezés

Összeg

32.

A. Személyi jellegű ráfordítások

5497

33.

bérköltség

1623

34.

megbízási díjak

313

35.

tiszteletdíjak

-

36.

személyi jellegű egyéb költségek

2958

37.

bérjárulékok

916

38.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

1980

39.

ebből: A Korm. rend. 16. §. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

-

 

 

 

A RÉGI-ÚJ ELNÖK ÉS FŐTITKÁR BEKÖSZÖNTŐJE

 

Kedves Barátaink!

 

Ismételten megköszönjük, hogy négyévi tevékenységünk után újra megválasz-tottatok bennünket. Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy az elmúlt időszakban irántunk kialakult bizalmat tovább erősítsük.

Szeretnénk folytatni azt, amit elkezdtünk és tovább haladni, hogy a következő négy év után egy jól működő Társulatot adhassunk át utódainknak. Megpróbáljuk működésünket megújítani,  és a kor követelményeihez igazítani. A korszerű működési forma egyik alapfeltétele a könyvtár és dokumentációs rendszer archiválása. Az informatika fejlesztése mellett nem akarjuk elhanyagolni kiadványainkat sem és szeretnénk, ha azok az eddiginél korszerűbb, és ha lehet népszerűbb, formában jelennének meg.

A hatékony és eredményes természetvédelem érdekében erősíteni kívánjuk a Társulat helyzetét az államigazgatási rendszerben, mivel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, a Természetvédelmi Hivatallal és a Nemzeti Parkokkal kiépített kapcsolataink a jövőbeni eredményes működésünk zálogai.

Fejlesztenünk kell a nemzetközi kapcsolatainkat: rendezvényekkel, a cserekap-csolatok bővítésével, és azoknak a csoportok részére történő felajánlásával.

A pályázati rendszer keretében és megbízásos munkákkal kívánjuk a jövőben is növelni a Társulat szakmai elismertségét és megteremteni a működésünkhöz szükséges anyagi hátteret.

A jövő generáció érdekében folytatjuk a szakmai tanfolyamok szervezését, annál is inkább, mert az eddigiek sikerei azt mutatják, hogy ez a járható és követendő út. Ráadásul ezek a kurzusok jó lehetőségeket jelentenek a vidéki és a fővárosi csoportok kapcsolatainak kialakításához és elmélyítéséhez. Ehhez segítene az új elképzelésünk is, hogy úgynevezett nyílt hétvégeket szervezzünk az ország külön-böző karsztvidékein működő csoportok részvételével.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük az előző elnökség tagjainak munkáját, és az újonnan megválasztottaknak pedig sok sikert és jó egészséget kívánunk az előttünk álló négy évhez.

Budapest 2003. április 13.

    Börcsök Péter                Korpás László     

        főtitkár                             elnök

tel:06 30 231 86 84 tel: 251 46 78

 

 

 

BESZÁMOLÓK, JELENTÉSEK, RÖVID CIKKEK

 

 

ÚJ FELFEDEZÉS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANGBAN

 

Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy a hazai vizes barlangokban új járatokat sikerüljön megismerni. Természetesen ez a kijelentés egy kissé sarkos, mert néhány méter új járat azért csak került minden évben, legutoljára az Esztramos Rákóczi-barlangjában. Igaz, hogy ezt a felfedezést sokan nem győzelemnek élték meg.

Kezdeném a történetet a hetvenes évek végével, amikor a barlang térképezési munkái során felfedeztünk egy szűk folyosót,  amiből 24 oC hőmérsékletű víz áramlott az ismert részekbe. Ez a pont sokáig foglalkoztatott, de be kellett látnom, hogy ezen a szűkületen keresztül ember nem juthat be a barlang folytatásába.

Hamarosan a Lukács-fürdő medencéit vízzel ellátó csővezeték épült a barlang fel-ső járataiba. A kutatás így lehetetlenné vált, mivel a búvár által felkavart üledék azon-nal a medencékbe került. A korlátozott lehetőségek ellenére az FTSK Delfin Köny-nyűbúvár Szakosztály néhány lelkes tagja segítségével 1984-ben elkészült a barlang részletes térképe, mely 483 m hosszban tartalmazta az akkor ismert járatokat.

