MKBT TÁJÉKOZTATÓ 2003 – március - április

 

MKBT TÁJÉKOZTATÓ

Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a  Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@axelero.hu

Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: Börcsök Péter

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.

 Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill.  Win 95 /6.0 formátumban tudunk fogadni.

 

 

TARTALOM

 

     CSERNYI ÁKOS

     TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

     V. KARSZTFEJLŐDÉS  KONFERENCIA

     KÜLFÖLDI RENDEZVÉNYEK

     HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

     A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

     A TÁRSULAT VEZETŐ SZERVEINEK ÜLÉSEI

     HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

     ÚJ FELTÁRÁS A BÜKKBEN!

     INNEN–ONNAN

     ÚJ KIADVÁNYOK

 

 

CSERNYI ÁKOS

1958—2002

1974-ben a Meteor központi csoportjában kezdte a barlangkutatást, majd 1978-ban alapító tagja a Honvéd Aurora barlangkutató szakosztálynak. Éveken keresztül részt vett az Alsó-hegyi Vecsem-forrás kutatásában, bontásában, a Meteor-barlang több napos földalatti táboraiban, Erdélyben a Szelek barlangja közös kutatótáborain és tagja volt a Csodavár-expedíciónak, ahol magyar barlangkutatóként elsőnek jutottunk el a végpontra. Rendszeres résztvevője volt a Morva-karszti találkozóknak, barlangi túráknak. Kezdetektől aktív részese az ipari alpinizmus kialakulásának.

Halálával egy tapasztalt jó barátot vesztettünk el.

Bacsu Dénes

 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

 

Barlangi kiválások előadássorozat

a Szemlő-hegyi-barlang (II. Pusztaszeri út 35.) vetítőtermében

Március 10. 1700

Kraus Sándor: Borsókövek és rokonaik

Március 24. 1700

Takácsné Bolner Katalin—Kraus Sándor: Nem CaCO3-anyagú kiválások

v    v    v

TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

2003. április 12-én, szombaton 10 órakor

a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében (Bp. II. Pusztaszeri út 35.)

 

Napirend:

Elnöki megnyitó

Kitüntetések átadása

Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

Főtitkári beszámoló

Közhasznúsági jelentés és éves beszámoló

Felügyelő Bizottság beszámolója

Jelölőbizottság javaslata az új vezetőségre

Választás

Elnöki székfoglaló

A küldöttközgyűlés nyílt, azon valamennyi társulati tag részt vehet, de szavazati jog-gal csak a 2003. évi tagdíjukat is rendezett küldöttek rendelkeznek.

Dr. Korpás László

elnök

 

V. KARSZTFEJLŐDÉS  KONFERENCIA

 2003. március 28—29.

Szombathely, Károly Gáspár tér 4. C. épület nagy előadó

Regisztráció: március 28-án 10—13 óra között a C. ép. nagy előadó előtt.

Program

Március 28.

1100 Tudománytörténeti alszekció (elnök: Dr. Péntek Kálmán)

Sragner Márta: Jakucs László életútja és bibliográfiája

Kubassek János: Balázs Dénes tudományos munkássága különös tekintettel a Föld karsztvi-dékeire és barlangjaira

Puskás János: A mészkő megjelenítése Varga Márton munkáiban

Gruber Péter: Tájtörténeti kutatások a Baradla-barlang vízgyűjtőjén

Dénes György: A zsomboly szavunk és elterjedési területe

1240 Térinformatika a karszton (elnök: Dr. Szunyogh Gábor)

Egri Csaba: A Barlangtani Osztály számítógépes nyilvántartásának bemutatása

Nyerges Attila: Korszerű barlangtérképezés Magyarországon

Telbisz Tamás: Új eredmények a karsztos domborzat modellezésében

Mari László: Felszínborítás-változás vizsgálata térinformatikai módszerekkel az Aggteleki Nemzeti Park területén

