MŰSORFÜZET 1995 november - december

 

Szerkeszti: Fleck Nóra és dr. Kósa Attila

Felelõs Kiadó: Dr. Zámbó László, elnök

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 

· ELÕADÁSOK

· Rendezvények

· Elnökségi, választmányi határozatok, állásfoglalások

· CHOLNOKY PÁLYÁZAT

· Hírek

· II. Lakatos Kupa

· Mexikói barlangok

· Felhívások

 

 

ELÕADÁSOK

 

1995. november 20. (hétfõ)

         Berczik Pál - Szilágyi Ferenc: A Baradla alsó barlangjainak kutatása

1995. november 23. (csütörtök)

Técsy Péter: Barangolás Erdély hegyeiben (6x6-os diák)

Szuhai Sándor - Técsy Péter: Föld alatti csodavilág (erdélyi barlangok diákon)

Sófalvy István - Szuhai Sándor: A természet anatómiája — Erdélyi barlangokban található érdekes képzõdmények és kristályok (2 vetítõs diashow)

Erdélyi barlangkutató barátaink a barlangi fotózás mesterei, felvételeikkel már számos versenyen értek el sikert.

1995. november 27. (hétfõ)

Dr. Jakucs László: Szerelmetes barlangjaim

1995. december 4. (hétfõ)

Dr. Jaskó Sándor: A Mátyás-hegyi-barlang elsõ jelentõs szakaszainak feltárása

Az elõadások helyszíne, a korábbiakhoz hasonlóan a SZEMLÕ-HEGYI-BARLANG FOGADÓÉPÜLETE, mindig 18 órakor. VIGYÁZAT! A NOVEMBER 23-I elõadás CSÜTÖRTÖKÖN lesz.

 

Barlangklíma és idõjárás

 

A Barlangklimatológiai és terápiai, valamint az Oktatási Szakosztály közös elõadássorozata

 

A 10 elõadásra tervezett sorozat áttekinti valamennyi klímaelem viselkedését és ezek fõbb kölcsönhatásait. A hangsúlyt a fizikai összefüggésekre helyezi, szemléletes módon. Néhány eddig nem publikus összefüggésre is igyekszik rávilágítani. Felsõbb matematika csak a résztvevõk meggondolatlan kérésére kerülhet szóba. Így kezdõk számára is érthetõ lesz, de a gyakorlottaknak is igyekszik újat mondani.

 

Az elõadások idõpontjai:

 

1.) November 6. (hétfõ): A barlangi klíma mûködése általában. A barlangi huzat szerepe és okai

2.) November 13. (hétfõ): A barlangi huzat (2. rész). Légnyomás a barlangban.

3.) December 11. (hétfõ): Hõmérséklet; a barlang hõháztartása.

4.) December 18. (hétfõ): Páratartalom

 

Az elõadások helyszíne a Társulat tárgyalója (Budapest, II. Fõ utca 68. II. 210.) Kezdési idõpont mindig 17 óra.

 

A sorozat további tervezett elõadásai:

5-6-7-8.) A radon-ion-aerosol rendszer

9.) A barlangi levegõ összetétele, CO2

10.) Maradék (por, pollen, baktériumok, zaj, fronthatások, stb.)

Gádoros Miklós

 

Rendezvények

 

 

"Halottak emlékéül - élõk intelméül"

 

November 1-én (péntek) 17.30-kor csendes megemlékezést tartunk elhunyt barlangkutató társainkról a Szemlõ-hegyi-barlang feletti

BARLANGKUTATÓ EMLÉKKERTBEN.

Ezen idõpontig helyreállítjuk a nyáron megrongált, tábláiktól megfosztott emlékköveket és elkészítjük az ez évben elhunyt kutatótársunk

         ROSE GYÖRGY

emlékkövét, amelynél Dr. Dénes György tiszteleti elnökünk mond megemlékezést.

 

 

Barlangkutatók szakmai találkozója

1995. november 10-12.

Jósvafõ - Kultúrház

 

November 10. (péntek):

16.00-tól Regisztrálás

19.00 Vacsora

20.30-tól Video-vetítések

F. Nagy Zsuzsanna: 1995. évi Barlangnap

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület tevékenysége

Szlovéniai barlangtúrák

Szatyor Miklós: Bemutatkozik a Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület

Bródy Andor: Expedíció a norvég barlangokba és a Spitzbergákra

November 11. (szombat)

9.00 Megnyitó (Dr. Hevesi Attila, a Társulat elnöke)

9.15 Az Aggteleki-karszt a Világörökség Lista küszöbén (Baross Gábor, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója)

9.30 Megemlékezés Siegmeth Károly születésének 150. évfordulója alkalmából (Dr. Dénes György, a Társulat tiszteletbeli elnöke)

ELÕADÁSOK:

9.40 Fehér Katalin: Vízkémiai mérések a Szemlõ-hegyi-barlangban

10.00 Kraus Sándor: A Szemlõ-hegyi-barlang vízszintváltozásai

10.20 Szünet

10.40 Szunyogh Gábor dr.: A Ferenc-hegyi-barlang repedéseinek hierarchikus rendszere és hatása az omlásveszélyes zónák kialakulására

11.00 Takácsné Bolner Katalin: A Nagyharsányi-kristálybarlang védelmi kérdései

11.20 Kraus Sándor: Új barlangi kiválástípusok megismerése Magyarországon

11.40 Szatyor Miklós: Beszámoló a Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület munkáiról és eredményeirõl a Mecsek hegységben

12.00 Csige István dr.: Radon sugárterhelések a barlangokban

12.20 Géczy Gábor: Barlangi légmozgások szerepe a formakincs kialakulásában

13.00 Ebéd

15.00 Szilaj Rezsõ: A tapolcai barlangok (diavetítés)

15.30 Antal József, Antal Károly: Beszámoló a Naszály Barlangkutató Csoport tevékenységérõl

16.00 Borzsák Sarolta, Hegyi Zoltán, Maucha Gergely: Beszámoló a Papp Ferenc csoport nyári túrájáról/Aláj-hegy, Kirgizia (diavetítés)