Alapvető változást hozott a fürdő életében, amikor a hatályos rendelet értelmében vízforgató berendezést helyeztek üzembe. Sokan, és megvallom köztük én is nagy ellenzője voltam a vízforgatós üzemnek. Nem gondoltam, hogy ez a berendezés lesz az, ami végül is életem egyik nagy felfedezéséhez segít. A vízforgatásos üzem következtében a medencék vize ugyanis nyáron túlmelegedett. Ekkor kaptam megbízást, hogy a barlang ismeretében tegyek javaslatot, milyen módon juttathatnánk hidegebb vizet a medencékbe. Ezzel a megbízással megnyílt a lehetőség némi kutatásra és merülésre a barlangban.

Minden barlangot kedvelő búvár tudja, hogy az esztramosi baleset óta hazánkban barlangban merülni tilos. A merülési tilalom nem vonatkozott a vállalkozásomra, mert a Budapest Gyógyvizei és Hévizei RT. megrendelésére, minisztériumi engedéllyel munkát végeztünk a barlangban.

A kellő vízhőmérséklet biztosítása, beállítása érdekében a Lukács-fürdő vizét szállító csővezeték nyomvonalát kellett megváltoztatni, hogy hidegebb, 20 0C-os vizet tudjunk vezetni a medencékhez.

A Molnár János-barlang meglévő víz szállító csővezetékének áthelyezési munkája során 2002 novemberében egy nyílás vált szabaddá a barlang Fekete-falánál. A kíváncsiságtól hajtva némi kis bontás után a nyílás akkorára bővült, hogy készülékkel a hátamon megpróbálkozhattam az átbújással. Legnagyobb meglepetésemre ez könnyebben sikerült, mint vártam. Erre a látványra számítottam. A barlang folytatódik.

Álltam és elgondolkoztam az elmúlt évtizedekben végzett munkáról, álmodozásokról. Kevesen vannak, akik nagy barlangrendszerek felfedezésével dicsekedhetnek, többen azok, akik kisebbekkel. Nekem már adott az élet ilyent, de ez a mostani legme-részebb álmaimat is felülmúlta.

A hasadékrendszer, ami a hely geológiai viszonyainak ismeretében szinte elképzelhetetlen volt, kinyitotta kapuját. Nyilvánvalóvá vált, hogy a barlang régen feltételezett folytatásában vagyunk. A felfedezés hivatalos bejelentése után megkezdtük a feltárást. A barlangjáratok a vízszint alatt húzódnak, így a munka hatalmas technikai apparátust és magasan képzett barlangi búvárokat igényelt. A járatok mérete meg-döbbentett mindenkit. Pár nap alatt kiderült, hogy egy hatalmas hasadékrendszerbe jutottunk. A méretek nem hasonlíthatók össze a barlang eddig ismert járatainak méretével. Itt is két különböző hőmérsékletű víz tölti ki a járatokat, csak a mennyiségek elképesztőek. Az új járatok hossza a feltárások jelenlegi állása szerint meghaladja az egy kilométert, amelyből a felmért járatok hossza  931 méter. A barlang járatainak méretei minden elképzelésünket felülmúlják. Átlagos szélességük 3–6 méter, de van egy folyosó, amely 78 m hosszú, 16–27 m széles és 14–22 m magas. A hasadékban megközelítőleg 23 500 m3  víz található.

 Ennek a folyosónak van egy légteres része, mely 380 m² szabad vízfelszínnel rendelkezik. Ez a légteres rész sajnos nem növeli a merülések biztonságát, mert a kitöltő gázkeverék 5,8 % CO2-t tartalmaz. Ma már egyre nehezebben tudjuk biztosítani a feltáráshoz szükséges technikát,  mert a  távolság  növekedése miatt a vihető légző gáz mennyisége határt szab a beúszható szakasznak.

Most megkezdjük a szponzorok felkutatását és a hatóságok támogatását egy rö-vid vágat hajtásához a légteres terembe. A József-hegy oldalában hajtott, jelenleg használaton kívüli vágatból 4–6 méteren belül a terem elérhető. Ezzel kb. 30 perccel rövidíthető a felesleges úszás és így a biztonság is jelentősen növekedne.

A következő számban szeretnék részletesebb beszámolót írni a feltárásról és a készülő térkép bemutatását is tervezem.

Rajtam kívül van még hét barát, aki rengeteget tett és segített nekem a barlanggal kapcsolatos munkáim végzése során. Nekik is jár a köszönet és a felfedezés öröme – munkájuk jutalma – az ismeretlen világ megismerése.

Végezetül álljon itt a felfedezésben velem osztozók névsora ABC-sorrendben és nem a végzett munka alapján rangsorolva. Clement Károly, Domján András, Gyurka Zsolt, Mülner László, Szebeni Lehel, Tihanyi Tibor, Zelenák József.