Szünet

1420 Karsztvíz alszekció (elnök: Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

– Zámbó László: A vadózus korrózió tényezőinek mennyiségi vizsgálata

– Szőke Emília—Bárány Ilona: Karsztvíz-vizsgálatok az Aggteleki-karsztos, különös tekintettel a nehézfém szennyezésre

– Kürti Lívia: A karsztforrások szerepe a Délkeleti-Bükk tájfejlődésében

– Hazslinszky Tamás—Maucha László: Szivornyás források a Kárpát-medencében

1540 Talaj és talajhatások a karszton alszekció (elnök: Dr. Korpás László)

– Zámbó László: A karsztkorrózió humuszsavas formáival kapcsolatos vizsgálatok

– Kaszala Rita: Nehézfémterhelés vizsgálatok a Béke-barlang vízgyűjtőjén

– Zseni Anikó: Karsztos mintaterületek talajai tápanyaggazdálkodásának és nehézfém terhelésének értékelése

– Keveiné Bárány Ilona—Botos Csaba—Bódis Katalin: Erdőoptimalizációs vizsgálatok az Aggteleki-karszton

– Juhász Ágoston: A karsztok szennyeződés érzékenysége a Dunántúli-középhegységben

1720 Para- és pszeudokarsztok alszekció (elnök: Dr. Schweitzer Ferenc)

– Nagy Balázs—Kern Zoltán—Fórizs István—Kázmér Miklós: Barlangi jégképződmények korának és fejlődésének vizsgálata stabil izotóp- és dendrokronológiai elemzések alapján

– Futó János: Nemkarsztos töbrök a Déli-Bakonyban

– Tóth Géza: Nemkarsztos folyamatok formái a Bükk karsztján

– Vukics Adrienn: Oldatási folyamatok a Kőmagasi-kőtenger (Káli-medence) homokkő mintáin

– Eszterhás István: A nemkarsztos barlangok kutatottsága Magyarországon

Március 29.

800 Karsztos modellek és karsztmorfológia alszekció (elnök: Keveiné dr. Bárány Ilona)

– Szunyogh Gábor: Karros felszínfejlődés matematikai modellezése

– Péntek Kálmán: A karsztos denudáció egy továbbfejlesztett matematikai modellje

– Csige István: Karsztos oldódás vizsgálata radon bomlástermékekkel

– Veress Márton—Tóth Gábor—Czöpek István: Falikarrok morfogenetikája dachsteini példák alapján

– Veress Márton—Zentai Zoltán—Tóth Gábor—Czöpek István: Karsztos felszínfejlődési típusok Diego de Almagro szigetén (Chile)

Apró Zoltán: A domborzati viszonyok és az oldásos töbrök kialakulásának összefüggései

– Korpás L.—Pálffy P.—Lantos M.—Földvári M.—Kordos L.—Krolopp E.—Stüben D.—Berner Zs.: A budai Vár-hegy édesvízi mészkövének szedimentológiája, geokémiája, kronológiája és paleokarszt fejlődése

– Sásdi László: Földtani adatok a Gerecse édesvízi mészköveinek kialakulásához

Szenthe István: A Kevély-hegycsoport (Üröm, Budakalász) fejlődéstörténete

1120 Barlang alszekció (elnök: Dr. Zámbó László)

– Schweitzer Ferenc: A hazai barlangok kialakulási korának kérdései

– Takácsné Bolner Katalin: Egykori kitöltési szinteket jelző kiválások vizsgálata a Pál-völgyi-barlangban

– Móga János: A Baradla-barlang üledékeinek paleomágneses vizsgálata

– Leél-Őssy Szabolcs: A Lechuguilla-barlang (Új Mexikó) és a József-hegyi-barlang (Budapest) hasonló képződményei

– Czöpek István—Futó János—Zentai Zoltán: Paleokarszt jelenségek a bakonyi Ödrög-likban

– Gruber Péter: Feltáró kutatás és dokumentáció a Baradla-barlang és vízgyűjtője területén

– Szenthe István: A Baradla-barlang keletkezésének korróziós modellje

– Baráth Balázs—Berta Norbert—Tóth Csaba: A keveredési korrózió és barlangkialakulás kap-csolata a Sűrű-hegycsoportban

Poszter:

Nyerges Attila: Korszerű barlangtérképek hazánkban

Fotókiállítás: Balogh Ernő erdélyi képeiből

A kiállítások a C épület nagyelőadójában tekinthetők meg.

v    v    v

ELŐZETES A BARLANGNAPRÓL

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Társulat idei Barlangnapja – a hagyományoknak megfelelően június utolsó hétvégéjén – 2003. június 27—29. között Klastrom-pusztán kerül megrendezésre. Részletes program a következő Tájékoztatóban jelenik meg.