16.30 Nyerges Miklós: Nagy-Britannia barlangjai (diavetítés)

17.00 Hazslinszky Tamás, Fleck Nóra: Tanulmányutakon Ausztriában (diavetítés)

17.30 Nyerges Miklós, Tompa K.: A Picos de Europa (Spanyolország) karsztja (diavetítés)

18.00 Eszterhás István: A Kanári-szigetek lávabarlangjai (diavetítés)

18.30 Lénárt László dr., Balla Béláné: Hazai barlangok diákon (diavetítés)

19.00 Vacsora

20.30-tól Vitafórum - Hol legyen az 1996. évi társulati nyári tábor? Felvezeti: Nyerges Miklós

November 12. (vasárnap)

8.30 Siegmeth emléktábla újraavatása a Baradla-barlang aggteleki bejáratánál. Beszédet mond: Székely Kinga, a Barlangtani Intézet vezetõje

ELÕADÁSOK

9.30 Székely Kinga: A Barlangtani Intézet 20 éve

9.50 Kovács Zsolt: Számítógéppel segített barlangtérképezés

10.10 Maucha László: Új karsztmodell a források hidrológiai és vízkémiai jelen-ségeinek értelmezésére

10.30 Eszterhás István: A hazai vulkánbarlangok kutatottsága

11.00 Szünet

11.20 A Barlangi Mentõszolgálat beszámolója az elmúlt idõszak tevékenységérõl, mûködésérõl

BARLANGI MENTÕFÓRUM

12.30 Zárszó

13.00 Ebéd

 Hazautazás

POSZTERBEMUTATÓK A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT:

Bognár Csaba: Az Anteus csoport munkájának bemutatás

Nyerges Miklós: A MAFC csoport tevékenysége

Lénárt László dr.: A bükki folyamatos karsztvízszint-mérések elsõ eredményei

Regõs József: Beszámoló a bükki munkákról

A BEAC csoport tevékenysége

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

 

Tekintettel a bejelentett elõadások nagy számára, a tudományos elõadások idõtartamát 20 percre, a vetítések idõtartamát 30 percre kellett korlátoznunk, annak érdekében, hogy mindenkinek lehetõséget biztosítsunk mondandójának közzétételére. Kérjük, hogy az idõkorlátot szíveskedjetek betartani!

Részvételi díj: 1500 Ft, amely négyszeri meleg étkezést (péntek vacsora 19.00 órakor (!), szombat ebéd és vacsora, vasárnap ebéd), technikai eszközök kölcsönzését, autóbusz használatát foglalja magába. Befizetés a helyszínen. Lehetõség van - igény szerint - komplett reggeli elõfizetésére napi 150 Ft-os áron a helyszínen. A rendezvény helyszínén egész nap büfé fog mûködni.

A turistaszállásokon hálózsákot mindenki vigyen magával!

A vasárnapi emléktábla avatáshoz autóbusz indul 8.00-kor a Kultúrház elõl.

A jósvafõi Tájház a rendezvény ideje alatt minden nap 18-20 óra között díjtalanul látogatható!

Barlangtúra lehetõség a Béke-, Kossuth- és Vass Imre-barlangokba lesz a regisztrált résztvevõk számára. További információ a helyszínen.

VISZONTLÁTÁSRA JÓSVAFÕN!

 

 

Nyílt nap a Pál-völgyi-barlangban

 

A Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport a Pál-völgyi-barlang kutatástörténetében új fejezetet nyitó Decemberi-szakasz felfedezésének 15. évfordulója alkalmából 1995. december 2-án, szombaton 9 órai kezdettel nyílt napot tart a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagjai részére az alábbi túralehetõségekkel:

1.) Rövid túra (Decemberi-szakasz)

2.) Kiskör (Negyedik Negyed - Decemberi-szakasz)

3.) Nagykör (Decemberi-szakasz - Déli-szakasz - 1987. évi feltárások - Térképész-ág)

4.) Korlátozott számban, kizárólag elõzetes jelentkezés alapján lehetõség van az 1994-ben felfedezett Jubileumi-szakasz leglátványosabb részeinek megtekintésére is; ehhez azonban a jelentkezõknek a kritikus bejárati szûkület (mintegy 4 m hosszúságú, helyenként csak 22 cm magasságú lapító) miatt a felszínen "kvalifikálniuk" kell magukat.

5.) Igény esetén konzultációs túra olyan bontástechnikai szempontból érdekes pontok érintésével, ahol eredményes továbbjutások történtek.

A túraútvonalak bejárásához csak barlangjáró alapfelszerelés szükséges (kizárólag elektromos világítással).

A Jubileumi-szakaszba tervezett túra igényével, illetve a fenti túralehetõségeken kívüli esetleges további speciális elképzelésekkel, igényekkel Kiss Attilánál (06-20-447-837), Takácsné Bolner Katalinnál (mh: 202-2520) vagy írásban a Társulat Titkárságán lehet jelentkezni.

Mindenkit szeretettel várunk!

Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport

 

 

Elõzetes terveinknek megfelelõen december 9-én (szombat) este

BARLANGOS MIKULÁS BULIT

 

szervezünk, melyre ismételten szeretettel meghívunk minden társulati tagot ill. vendégét. A megfelelõ méretû "vendéglátóipari egység" (kocsma) lefoglalása érdekében kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot

      1995.november 20-ig (hétfõ)

a Társulat Titkárságára juttassátok vissza. A jelentkezõket december 1-ig értesítjük a helyszínrõl és a kezdés idõpontjáról.