 

Kalinovits Sándor

IANTD technical cave instruktor

 

MÉLYÜL A FERENC-HEGYI-BARLANG

 

 

2003 január–február folyamán az ARIADNE Egyesület kutatói Nagy Sándor ve-zetésével, több más csoport tagjai és egyéni kutatók jelentős segítségével még újabb részeket tártak fel a barlang "új része" alatt. Az eddig feltárt hossz kb. 300 m, de számos bontási hely van még. A feltárás különlegessége, hogy az új rész "kilépett" az eddigi, meglehetősen horizontális kiterjedésű barlangból, az első gyors felmérés szerint a barlang mélysége 85 m-re növekedett. Az alsó részeken már eocén alapkon-glomerátum törmelékeket találtunk, valószínűleg néhány méterre vagyunk a triásztól. A járatok viszonylag kényelmesek, de azért baradlai méretekre senki ne számítson.

Az elmúlt évek kisebb feltárásaival együtt a barlang hossza már 700 méterrel növekedett az 1992-es térképezés óta. További információ és képek az ARIADNE honlapon (http://ariadne.fw.hu).

Surányi Gergely (Surda)

 

 

TÉLI TÁBOR A GORTANIBAN

2003. február 8–16.

 

Az 1993 óta minden év telén rendszeresen megtartott expedíciósorozata idén már a 12. téli tábort eredményezte. Igazán komoly eredményeket 5 éve értünk el a 200 m magas By Pass kürtő kimászásával és a felette lévő szakaszok bejárásával, doku-mentálásával. Azóta két új bejáratot is találtunk (Magyar-barlang, Dékány Péter bar-lang). Egy hetes nagy létszámú felszín alatti tábor keretében folytattuk az eddig 15,1 km hosszban feltárt magyar szakasz kutatását a Michele Gortani barlangban, amely több más barlangrendszer összekapcsolásával kb. 35 km összhosszúságú.

A hazai hóviszonyok miatt egy nappal később, szombaton délután indultunk. Másnap már a hegyoldalban tapostuk a helyenként combközépig érő havat. A Magyar-barlangon át 200 m-el mélyebben az X-ponti bivakban rendeztük be a tábo-runkat. A hét kezdetén felszereléseink egy részét gyűjtöttük be a már lezárt kutatási zónákból.  Az  ősszel feltárt  Dékány Péter-barlang  (655m/-181m) kapcsolódott  az Ausztrália nevű szakasz Fás-kürtőjéhez ezért abból lehúztuk, továbbá a Vízvadász (1,1 km/-166m,  szifonnal záródó) járatából is kiszereltük a köteleket.  Az így nyert fel- felszereléssel tovább kutattuk a Szülinapi-aknarendszert, ami rövid bontás után meanderező járattal sajnos járhatatlanul keskeny hasadékká szűkült el (216 m új fel-mérés, a tetejétől -170 m szintkülönbségű és összesen 350 m hosszú).

A tavalyról maradt, be nem ereszkedett Enyémke aknarendszere egy szigorú szűkületsorral kezdődött, melyet pattintós módszerrel tettünk járhatóbbá. A P43-es akna alól még további 55 m szintkülönbségű újonnan bejárt akna, meander kombi-náció vezetett egy nagy vetőhöz, ami mellett egy szifon zárta el a járatot. Mindez a Magyar-barlang becsatlakozása alól, további -130 m mélységű, 200 m hosszú akna-rendszert eredményezett.

Régi nagy tervünk a –900 m-en lévő végponti szifon feletti vízfolyás kimászása, ismét meghiúsult. A leszállított felszerelések legfontosabbika a fúró (már megint) megsérült és így ismét csak alulról vizsgálgattuk a kürtő eredetét. Közben megkezd-tük az ún. 3 nagy-terem végpontjának bontását, majd az X-ponti bivak zónájában kimásztunk két kisebb kürtőt (P35, és P5-P5-P20-?), melyek felfelé tovább folyta-tódnak. A bontás néhány m3 kő elhordása után megnyílt; és az alatta lévő 140 m (felmért) + 50 m (felméretlen) főkén lapos járat egy hatalmas terem szélére vezetett. Másnap kézi nitteléssel folytatódott a feltárás. A terembe (Humboldt-terem) 20 m-t leereszkedve, az 20x40 m szélesnek mutatkozott. Belőle több irányban járatok vezet-nek ki, de csak a legkézenfekvőbb különösebb mászás nélkül elérhető meredeken lejtő folyosóba mentünk tovább. A szokatlanul nagyszelvényű járat aljába mélyen be-vágódott a teremből befolyó víz, ami 75 m után egy letöréssel folytatódott tovább. Minden alsó próbálkozás ellenére felül látszott a legoptimálisabbnak átmászni. Más-nap (utolsó nap, 6. akcióban) kötelekkel fúróval tértünk vissza. A folytatás, hasonlóan tágas volt; kötélhíd – két meredek agyaglejtő – újabb kötélhíd készítése után a mean-der aljába kényszerültünk. Öt méter ereszkedéssel a sáros falú aktív járatban időnk végén még 50–70 m-t jártunk be.  A járat tovább folytatódik. A szintkülönbség -150 m,