 

Király Gábor

BTSZ Triász Barlangkutató Csoport

v    v    v

KÜLFÖLDI RENDEZVÉNYEK

14. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus

Athen, 2005. augusztus 21—28. Előkirándulások augusztus 16-tól, utókirándulások szeptember első napjaiig.

Megkezdődtek a szervezés munkálatai, a szervezőbizottság várja a kongresszus kiemelt témáira vonatkozó javaslatokat.

Hellenic Speleological Society – 32 Sina St. GR 106 72 Athens, Greece

Fax: 003 010-364347/6; E-mail: ellspe@otenet.gr; website: www.otenet.gr/ellspe

Német Barlangfoto Találkozó „Höpho 2003”

2003. április 25—27. Römersteinhaus (Kreis Reutlingen, Sváb Alb)

Tájékoztatás: http://members.aol.com/lindenmayr/kunst/hp2003.htm

¬¬¬

Harz Karsztszimpózium 2003

Elbingerode 2003. április 30—május 4.

A Harz térség barlangkutatásának 75. évfordulója alkalmából széles témakörű előa-dásprogram, barlanglátogatások, barlangi díszelőadás stb. várják a résztvevőket.

Jelentkezés: Uwe Fricke, Amtwiese 17.  D-38667 Bad Harzburg

Tájékoztatás: Frickespel@aol.com

¬¬¬

Nemzetközi Karszthidrogeológiai és Ökorendszer Konferencia

Bowling Green (Kentucky, USA) 2003. június 3—8.

Tájékoztatás: Laura deMott, c/o Hoffman Enviromental Research Institute, Western Kentucky University, One Big Red Way, Bowling Green, Kentucky, USA

E-mail: karst2003@wku.edu

¬¬¬

Francia Barlangkutató Szövetség 15. Nemzeti Találkozója

Ollioules (Var tartomány) 2003. június 7—9.

Tájékoztatás: Fédération Francaise de Spéléologie, 130 rue Saint-Maur, F-75011 Paris; E-mail: ffs.paris@wanadoo.fr

¬¬¬

23. Szlovénia, Olaszország, Ausztria közötti barátság háromszöge találkozó

Taipana (Udine-től ÉÉK-re) 2003. június (valamelyik szombat–vasárnap, a végleges időpontról a tájékoztatás címein lehet érdeklődni).

A goriziai Centro Ricerche Carsiche „C. Seppenhofer” karsztkutató csoport megala-kulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett találkozó programján barlangtúrák (6 barlang), felszíni kirándulás a flis karsztjelenségeinek megismerésére, kerekasztal-beszélgetések (a hármashatár barlangkutatásának problémáiról és a határterület háborús barlangjainak kataszteréről), fotókiállítás, diavetítések (Vietnam, Kína bar-langjairól és 3 dimenziós vetítés helyi barlangokról).        

A részvételi díj (összege a tájékoztatás címein tudható meg) tartalmaz két ebédet, egy-egy vacsorát és reggelit.

Jelentkezési űrlap a Társulat Titkárságán beszerezhető.

Tájékoztatás: http://spazioweb.inwind/Seppenhofer; E-mail: seppenhofer@ libero. it

¬¬¬

II. Argentin Nemzeti Kongresszus

Tandil (Buenos Aires megye) 2003. július 13—19.