NE HABOZZ, JELENTKEZZ, ÉS GYERE az 1995-ös BARLANGOS MIKULÁS BULIRA!

"Barlangkutatás régen és most"

Kiállítás a Vakond Barlangkutató Csoport fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából

Témák a kiállításról:

— a barlangkutatás története (áttekintés),

— kutató és túrafelszerelés bemutatója,

— expedíciók képeken, tablókon, felszerelések, eszközök,

— folyamatos videofilm vetítések barlangkutatásról, expedíciókról,

— kutatók által gyûjtött fosszíliák, õsmaradványok bemutatása,

— kiadványok, könyvek, térképek, ásványok bemutatása, árusítása.

A kiállítás idõpontja: 1995. december 20. 17 órától 1996. január 5-ig.

Helyszíne: Budapest, XIV. Hermina út 3. ZEG-ZUG Mûvelõdési Ház

 

Bródy Andor

 

 

 

Elnökségi, választmányi határozatok, állásfoglalások

 

Elnökségi ülés: 1995. szeptember 21.

 

— Meghallgatta és tudomásul vette az elnökségi tagok által meglátogatott nyári táborokról szóló beszámolókat.

— Meghallgatta és tudomásul vette Eszterhás István beszámolóját az 5. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpóziumról, illetve az 1996-ban Magyarországon megrendezésre kerülõ 6. szimpózium elõkészületeirõl. Ez utóbbival kapcsolatban felhívta a rendezõk figyelmét a külsõ kapcsolattartás alapszabály szerinti követelményeire és mindazokra a kérdésekre, amelyeket egy társulati rendezvény elõkészítésében és lebonyolításában figyelembe kell venni.

— Foglalkozott az 1996-ban, a Vendégségben Magyarországon c. pályázat keretében támogatást nyert rendezvények lebonyolításával. Felhatalmazta az elnököt és fõtitkárt, hogy az Aggteleki Nemzeti Park illetékességi területén sorra kerülõ rendezvények ügyében tegyék meg a nemzeti park igazgatósága felé a szükséges lépéseket.

— Tájékoztatást hallgatott meg a barlangkutatók balesetbiztosításával kapcsolatban folytatott megkeresések eredményérõl. Megállapította, hogy a beérkezett ajánlatok nem felelnek meg a Társulat elvárásaink. Ugyanakkor támogatta azt a felvetést, mely szerint a kérdés alapítvány formájában kerüljön megoldásra.

— Elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány újra megválasztásra kerülõ kuratóriumába javasolt társulati tagok névsorát, s azt a következõ választmányi ülésen elõterjeszti.

— Meghallgatta és elfogadta a fõtitkár beszámolóját az elõzõ ülés óta eltelt idõszak eseményeirõl.

— Meghallgatta és elfogadta a fõtitkár beszámolóját a novemberi Barlangkutatók Szakmai Találkozója c. rendezvény elõkészületeirõl.

— Meghallgatta és tudomásul vette az ügyvezetõ titkár beszámolóját a Társulat gazdálkodásáról.

— Örömmel üdvözölte a közelmúltban megjelent új barlangos kiadványokat, s köszönetét fejezte ki a kiadványok szerzõi kollektíváinak.

— Elfogadta 23 új belépõ felvételi kérelmét.

 

Választmányi ülés: 1995. szeptember 25.

 

— Meghallgatta és tudomásul vette a nyári táborokról szóló beszámolókat.

—Meghallgatta és tudomásul vette Eszterhás István beszámolóját az 5. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpóziumról, illetve az 1996-ban Magyarországon megrendezésre kerülõ 6. szimpózium elõkészületeirõl.

— Tájékoztatást hallgatott meg a barlangkutatók balesetbiztosításával kapcsolatban folytatott megkeresések eredményérõl. Megállapította, hogy a beérkezett ajánlatok nem felelnek meg a Társulat elvárásaink. Ugyanakkor támogatta azt a felvetést, mely szerint a kérdés alapítvány formájában kerüljön megoldásra.

— Megválasztotta a Karszt és Barlang Alapítvány új Kuratóriumának tagjait. Az új kuratóriumi tagok a következõk:

F. Nagy Zsuzsanna, Hegedûs Gyula, Dr. Hevesi Attila, Dr. Ráday Ödön, Dr. Végh Zsolt.

— Elfogadta Dr. Nádor Annamária lemondását a tudományos titkári tisztségrõl.

— Meghallgatta a fõtitkár tájékoztatását az 1996-ban, a Vendégségben Magyarországon rendezvénysorozat keretében lebonyolításra kerülõ társulati rendezvényekrõl.

— Meghallgatta és elfogadta a fõtitkár beszámolóját a novemberi Barlangkutatók Szakmai Találkozója c. rendezvény elõkészületeirõl.

— Meghallgatta és tudomásul vette az ügyvezetõ titkár beszámolóját a Társulat gazdálkodásáról.

— Örömmel üdvözölte a közelmúltban megjelent új barlangos kiadványokat, s köszönetét fejezte ki a kiadványok szerzõi kollektíváinak.

 

 

CHOLNOKY PÁLYÁZAT

 

A Társulat keretében folyó munka dokumentálásának fellendítése, a dokumentáció színvonalának emelése érdekében a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatala és az MKBT elnöksége az 1978-ban alapított Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázatot az 1996-os évre az előző évekhez hasonlóan

— egyéni és

— csoport kategóriában írja ki.

A pályázat díjazására biztosított keretösszegről a KTM az 1996-ra jóváhagyott költségvetés alapján később dönt.

Egyéni kategóriában egyaránt pályázhatnak a Társulat egyéni és csoportokban tevékenykedő tagjai. Az egyéni pályázóknak előzetes munkatervet nem kell beadni.