amit a bontástól lefelé tettünk meg (430 m hosszban). Ezzel a Grande Meandro szintjére értünk (-700 m) ahol a végponti szifontól távol (400 m-re) „jóval mögötte” járunk már, igaz 200 m-el feljebb. A feltárás folytatása későbbi időpontban várható.

Új feltárás: 428 m +50 m (Humboldt-járat), +65 m (Enyémke), +157 m Szülinapi-aknarendszer, +56 +35 m (Hasszán Sas és Trappattoni-kürtő); összesen: 791 m.

Térképezés: 428 m (Humboldt-járat), +204 m (Enyémke), +216 m Szülinapi-aknarendszer; összesen: 848 m.

Résztvevők: 12 fő teljes időre maradt (Egri Laci, Gazda Attila, Izápy Viktor, Kovács Ferenc, Köblös Csaba, Kunisch Péter, Molnár Tamás, Németh Zsolt, Nyerges Attila, Perényi Kati, Takács Róbert, Zih József),

….míg 2–2 autónyi csapat (Balogh András, Borzsák Kamilla, Csekő Zsuzsi, Forró Gábor, Gazda Attila, Hajnal Ágnes, Invics Gábor, Kovács András, Kucsera Márton, Lakat Fecó, Markó Gábor, Mészáros István, Nagy Peti, Németh Laci, Polacsek Zsolt, Szira Fruzsina, Tarnai Tamás, Tegzes András, Török Ágnes) pedig a tábor elejére és végére segített be a felszerelések szállításába.

2003. II. 27.

Nyerges Attila

 

 

EGY BÜKKI BARLANG, ILLETVE A BARLANGOT HORDOZÓ HEGY NEVÉRŐL

 

A bükki Nagy- és Kis-fennsík – közelebbről Bánkút és Szentlélek – között emelke-dő  899 m  magas hegy a  XX .századi turista térképeken a Nyárúj-, ill. a Nyárjú-hegy nevet viseli. A legfrissebb (1993) 1:10 000-es léptékű,  helyrajzi (topográfiai) térképeken neve: Nyárúj-hegy, éppúgy mint az 1928-as kiadású 1:25 000-es méretarányú térképlapon. E névváltozatok tartoznak a hegy tetőközeli romos barlangjához is, amely Kadić Ottokár leírásában (1940) Nyárújhegyi-barlang néven szerepel. Mindkét változat sajátos tévedés. A „Nyárjú” hívei szerint e név a nyárfa nem(nemzetség) népies megnevezése. Magyarázható továbbá úgy is, hogy az eredeti név Nyárjuh volt, csak a végéről az amúgy is alig hangzó „h” lekopott. Más vélemény szerint a név ilyen alakja értelmetlen, és az helyesen Nyárúj-hegy lenne. Hogy ez mennyivel értelmesebb, azt mindenki maga ítélje meg.

A kérdés, azaz a név eredete és eredeti alakja azonban szerencsére könnyen megválaszolható, mert Bél Mátyás (1684—1749) Bükkre vonatkozó kéziratában és Vályi András Magyar országnak leírása I. kötetében (1796, 252. o.) egyaránt Nyárjuk hegyről olvashatunk. Vagyis a név második tagjának végéről nem a „h”, hanem a „k” hang kopott le. Viszonylag érthetetlenül. Mert a hegy Ny-i végének tövében barlang nyílik, és egyértelmű, hogy nem a barlang kapta a hegytől(ről) a nevét, hanem a barlangról a hegy. Hogy a Nyár-lyuk név első tagja a nyárfára vagy az évszakra utal, azt nehéz eldönteni. Minthogy a hegy DK-i lejtője a Nyárjas-oldal nevet viseli, valószínűbb, hogy a nyárfáról. Azonban a növényzet összetétele – különösen a fakitermelés óta – gyorsabban változik, mint a barlangok száma, így csak az a biztos, hogy a barlang eredeti neve Nyár-lyuk, s így a barlangot hordozó hegy neve Nyár-lyuk-hegy.  Ahogy az Bél Mátyásnál vagy Vályi Andrásnál is.  Ezért kérjük térképésze-

inket és barlangászainkat, hogy a hegyet és a barlangot így nevezzék, térképeken, adattárakban így tüntessék föl! Vagyis az eredeti nevet „állítsák vissza”!