Tájékoztatás: Federación Argentina de Espeleologia, Mercedes T. de San Martin 752, Barrio Parque, (5613) Malargüe (Mendoza), Argentina

E-mail: ineafax@slationos.com.ar

¬¬¬

Nemzetközi Barlangmentési Kongresszus (Rescono 3)

2003. július 21—27.

Tájékoztatás: South Wales Caving Club, Penwyllt, Abercave, Swansea, South Wales, U.K.; E-mail: jopo@freenetname.co.uk

 

Salzkammergut Geológiája

Gmunden 2003. augusztus 28—31.

Kimelt téma a geoturizmus és a geotop-védelem.

Tájékoztatás: www.geol-ges.at

¬¬¬

Osztrák Barlangkutató Szövetség Éves Gyűlése

Warmbad Villach 2003. augusztus 28—szeptember 1.

Tájékoztatás: Verband Österreichischer Höhlenforscher, Obere Donaustrasse 97/1/61, A-1020 Wien

¬¬¬

3. Barlangrégészeti és -őslénytani szimpózium

Athén 2003. október 17—19. Utókirándulás: október 20—24.

Tájékoztatás: c/o Société Spéléologique de Gréce, Sina 32, GR 10672 Athens, Greece; E-mail: 14ics@geol.uoa.gr

 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

 

Neked nem jelent sok munkát, rajtunk viszont – és ezzel rajtatok is – sokat segít!

Ne feledkezz meg a jövedelemadód 1 %-áról!

A Társulat adószáma:

1

9

8

1

5

8

0

2

2

4

1

 

Támogatásodat ezúton is köszönjük.

v     v    v

 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Alapszabályának 10. . (1) szerint a Küldöttközgyűlés által választott tisztségviselők megbízatása 4 évre szól. A 15. . (2) b) értelmében Küldöttköz-gyűlés kizárólagos hatásköre a Társulat elnökének, elnökségi tagjainak és tisztségviselőinek (társelnökök, titkárok),  valamint a

Választmány 10 tagjának és póttagjainak, az Ellenőrző és Érem-bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. Ennek megfelelően a 2003. évi Közgyűlésén tisztújításra kerül sor. A Jelölő Bizottság kéri a tagságot, hogy az utolsó oldalon található jelölő lista kitöltésével nyilvánítson véleményt az általa megválasztani javasolt tisztség-viselőkre. Kérjük a javaslat eljuttatását legkésőbb 2003. március 17-i beérkezési határidővel a Társulat Titkárságára (1025 Budapest, Pusztaszeri út 35., fax: 346-0495, E-mail: mkbt@axelero.hu)

 

a Jelölő Bizottság (Hegedűs Gyula, Kiss Attila, Maucha László)

TÁJÉKOZTATÁS

Előre láthatóan az év második felében megkezdődik a Baradla-barlang Vörös-tói szakaszának rekonstrukciója. A munkálatok ideje alatt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság nem ad ki engedélyt a Baradla-barlangi hosszútúrára, illetve a Retek-ág látogatására. A túrazárlat pontos időpontját később közöljük, megértéseteket előre is megköszönjük.

Gruber Péter

barlangtani szakfelügyelő

A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Karszt és Barlang Alapítvány ez évben is pályázatot hirdet a hazai barlang-kutatás elősegítése érdekében a 2003. évi tevékenységek támogatására.

Pályázható témakörök:  1. Tudományos kutatások

                                        2. Hazai terepi feltáró kutatások, táborok

 

Pályázati feltételek:

 

Pályázni kizárólag a megadott űrlapon, a megkívánt mellékletek csatolásával lehet. Minden pályázathoz csatolni kell egy, a pályázandó tevékenységről szóló max. 2 oldalas össze­foglalót, a költségvetést, valamint a kutatandó barlangra, ill. tevé-kenységre érvényes kutatási engedély másolatát.

A pályázati űrlap beszerezhető az MKBT Titkárságán személyesen, vagy postai úton, felbélyegzett válaszboríték küldése esetén, valamint e-mailen keresztül Borzsák Saroltánál.

A pályázatok postára adásának határideje: 2003. április 13.