Egyéni kategóriában pályázni lehet: karszt- és barlangkutatással kapcsolatos

— tárgyévben végzett kutatási eredményekkel,

— tárgyévben megjelent publikációval (hazai vagy külföldi kiadásban)

— tárgyévben elhangzott előadás teljes anyagával (az előadás helyének, időpontjának és a rendezvény programjának csatolásával),

— tárgyévben kidolgozott és benyújtott TDK dolgozattal vagy középiskolai szakmai tanulmányi versenyre készült dolgozattal, saját kutatási eredményeket összefoglaló, még nem publikált tanulmánnyal,

— egyéni bibliográfiai tevékenységgel (szakbibliográfia, időszaki bibliográfiai feldolgozása,

— dokumentációs tevékenységgel (video, diaporáma, stb.)

Csoport kategóriában a pályázaton kizárólag a Társulat keretében működő csoportok ill. kutató kollektívák (nem megbízásos munkát végző ad hoc bizottságok, előzetes munkatervet benyújtó legalább 3 egyéni kutatóból álló kollektívák) vehetnek részt, éves jelentésükkel, ill. zárójelentésükkel.

A jelentések nem tartalmazhatják az előző években leadott részek ismétlését, lezárult kutatás összefoglalása kivételével, akkor is csak röviden, nem szószerinti ismétlésként. Nem értékelhető a megbízásos munkák keretében végzett tevékenység.

A pályázat felépítésének és értékelésének szempontjai:

1. Tárgyévi munkaterv (végrehajtását a Bíráló Bizottság értékeli, pontszáma a csoportéletnél jelentkezik)

2. Összefoglalás (a jelentés egyes fejezeteinek tömör összegzése) 0-25 pont

3. Feltáró és barlangvédelmi tevékenység, ezek dokumentálása (szöveges ismertetés, térkép- és fotódokumentáció, műszaki leírás stb.) 0-25 pont

4. Tudományos munkák (karszt- és barlangtani alapkutatás, vizsgálat, megfigyelés, mérés, kísérlet, kutatási módszer- és eszközfejlesztés stb.) 0-25 pont

5. Dokumentációs munkák (kataszterezés, nem új feltárásokra vonatkozó térkép- és fotódokumentáció, film, barlangi túrakalauz-, útvonal-ismertető és technikai adatok-, bibliográfia stb.) 0-25 pont

6. Csoportélet (túrák, rendezvények, tanfolyamok, publikációk, oktatás, továbbképzés stb.) 0-15 pont

összesen 100 pont

Az egyes témarészekben hazai és külföldi eredmények egyaránt szerepelhetnek!

A pályázat díjai:

A Bíráló Bizottság egyéni és csoport kategóriában egyaránt egy I., egy II. és egy III. díjat ad ki. A Bíráló Bizottság a pályázatok értékelése után fenntartja a jogot a díjak megváltoztatására. A Bíráló Bizottság ezen felül különdíjakat, pénz- és tárgyjutalmakat, illetve ifjúsági díjat a középiskolai, illetve felsőfokú tanintézményben tanuló egyéni pályázók részére is kiadhat.

Különdíjban részesül minden olyan pályázat, amely a 3., 4., 5. témarészek közül legalább egyben 60 %-os vagy ezt meghaladó teljesítményt (minimum 15 pont) ér el. A pénz- és tárgyjutalmakról a bizottság a pályázatok ismeretében dönt. A bizottság a díjak és jutalmak összegéről a rendelkezésre álló keret ismeretében dönt.

A pályázatok - az előző évektől eltérően - 2 példányban küldendők be a Társulat Titkárságára, melyből 1 példányt a Társulat, 1 példányt a Barlangtani Intézet kap. Mindkét példány azonos kivitelű, fotókkal illusztrált példány legyen. Felhívjuk a kutatócsoportok figyelmét, hogy a fenti példányszám nem tartalmazza a területileg illetékes természetvédelmi hatóság számára leadandó jelentést!

A pályázatok beadási határideje: 1996. február 15.

A pályázatok a fenti napon 17 óráig a Társulat Titkárságán (Bp. II. Fő utca 68.) adhatók le, vagy 15-én 24 óráig (15-i postabélyegző) postán küldhetők el.

A Bíráló Bizottság a pályázat beadási határidejét követően regisztrálja a beérkezett pályázatokat, megállapítja, hogy melyek azok, amelyek a pályázat kiírásának megfelelően elbírálásra kerülnek. A pályázaton nem kerülnek értékelésre azok a jelentések, amelyek csak formális jelentéskötelezettségüknek tesznek eleget, illetve azok, amelyeknek benyújtói külön kérik, hogy jelentésük a pályázaton ne vegyen részt.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázaton nem vesznek részt azok a jelentések sem, amelyek nem a kiírt határidőre, vagy nem az előírt példányszámban érkeztek be!

Kérjük,

— törekedjenek a tömör, lényegre törő fogalmazásra, az elbeszélő, nem informatív közlések mellőzésére,

— az említésre kerülő barlangok kataszteri számának megadására, ennek elmulasztása pontlevonással jár,

— mástól átvett adatoknál stb. a forrás pontos megjelölésére. Hivatkozás (és kéziratos vagy szóbeli forrás esetén engedély) nélküli közlés esetén a jelentés a pályázatból kizárásra kerül.

Bíráló Bizottság

 

 

Hírek

 

 

A XI. Vulkánszpeleológiai Tábor eredményei

 

 

A XI. Vulkánszpeleológiai Tábor 1995. július 8-16. között Diósjenõn került megrendezésre. Célja a Börzsöny barlangjainak kataszterezése volt. A táborban 29-en vettek részt (10 egyéni, 4 Bakonyos, 2 Veszprémi, 1 Plecotus, 1 Extrém, 1 Papp Ferenc, 5 szimpatizáns, 5 családtag).

