stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Lászlóffy Csaba

Csokonai-rekviem

Rokokóbúcsú


1. Csokonai a halottas ágyon
(choriambus és anapesztus sorkapcsolatok)

Nem sokat ér csontváz-
tested (a kincs), ha halál
várja; te tudtad ezt,
még mielőtt a kevély
nagy szerelem végzett
volna veled. »Kezemet
és ölemet béklyó
nem nyomorítja tovább!«

– hitted-e, balgán, míg
záporozott tilalom?
Homlokodon rontás,
átüt a fájdalom is.
S bárha a szempillák
árnyakat űznek, a könny
gyöngyszemein lángra
gyúlva lebeg a gyönyör.


2. Amivel, amiért – Lilláról utolszor
(Glükóni versszak)

Mit hajít ma eléd a kéz?
Koncot, vagy eledelt – gyanús,
hamis rajta a hártya is;
     képzeld magad elé őt:

hazugsága vigasztaló.
Mondj ellent neki, és dühe
már húzná a reteszt reád.
     Börtönőröd! – elég egy

le nem nyelt szavad. Érdemet
szerezhetsz, ha alázatod
nagyobb, mint az agy és a szív
     éhe. Az, amiért élsz.


Tartalom   Következő


+ betűméret | - betűméret