A támogatások odaítéléséről és az összeg nagyságáról a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriuma május 15-ig dönt. A nyertesek listája az MKBT Tájékoztató-ban kerül nyilvánosságra.

A pályázatokat az MKBT címére kérjük postázni (1025 Bp, Pusztaszeri út 35.).

A borítékra kérjük ráírni: „KBA Pályázat”

Érdeklődni Borzsák Saroltánál: a 275-7825-ös telefonszámon,  vagy a

                                                    borzsak.sari@freemail.hu e-mail címen lehet.

 

a Karszt és Barlang Alapítvány

            Kuratóriuma

v    v    v

A TÁRSULAT VEZETŐ SZERVEINEK ÜLÉSEI

Elnökségi ülés határozatai: 2003. január 21.

1/2003 Állást foglalt a Karszt és Barlang 1998/99 számának megjelenésével kapcsolatban, a kiadványt támogató az Eurometro-nak, illetve Tóth Álmosnak írandó levél tartalmáról.

2/2003 Fleck Nóra ügyvezető titkár alapbérét 110.000 Ft-ban állapította meg.

3/2003 Elfogadta 4 fő új belépő tagfelvételi kérelmét.

Választmányi ülés határozatai: 2003. január 21.

1/2003 Elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.

2/2003 Döntött a tisztújító küldöttközgyűlés időpontjáról, mely 2003. április 12.

3/2003 Döntött a küldöttek állításáról. Ennek értelmében minden megkezdett 10 fő után 1 fő küldött állítható. Szavazati joggal a 2003. évi tagdíjukat is rendezett küldöttek rendelkeznek.

v    v    v

José Ayrton Labegalini, az UIS elnöke újévi üzenettel fordult az UIS iroda tagjaihoz, szakbizottságaihoz, az UIS nemzeti delegátusaihoz és a tagországok szervezeteinek elnökeihez. A levélből a legfontosabb gondolatokat a Társulat tagságának is közreadjuk.

Kedves Barátaim a nemzetközi szpeleológusok családjában!

Az új esztendő jó alkalom arra, hogy reményeinket megújítsuk, terveket készít-sünk. Megragadom az alkalmat, hogy néhány gondolatot repítsek e nagy család tagjaihoz.

Kívánom, hogy a világ valamennyi szpeleológusa és barlangkutatója csatlakozzon valamilyen csoporthoz, szervezethez, amely a nemzeti szövetségen, annak delegá-tusain keresztül az UIS-szel kapcsolatban áll. Az UIS támogatja a világ szpeleo-lógusai és barlangkutatói közötti együttműködést, a szpeleológia irányainak (tudo-mányos, technikai, kulturális, sport, szociális, gazdasági) fejlődését, a Világ Szpeleo-lógiai Örökségének védelmét és kezelését, a fenntartható fejlődés figyelembev-ételével, mindenhol, ahol barlangok találhatók vagy a barlangkutatás fontos szerepet játszik a fejlődésben.

Kérem a nemzeti szervezetek elnökeit, az UIS nemzeti delegátusait, szakbizottság és munkacsoport vezetőit, az UIS iroda tagjait, tevékenykedjenek az UIS-ért. Az Uniónak nemcsak az elnök és a főtitkár munkájára van szükség, hanem valamennyi előző tisztségviselő munkájára is, hiszen csak együtt tudjuk az UIS-t a nemzetközi szpeleológia igazi képviselőjévé formálni.

A legjobbakat kívánva az új évre

José Ayrton Labegalini, az UIS elnöke

 

HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

 

Mint arról a Tájékoztató előző számában hírt adtunk, 2002. december 13-án ünne-pélyes keretek között adták át a MTESZ Díjakat. A díjazottak között volt dr. Fodor István, Társulatunk volt elnöke is. Az alábbiakban Mádl Ferenc példaértékű köszön-tőjét és ajánlását adjuk közre, amelyben a barlangkutatás külön is kiemelt helyet kapott.

Tisztelt Szövetség! Kedves Díjazottak!