Korábban 12 börzsönyi barlangot tartottak számon. Egyhetes kataszterezõ tevékenységünk során az ismert barlangok közül ötöt kerestünk fel, kettõbe lezártságuk miatt nem tudtunk behatolni, hármat nem sikerült azonosítani és kettõrõl kiderült, hogy nem is barlang.

A terepbejárásokon 46 eddig nem említett barlangot tudtunk regisztrálni. A legtöbb barlangot a Kemence-völgy környékén találtuk, de "termékenyek" voltak a Rakottyás- és Pogány-völgyek, bõven szájadzanak barlangok a Szent Mihály-hegyen és a szlovákiai oldalon levõ Helembai-rög Sziklás-hegyében is akadt jó néhány. Sajnos, a térképekrõl való elõzetes tájékozódás szerint legoptimálisabbnak tûnõ, sok sziklaorommal, sziklafallal rendelkezõ Csóványos-környék, Nagy Mána, Nagy Hideg-hegy stb. majdnem teljesen meddõnek bizonyult szpeleológiai másodlagosan (tektonikusan, eróziósan, kimállásosan stb,.) alakult üreg, ezek között akadnak olyanok is, melyeket utólag megfaragtak, kibõvítettek. A számos mesterséges üreg (fõként egykori bánya, kazamata) közül csak azt a kettõt vettük számba és dolgoztuk fel, amelyeket korábban barlangként írtak le. Az egyik legérdekesebb barlang a Kámori-róka-lyuk, mely szingenetikusan keletkezett gázkürtõnek tûnik. A rendelkezésre álló egy hét alatt nem volt alkalmunk a hegység minden részét alaposan átvizsgálni, így még bizonyára rejteget a Börzsöny továbbra is ismeretlen barlangokat.

A kataszterezõ munkán túl a tábor résztvevõinek volt alkalmuk a diósjenõi strandot látogatni, továbbá részt vettünk a Szentgyörgyi Kör Marcus Aurelius-ünnepségén és harci bemutatóján, valamint szinte minden este tábortûzi beszélgetésekkel, énekléssel zártuk a napot.

­­­

Beszámoló az Európai Természetvédelmi Év keretében "A Pszeudokarsztos Barlangok Védelme" címmel szervezett nemzetközi munkatalálkozóról (Rimaszombat-Salgótarján, 1995. augusztus 16-19.)

Az MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektívája, a Bükki Nemzeti Park és a szlovákiai Cserháti Tájvédelmi Körzet szervezésében 1995. augusztus 16-19. között került megrendezésre az 5. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpózium a Medves-Ajnácskõi-hegység szlovákiai és magyar oldalán. A részben szimpózium jellegû találkozóra öt ország képviseletében 31-en jöttek el.

Augusztus 16-án a találkozót Julius Burkovsky a szlovákiai Természetvédelmi Hivatal besztercebányai egységének vezetõje, Varga Ferenc, a Bükki Nemzeti Park igazgatója és Katarina Gaálová, a Cserháti Tájvédelmi Körzet vezetõje rövid méltató beszéddel nyitotta meg. Ezt követõen a tudományos elõadásokra került sor.

Augusztus 17-én egész napos túrán, barlanglátogatáson vettünk részt a szlovákiai Pogányváron. Végigjártuk Gaál Lajos ás Václav Furmánek vezetésével a plató morfológiai és archeológiailag érdekes részeit. Tanulmányoztuk a peremleszakadásos barlangkeletkezés négy fázisát, és alkalmunk volt megtekinteni a Cserkész-, a Labirintus-, a Cserepes- és Lakó-barlangokat.

Augusztus 18-án, pénteken délelõtt Gaál Lajos vezetésével megtekintettük a szlovákiai Ragács-hegy szingenetikus barlangjait, a gõzrobbanással keletkezett Ebeczky-barlangot és a gázkürtõk alkotta Ragácsi-kürtõt és Ragácsi-kéményt. Délután a találkozó résztvevõinek autókaravánja átjött a hegység magyar oldalára, és a társaság Eszterhás István, valamint Prakfalvi Péter vezetésével megtekintette a Szilvás-kõ különlegességeit, az egymásra merõleges bazaltoszlopokat, a mindössze 80 éve keletkezett hasadékrendszert és a benne a konzekvenciabarlangokat. Este a Salgó Szálló elõadótermében folytatódott a tudományos elõadások sora.

Augusztus 19-én a salgótarjáni bányamúzeumot néztük meg. Ez egy összetett felépítésû bazaltnekk és egy szingenetikus barlang is található benne. A délutáni program a szilaspogonyi Kis-kõ barlangjának meglátogatása volt. Este a Salgó Szállóban tartott bankettel fejezõdött be a pszeudokarsztos barlangok védelmére szervezett nemzetközi munkatalálkozó.

A munkatalálkozó eseményeirõl, elõadásairól a közeljövõben kiadvány fog megjelenni a szlovákiai Természetvédelmi Hivatal gondozásában.

A találkozó nem jöhetett volna létre, ha a három rendezõ szervezeten kívül nem adott volna hathatós segítséget a lebonyolításhoz a magyar Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a szlovák Környezetvédelmi Minisztérium, a Közép-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság és a rimaszombati Tauris és Petton cégek. Köszönet érte!

A pszeudokarsztos barlangkutatók következõ nagyszabású találkozója 1996. szeptember 19-22. között Galyatetõn lesz, a 6. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpóziumon.

Eszterhás István

 

 

A Dorogi Barlangkutatók Egyesülete (BEBTE) és a Diákújságírók Országos Egyesülete (DUE) közösen megalapította a DUE Környezetvédelmi és Természetjáró Szakosztályát.