 

Források:

 

 

Dr. Hevesi Attila

 

 

2. BALÁZS DÉNES TUDOMÁNYOS ELŐADÓÜLÉS

 

 

A Magyar Földrajzi Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karának Földrajz Tanszéke 2003. március 20-án, a Magyar Földrajzi Múzeum fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezte meg a 2. Balázs Dénes Tudományos előadóülést. A rendezvény helyszíne a Magyar Földrajzi Múzeum előadó-terme volt, ahol a nagyszámú érdeklődő jelenlétében dr. Marosi Sándor akadémikus, Társulatunk tiszteletbeli tagja nyitotta meg a rendezvényt. Dr. Kubassek János mú-zeumigazgató Balázs Dénes-emlékplakettet nyújtott át azoknak a személyeknek, akik a múzeum létrehozásában segítséget nyújtottak, így elsőként Balázs Dénesné,  Vilma  asszony,  a  múzeum  „tiszteletbeli édesanyja”,  továbbá, dr. Marosi Sándor, dr. Dénes György, Székely Kinga, Horváth Gergely és dr. Móga János vehették át a kitűntetést.

A rendezvény első részében elhangzó előadások Balázs Dénes munkásságát méltatták, majd az ELTE TTK Földrajzi Tanszékének munkatársai számoltak be tevé-kenységükről. A rendezvény szünetében Balázs Dénes utazásairól készített emlék-kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. Zárásként Balázs Dénes sírjának meg-koszorúzására került sor, ahol dr. Marosi Sándor emlékezett meg a tudósról.

Fleck Nóra

 

 

HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

 

 

KITÜNTETÉS

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter 2003. április 17-én, a Föld Napja alkalmából

Takácsné Bolner Katalint,

a Minisztérium Barlangtani és Földtani Osztályának vezetőjét,

Társulatunk választmányának tagját, az Érembizottság elnökét

Pro Natura emlékplakettel tüntette ki.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk!

 

v    v    v

 

 

A BARLANGI TÚRAVEZETŐI TANFOLYAM VIZSGÁJÁRÓL

 

 

Társulatunk 2002 szeptemberében túravezetői tanfolyamot indított 36 fő részére. A sikeres felvételi után fél éven keresztül – minden második hétvégén – elméleti és gyakorlati túrákon és foglalkozásokon vettek részt a tanfolyam hallgatói. Ez minden-kitől nagy fegyelmet és odafigyelést kívánt. Nincs tanfolyam, amelyből ne vonhatnánk le tanulságokat, mégis azt kell mondanom, hogy ez a mostani összességében jó volt és jól éreztük magunkat, oktatók és oktatottak egyaránt.

Sikerült reményeink szerint nem csak a technikai – gyakorlati – tudást elsa-játítaniuk, hanem jó és rossz példával, olyan túravezetőket nevelni, akik társaikért és a barlangok védelméért mindig felelősséget fognak érezni.

A március 29—30-án megtartott vizsgán 34 vizsgázóból 23-an sikeres vizsgát tettek, 11 személyt pedig megkértünk arra, hogy ismételje meg a gyengén teljesített tárgyakat.

Március 12-én sajnos csak kevesen jöttek el az eredményhirdetésre a Pál-házhoz, ahol szűk körben idéztük az emlékeket és fogyasztottuk a bablevest, ami állítólag igen jó volt.   

A barlangi túravezetői tanfolyamon elért kitűnő eredményért a tanfolyam leg-jobb túravezetője címet és 10 ezer forintos vásárlási utalványt kaptak a következő személyek (elérhető max. pont 185 volt):

 

 

Gáspár Vera (Adrenalin)

179

Sióréti Gábor (Tolerancia)

178

Rostás Imre (Júra)

178

Hajnal Ágnes (Pizolit-Szeged)

175

Panker Ádám (BEAC)

175

  Mindenkinek sok sikeres túrát és jószerencsét kívánok!                                        BP.

 

KÜLFÖLDI RENDEZVÉNYEK – RÖVIDEN