A mérhető, számolható, egybegyűjthető jellegű ismeretek mindig segítenek jobban megismernünk az utat, rajta könnyebbé tenni lépteinket, láthatóbbá az akadályokat. A műszaki és természettudományok beavatottai és az általuk képviselt tudás kicsit olyan a társadalom számára, mint az útjelző táblák a közlekedésben. A helyes sáv-ban tartanak, összehangolják a sokféle mozgást, és nem utolsósorban: figyelmez-tetnek a döntések következményeire. Az Önök hivatásában a tudomány a minden-napi élet leggyakorlatiasabb rétegéig hatol. Benne érezzük, hogy a tudományos kutatói munka, a szakmai feladatmegoldás egy-egy szakterület legmagasabb elméleti dimenzióiban mégis elsősorban magáról az emberről szól. Az ember tapasztalati, tárgyi környezetének befolyásolásáról, a fejlődésről, a fejlesztésről, a jövő esélyeiről. Elmélet és gyakorlat összehangolódásból szabadalmak, új eljárások, hasznos mérések születnek. Otthonosabbá válik a világ, szebbé és békésebbé az élet.

Egy Széchenyi Istvántól származó gondolat szerint „az egyes csak úgy lehet nyertes, ha nyertes a közösség”. A viszonylat azonban fordítva is igaz: ha a közösség valamely szellemi erőből gyarapodik, nyertessé válik, akkor illő, hogy ismerje és elismerje a forrást, amelyből gazdagodott.

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének díjai és emlékérmei immáron 3 évtizede mutatják meg nekünk azokat a reálértelmiségieket, akik kimagasló szakmai munkájukkal egy-egy területen igyekszenek „nyertessé” tenni mindannyiunkat. Hiszen legyen az akár a geofizika, a barlangkutatás, az építészet, a közútépítés vagy az elektrotechnika – a fejlődés, a több ismeret szolgálatába állított tehetség a részben is az egészet erősíti. Az élhetőbb környezetet, a gazdaságosabb felhasználást, a biztonságos mindennapot.

Ezért őszinte szívvel kívánom, hogy mind a Szövetség munkája, mind a mai napon kitüntetettek személyes példája is irányítsa újra és újra a figyelmet a megfigyelés, a megismerés, a feltérképezés, a kiszámítás, a következtetés vagyis a műszaki és természettudományok időszerű feladataira!

Mádl Ferenc

a Magyar Köztársaság elnöke

v    v    v

 
NEMZETI KEGYELETI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE

 

A Magyar Hidrológiai Társaság javaslatára a Nemzeti Kegyeleti Bizottság a Nemzeti Sírkertbe sorolta több neves elhunyt tudós, szakember sírját. A karszt- és barlangkutatásban is érintettek közül

„A” fokozatba sorolta a Farkasréti temetőben Vitális Sándor,

                                   a Fiumei úti temetőben Horusitzky Henrik,

„B” fokozatba sorolta a Farkasréti temetőben Kaán Károly és Papp Ferenc

sírját.

Az „A” fokozat végleges besorolást, a „B” fokozat 30 éveset jelent, ami után felülvizsgálat következik.

(A Magyar Hidrológiai Társaság műsorfüzete alapján)

v     v    v

 

ELEKTRONIKUS CÍM VÁLTOZÁSA

 

Az mlbe.hu domain-név regisztrálásával a Marcel Loubens Barlangkutató Egye-sület honlapjának címe február elsejétõl http://www.mlbe.hu/ lett. A honlap a cím rövid változatával, egyszerűen mlbe.hu begépelésével is elérhető. Ugyanekkor az Egyesület elektronikus levelezési címe is mlbe@mlbe.hu-ra változott. Minderről a honlap híroldalán (http://www.mlbe.hu/masnak.htm) valamivel bővebb ismertető is olvasható.

 Kovács Attila

http://kovatt.tripod.com/  kovatt@freemail.hu

 

IN MEMORIAM

Álmodtunk magunknak kutatóházat.