A tagozat elsõ programját Aggteleken rendezte meg 1995. szeptember 7-10. között. A rendezvény támogatója az Ipar a Környezetért Alapítvány volt, mely itt ünnepelte 5. születésnapját. A program színvonalát kétségkívül növelte prof. dr. Jakucs László, Baross Gábor (ANP igazgató), dr. Bakonyi Árpád (Ipar a Környezetért Alapítvány elnökhelyettese) és dr. Balázs Géza (DUE, valamint az Európai Ifjúsági Sajtószövetség alelnöke) részvétele. A túrák a Baradla- és a Béke-barlangba vezettek.

A két szervezet ezúton is köszönetét fejezi ki dr. Molnár Andrásnak és a Tektonik Csoportnak a színvonalas szögligeti szálláslehetõségért.

Köszönet a Naszály Csoport - Antal Józsinak és Karcsinak - a naszályi programokért.

Lieber Tamás

­­­

 

 

A Barlangvédelmi Szakosztály alakuló ülésén (1995. szeptember 21-én) felvetõdött az István-lápai-barlangban összegyûlt igen nagymennyiségû szemét eltávolításának kérdése. Ennek érdekében november 25-26-án két napos szemétszedési akciót szervezünk!

 

Hegedûs András

 

 

II. Lakatos Kupa

 

 

A MAFC Barlangkutató Csoport idén is megrendezte, immáron hagyományosan szeptember második hétvégéjén a Lakatos Kupát, melynek elsõdleges célja ismét az Alsó-hegy kevéssé ismert zsombolyainak a bemutatása volt. A Vecsem-forrástól meredeken startoló versengésben a 9 elindult csapatból 10 fejezte be a versenyt (egy, talán a legjobb csapatot a kiírás nem teljes mértékû betartása miatt „ketté kellett vágni”. Örvendetes volt látni, hogy a legtöbb csapat a célul kitûzött megismerést helyezte elõtérbe a „versenyzés” rovására, és az egész nap zuhogó esõ és az elmaradt kocsikázás sem szegte kedvét senkinek. A verseny során minden csapat számára az egyik feladat volt egy a fennsíki zsombolyok valamelyikében elrejtett „számzáras lakat” megtalálása: a szerencselovagok kategóriájában az FTSK IBH csapata nyert. A legtöbb bejárt zsomboly alapján eredményt hirdetve az idén a Lakatos Kupát az

 

 

MLBE-BEAC vegyes (Mindegy) NYERTE (Veres, Burdiga, Szikszai) 487 ponttal,

2. BEAC Junior (Kégli, Ernhoffer, Deák) 452 pont (a legjobb elméleti teszttel),

3. Mátrai Hõerõ(Nyerõ)mû (Kovács T., Kovács B., a félbevágott csapat egyik fele) 409 pont

4. Papp F. (Hlavács, Hlavács, Izápy) 376 pont

5. Mátrai HõNyerõ(erõ)mû (Nagy, Nagy, Hegedûs) 320 pont

 

A versenyzõk különös lelkivilágára jellemzõ hogy a legnépszerûbb túracélpont a kiírásban szereplõ 24 zsomboly közül ezen a napon a nem túl kiemelkedõ jelentõségû Pötty-zsomboly volt és a nem túl tágas Gõte-zsombolyba még versenyen kívül is kellett túrát vezetni. Az elméleti tesztek jó megfigyelõ képességrõl tanúskodnak, bár senki nem tudta melyik az Alsó-hegy legmagasabb pontja, és hogy ki volt Tégely János. (Mér, ki volt? A szerk.)

A versenyt követõen a továbbra is kitartóan zuhogó esõben a csapatok diavetítés keretében ismerkedhettek meg a „névanyagként” szerepelt zsombolyokkal. A beérkezett javaslatokat figyelembe véve a versenyt jövõre is megrendezzük, bár a többek által reklamált jégesõ és derékig érõ hó nehezen lesz biztosítható.

 

 

Nyerges Miklós

 

 

Mexikói barlangok

 

Mexikó a világ egyik „barlangi nagyhatalma”. A nehezen járható vidék barlangjainak költséges (helikopter, terepjárók, búvárfelszerelés stb.) kutatását elsősorban a tehetősebb amerikai barlangkutatók végzik, de az utóbbi időben mind több mexikói kapcsolódik a munkába. A Texasban megjelenő AMCS (Association for Mexican Cave Studies) Activities Newsletter ez év májusában megjelent listája (Peter Sprouse tollából, 1995 áprilisban) alapján alább közöljük a mexikói „legek” listáját. A dolog valódi szépsége abban áll, hogy a mexikói barlangok kutatása távolról sem befejezett dolog, inkább csak valami nagyszerűnek a kezdete. Az Huautla barlanggal, amely átmenő (ha kibírod!) rendszer, a National Geographic Magazine 1995 évi szeptemberi száma is reprezentatív cikkben foglalkozik.

 

Mexikó leghosszabb barlangjai

 

 

Név

Tartomány

Hosszúság (m)

1.

Sistema Purificación

Tamaulipas

81.950

2.

Sistema Huautla

Oaxaca

55.953

3.

Nonoch Nah Chich

Quinta Roo

39.624

4.

Sistema Cuetzalan

Puebla

34.345

5.

Cueva del Tecolote

Tamaulipas

32.031

6.

Sistema Cheve

Oaxaca

23.300

7.

Coyalatl

Puebla

19.000

8.

Kihaje Xontjoa

Oaxaca

18.500

9.

Sistema Naranjal (Najaron-Maya Blue)

Quinta Roo

18.472

10.

Sistema Ojos (Ojos, Palmas, Tic-Te-Ha)

Quinta Roo

12.073

 

Mexikó legmélyebb barlangjai

 

 

Név

Tartomány

Mélység

1.

Sistema Huautla

Oaxaca

1.475

2.

Sistema Cheve

Oaxaca

1.386

3.

Akemati

Puebla

1.200

4.

Kijahe Xontjoa

Oaxaca

1.185

5.

Sistema Ocotempa

Puebla

1.070

6.

Akemabis

Puebla

1.015

7.

Sistema Purificación

Tamaulipas

955

8.

Sonconga

Oaxaca

947

9.

Guizani Ndia Guinjao

Oaxaca

940

10.

Nita Cho

Oaxaca

894

 

(további 35 barlang mélyebb 500 méternél!)

 

Szerkesztõség

 

 

FELHÍVÁSok

 

A Társulat még ebben az évben szeretné beindítani a

"Városok alatti barlangok"

 

munkabizottság mûködését, amely tevékenysége után több társulati tag érdeklõdik, és mint "munkacsoport" az UIS is regisztrálta, felhívásunkat megjelentetve az UIS-BULLETIN l995 1/2 (40) számában.

Dr. Nádor Annamária szaktitkári tisztségrõl közelmúltban történt lemondása folytán olyan érdeklõdõ szakembert keresünk, aki vállalná a munkacsoport szervezését, vezetését, külsõ- és belsõ kapcsolattartását. Egy világnyelv megfelelõ szintû ismerete szükséges. A feladatra vállalkozó(k) jelentkezését várjuk a Titkárságon!

Titkárság

Felhívás az NSS Különleges Publikációk Bizottságától

 

 

National Speleological Society

Special Publications Comittee

David McClurg, Chairman

Tom Rea and Urs Widmer, Members

104 Graves Ct. * Vallejo, CA 94951, USA

A „Világ barlangi ásványai” címû könyv (Cave Minerals of the World) szerzõi, az amerikai Carol Hill és az olasz Paolo Forti könyvük második bõvített kiadásához barlangi fotósok segítségét és közremûködését keresik szerte a világból.

A második kiadás már szerkesztés alatt áll, a megjelenést 1997 közepére, az UIS svájci kongresszusára tervezi a kiadást felügyelõ NSS.

Az elsõ kiadás 144 fotójának túlnyomó többsége fekete-fehér volt, a második kiadásban azonban csak színes képeket kívánnak a szerzõk megjelentetni, így jelentékeny mennyiségû új fotóra van szükségük.

A szerzõk nemcsak képzõdményekrõl készült, hanem szokatlan vagy különleges barlangi témákat bemutató képeket is várnak.

Mindenfajta (és alfajta) képzõdményrõl szeretnének legalább egy képet, továbbá, hogy a lehetõ legtöbb ország reprezentálva legyen a könyvben.

A fotók elküldési határideje 1996. február 29-e. Nem ragaszkodnak eredeti diákhoz vagy negatívokhoz, másolatokat is szívesen fogadnak. A képeket az alábbi címre küldjétek:

Urs Widmer

Therwilerstrasse 43.

CH-4054 Basel, Svájc

Akinek bármilyen kérdése vagy hozzáfûzni valója van a barlangi ásványok, képzõdmények témaköréhez, a szerzõket közvetlenül az Interneten, az alábbi címeken lehet elérni:

76021.1565 @compuserve.com (Carol Hill)

forti @Dogon.geomin.unibo.it (Paolo Forti)

David McClurg.

(Az eredeti levél az MKBT-ben megtalálható.)

Tompa Károly

 

 

 

Felhívás a tagdíjfizetési elmaradások pótlására

 

Tekintettel a Társulat szûkös anyagi helyzetére, kérjük mindazon tagtársainkat, akik 1995. évi tagdíjfizetési kötelezettségüknek még nem tettek eleget, a mulasztást szíveskedjenek az év végéig pótolni. Ugyancsak kérjük, hogy akik a Karszt és Barlang 1992. I-II. számát, amely az 1993. évi tagdíj befizetése ellenében jár, még nem vették át, szíveskedjenek a Társulatból elvinni, nagy raktározási gondtól szabadítva meg ez által a Titkárságot.

Titkárság

 

MKBT Nyári Barlangkutató Tábor, 1996

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1996 nyarán újra kívánja éleszteni az egykor oly népszerû, majd késõbb az érdektelenség miatt megszünt Központi Kutatótáborok hagyományát. A korábbi táborok tapasztalatait figyelembe véve úgy tûnik, hogy a sikeres megrendezés érdekében az idõzítést és a célok kijelölését (azok részletes bemutatásán keresztül) a Társulat érdeklõdõ tagságával messzemenõen ismertetni kell.

Az idõpontot illetõen könnyebb a helyzet, hiszen akkor fogjuk ezt megrendezni, amikor a legtöbb érdeklõdõ várható. A két hét idõtartamra tervezett tábort vagy június vége-július eleje körül, vagy augusztus utolsó két hetében lehetne valószínûleg lebonyolítani.

A helyszín kiválasztása mindennél fontosabb: olyan karszt-területet kell kiválasztani, ahol reális esély van hazai viszonylatban jelentõs méretû barlangrendszer feltárására (200 méternél mélyebb, 3-4 kilométernél hosszabb), és még fel sem vetõdik annak az árnyéka - miként sajnos talán ez a legutolsó Központi Táborok során felmerült - hogy más barlangász csoportok otthagyott kutatóaknáit kell továbbmélyíteni a siker minden reménye nélkül. Ennek fényében egyértelmûnek tûnik, hogy a helyszín csak a Bükk, vagy a Bakony hegység, vagy pedig az Aggteleki-karszt lehet. Az alábbiakban néhány javaslat olvasható, melyekhez észrevételeket, és további terveket várunk!

A táborok során - remélhetõleg a magyar szpeleológiai oktatási rendszer helyzetének rendezõdésével párhuzamosan - lehetõség lesz a kutatásvezetõi papír megszerzéséhez szükséges, terepi körülmények között legjobban megrendezhetõ tanfolyamok (járatbiztosítás, térképezés, foto-dokumentáció, barlangvédelem stb.) megtartására

Következzenek a potenciális helyszínek, melyek közül a legjobbat - az elõkészítéshez szükséges idõ miatt - november 30-ig kell kiválasztani. A tábort a területen esetlegesen dolgozó csoporttal együttmûködve, de a szervezés és a célok kijelölését nem átengedve kívánjuk megrendezni.