Tárgyaltunk, dolgoztunk, dolgoztunk és lett. Déli Bükk, Répáshuta, Tebe-puszta. Nem volt nagyon nagy, palotának végképp nem mondható, de a miénk volt. Száraz és meleg, kicsi, de barátságos. 1972 óta sokszor megfordultunk itt. Mégis ennyire biztonságban, jó helyzetben nem éreztük magunkat. Volt hol megszárítani vizes, agyagos ruhánkat, megfőzni a vacsorát, egy teát, leülni egy asztalhoz, ha elfáradtunk.

De valakinek ez nem tetszett, és ráküldte a vörös kakast. Hogy biztos legyen a dolog, előtte felrobbantotta.

2002. 11. 29-én meghalt egy álom. ÉLT 2 ÉVET. Béke poraira. (képek a szomorú eseményről - http://free.x3.hu/szilvassy/in%20memoriam/page_01.htm - webmaster)

Hopoczky László

 

ÚJ FELTÁRÁS A BÜKKBEN!

Karácsony-Szilveszter táján és január elején, pár napos bontással, Kiss János és Várszegi Sándor, a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület tagjai, a bükki Felsõ-forrás közelében található 15 m hosszúságú és 8 m mélységű Bronzika-barlang alsó végpontját átbontva, 4 szűkületen át, jelentős kiterjedésű, cseppköves járatokba ju-tottak. Az eddig talált, jellemzően szintes jellegű barlangszakaszok hossza kb. 250 méter. Ebben tágas járatok, kürtők, 15x25 méteres cseppköves terem, hatalmas homokszifon a Kaszáskúti-víznyelő/Lilla-barlang irányából, egykor talán a felszínre nyíló nagy terem (jelenleg ősi, nagyrészt becseppkövesedett omladékkal elzárva) stb. találhatók.

A barlangban esély van további járatok feltárására. A kutatási engedélyt meg-kértük. A közeli turistaút miatti túlságosan is gyakori hívatlan látogatók és a karsztvíz közelsége miatt a barlangot lezártuk.

Fényképek: http://www.pbase.com/kisjano és http://www.sodexho-pass.hu/mlbe/fotoalbum/kisjano/bronzika/index.htm

Kovács Attila

http://kovatt.tripod.com/   kovatt@freemail.hu

v    v    v

INNEN–ONNAN

Franciaországban – a 2002. január 1-i összeállítás szerint – 72 barlangrendszer haladja meg az 500 m mélységet (ill. függőleges kiterjedést), s ezek közül 7 mélyebb 1000 m-nél. A 10 km-es hosszúságot 65 barlangrendszer haladja meg, a leg-hosszabb a Réseau Felix Trombe–Henne Morte (Pireneusok) 101 km járathosszal.

¬¬¬

Az osztrák Die Höhle c. szakfolyóirat 2002. 2. számában – Dr. Hubert Trimmel professzor tollából – mintegy 1 oldalas megemlékezés jelent meg Dr. Jakucs Lászlóról.

¬¬¬

A Lur-barlang peggaui bejárati előterében 1999. októberében végzett ásatások szerint a barlang Ausztria legfontosabb középső paleolit lelőhelyei közé tartozik. A neandervölgyi telephelyről 16 kvarc szerszámot és többek között rénszarvascsontot találtak, melynek kora radiokarbon-módszerrel 52 000 év.

¬¬¬

Mexikó eddig megkutatott legnagyobb lávabarlangrendszere a Cueva del Ferro-caril – Colapso de la Mina — 5623 m és északi szomszédja: a Cueva de la Iglesia – Mina Superior — 5145 m.

¬¬¬

Európa legmagasabban – 3482 m magasan – fekvő barlangja a Jungfraujoch-on talált és 108 m hosszan felmért Jochloch (Hágó-lyuk).

v    v    v

ÚJ KIADVÁNYOK

Megjelent a

Karszt és Barlang 1998/1999

 

évi összevont száma, melyet a tagság a 2000. évre befizetett tagdíj fejében kap meg.