Hogy kik fogják szervezni? Akik erre kellõ felkészültséget (tud írni és olvasni, ért magyarul) éreznek magukban, és megfelelõ mennyiségû idõvel rendelkeznek! Mindenkit aki kedvet érez, hogy részt vegyen ebben a munkában, vagy csak bele akar szólni, minden szerdán 5-6 óra körül szívesen látunk a Társulatban akár személyesen, akár telefonon (( 201-9493 és 463-22-13).

 

Kab-hegy¢96

Helyszín: Ajka-Padragkút, Kab-hegy térsége

Cél: Az magyarországi víznyelõk viszonylatában egyedülálló méretû objektumokon keresztül a várhatóan jelentõs méretû barlangrendszer feltárása

Potenciális támadási pontok: számtalan emberkéz nem érintette víznyelõ...

 

Vecsem ¢96

Helyszín: Aggteleki-karszt, Alsó-hegy térsége

Cél: Az Alsó-hegy nagy barlangrendszereinek feltárása (300 méter potenciális mélységgel), valamint a korábban Jósvafõ térségében tartott Központi Kutatótábor legjobb bontási pontjain a munka folytatása.

Potenciális támadási pontok: Vecsembükki-zsomboly, 404-es víznyelõ, Õz-zsomboly, Vecsem árvízi forrásszáj, Szádvár környéki barlangok stb.

 

Szalajka ¢96

 

Helyszín: Bükk-hegység, Bánkút - Hármaskút - Istállóskõ térsége

Cél: A Szalajka forrás ismeretlen rendszerének feltárása a Ny-i Bükk-fennsík víznyelõin keresztül, elvileg 300 méternél mélyebb, az István-lápaihoz hasonló barlangrendszer feltárása várható.

Potenciális támadási pontok: a Hármaskút térségében található víznyelõk, valamint a Diabáz-barlang, és a Borovnyák víznyelõsora (bár ez nem tartozik szorosan a ²tárgyhoz²);

 

 

Szinva ¢96

Helyszín: Jávorkút - Hollóstetõ térsége

Cél: A Szinva-forrás rendszerének feltárása a Nagy-fennsík víznyelõin, zsombolyain, ismert barlangjain keresztül, hasonló potenciális lehetõségekkel mint a Szalajka-forrás esetében.

Potenciális támadási pontok: ?

 

 

Északi-Bakony ¢96

Helyszín: Bakonybél, Kõris-hegy térsége

Cél: A Bakony, eddig még ismeretlen, de feltehetõen létezõ nagy kiterjedésû barlangrendszerének feltárása a 4-600 m magasságban elhelyezkedõ víznyelõkön keresztül. A hajdani, a karsztvíz kiemelések miatt elapadt nagy karsztforrások és a víznyelõk között 10 km is lehet légvonalbeli távolság, a szintkülönbség közel 400 m.

Potenciális támadási pontok: Elevenfertési-víznyelõk, Futómacskás-barlang, Márvány-árki víznyelõk, Meander-nyelõ és a környék megbontatlan víznyelõi.

Nyerges Miklós titkár

 

 

Könyvújdonság

 

 

Solymári-ördöglyuk címmel megjelent a barlangot bemutató kis füzet 2. bõvített kiadása. A füzetben szereplõ fejezetek:

A barlang feltárása, kutatása, kiépítése. Földtani bemutatás. Denevérek. A túrák ismertetése

Szerzõk: Hazslinszky Tamás, dr. Jánossy Dénes, Kraus Sándor, dr. Topál György.

Szerkesztette: Hazslinszky Tamás

Kapható a Titkárságon. Ára: 40 Ft.

A Titkárságon kapható még a Solymári-ördöglyuk emblémával ellátott póló. Ára: 350 Ft.

 

ILYEN MÉG NEM VOLT! ILYEN MÉG NEM VOLT!

 

 

A Társulat elnöksége — áttekintve a társulati kiadványok tárolásának ideálisnak nem tekinthetõ körülményeit és az ebbõl következõ gyors állagromlást — úgy határozott, hogy

 

        az 1989-es UIS Kongresszus kiadványának 1-2 kötetét (eredeti ára 2.000 Ft);

        az 1979. és 1980. évi BESZÁMOLÓ köteteket (eredeti ára 40 Ft, ill. 50 Ft.).

 

személyes átvétel esetén díjtalanul a társulati tagok rendelkezésére bocsátja. A magas postaköltségek miatt vidéki tagjainknak is csak személyes átvétellel tudjuk átadni a köteteket, ez esetben csoportmegbízottak több személy részére történõ átvételének megszervezését javasoljuk!

Éljetek a lehetõséggel!

ILYEN MÉG NEM VOLT! ILYEN MÉG NEM VOLT!

 

 

Ki kicsoda a magyar barlangkutatásban

 

A Társulat vezetése elhatározta, hogy 1996-ben magyar nyelven, 1997-ben—a svájci kongresszusra—angol nyelven megjelentetni a "KI KICSODA a magyar barlangkutatásban?" címû kiadványt.

Ez a Who is who? kizárólag élõ személyek adatait fogja tartalmazni, a mellékelt adatlap alapján.

Kérünk mindenkit, aki adatai szerepeltetését kéri, töltse ki a Mûsorfüzetben található adatlapot, és december 15-ig juttassa vissza Társulat Titkárságára.

A kitöltött adatlap visszaküldésével az adatközlõ egyidejûleg azt is tudomásul veszi, hogy az adatok a magyar és angol nyelvû kiadványban megjelennek.

Amennyiben a túloldali adatlap rubrikái kevésnek bizonyulnának, kérjük az információt külön lapon folytatni.

 

Titkárság