A magas postaköltségek miatt kérjük a t. tagtársakat, hogy a lapot lehetőség sze-rint személyesen (csoportok esetében együttesen is) szíveskedjenek a Titkárságon átvenni. Kivételes esetben postai úton is eljuttatjuk.

További példányok 500 Ft-os áron megvásárolhatók a Titkárságon.

¬¬¬

Adamkó Péter – Hegedűs Gyula: 118 óra a barlang fogságában

A Táltos Kiadó gondozásában megjelent különleges, izgalmas és szép könyv a 2002. január 26—31. között az esztramosi Rákóczi-barlangban zajlott mentés hiteles történetét mutatja be.

A 160 oldalas, 12 ábrával és 74 színes fényképpel illusztrált könyvben egy olyan esemény naplószerűen pontos leírását olvashatjuk el, amire napokon keresztül figyelt az egész ország, sőt sokan külföldön is. A szerzők a Magyar Barlangi Mentőszolgálat tagjai, maguk is aktív részesei, irányítói voltak az eseményeknek.

A könyv tárgyszerűen, mérnöki pontossággal és lebilincselően izgalmasan mutatja be a mentés környezetét, az Esztramos-hegyet és környékét, röviden összefoglalja a mentés helyszíne, a Rákóczi-barlang kutatás-történetét, szól a baleset előtti történé-sekről, magáról a balesetről, majd részletesen elmeséli az öt napig tartó mentés ese-ményeit az első riasztástól a sikeres befejezésig.

Kapható a Társulat Titkárságán 1500 Ft-os kedvezményes áron (bolti ár: 1980 Ft).

¬¬¬

 

 Dénes István: Székelyföldi barlangvilág

T3 Kiadó Sepsiszentgyörgy 2002.

120 oldal, 14 színes, 24 fekete-fehér fénykép, 8 ábra, 18 barlangtérkép, 8 helyszín-rajz, 3 térképmelléklet.

A székelyföldi barlangkutatás történeti adatainak és eseményeinek áttekintése után területi bontásban ismerteti a terület barlangjait, különös tekintettel a homoród-almási Orbán Balázs-barlangra és a gyergyótekerőpataki Súgó-barlangra. Hézagpótló mű.

Kapható korlátozott számban a Társulat Titkárságán. Ára: 1400 Ft.

¬¬¬

Mozsáry Gábor: Föld alatti vizek mélyén

Búvár-barlangkutató kalandozások Kárpát-medencei barlangokban

Ráció Kiadó 2002.

185 oldal, 21 színes, 42 fekete-fehér fénykép, 15 ábra és barlangtérkép.

Kapható a Társulat Titkárságon (a bolti 1900 Ft helyett) 1500 Ft-ért.

 

JELÖLŐ LISTA (doc formátumban – letölthető)

 

Tisztség

1999-ben megválasztott tisztségviselők

2003-ban megválasztásra javasolt tisztségviselő

Elnök

Dr. Korpás László

 

Főtitkár

Börcsök Péter

 

Társelnökök

Gádoros Miklós

 

 

Hazslinszky Tamás

 

 

Dr. Leél-Őssy Szabolcs

 

Elnökségi tagok

Fehér Katalin

 

 

Hegedűs Gyula

 

 

Maucha László

 

Titkárok

Kiss Attila

 

 

Lengyel János

 

 

 

 

Felügyelő Bizottság

 

 

elnök

Dr. Végh Zsolt

 

tagok

Csepreghy Ferenc

 

 

Egerland Zoltán

 

 

Horváth Richárd

 

 

Papp László

 

Választmányi tagok

Adamkó Péter

 

 

Dr. Csepregi István

 

 

Eszterhás István

 

 

Ferenczy Gergely

 

 

Hegedűs András

 

 

Dr. Lénárt László

 

 

Maucha Gergely

 

 

Szabó Zoltán

 

 

Szolga Ferenc

 

 

Takácsné Bolner Katalin

 

Érembizottság

 

 

elnök

Dr. Dénes György

 

tagok

Dr. Czajlik István

 

 

Dr. Fodor István

 

 

Dr. Hevesi Attila

 

 

Dr. Zámbó László