Fizikai Szemle
2005. augusztus
LV. évf.

magyar angol

TARTALOM

CONTENTS

  felsorol   Horváth Árpád: Lássuk a részecskéket!   felsorol   Á. Horváth: Let's see those particles!
  felsorol  P.A. Horváthy: Bolygómozgás és geometria II.: Feynman "elveszett előadása"   felsorol  P.A. Horváthy: Planetary motion and geometry II: Feynman's "lost lecture"
  felsorol  Radnóti Katalin: A fizika tantárgy helyzete egy vizsgálat tükrében - 2   felsorol  K. Radnóti: Overview of present-day physics teaching and the need for its further development - 2
MEGEMLÉKEZÉSEK
  felsorol  Koch József, 1931-2005 (Fenyves Ervin)
COMMEMORATIONS
  felsorol  J. Koch, 1931-2005 (E. Fenyves)
  felsorol  Király Péter: Jánossy Lajos, a fizikus   felsorol  P. Király: L. Jánossy, physicist
  felsorol  Emléktáblát avattunk (Rósa Géza)   felsorol  Remembering K. Varga (G. Rósa)
INTÉZETEINK - TANSZÉKEINK   felsorol  Bemutatkozik az ELTE Biológiai Fizika Tanszéke RESEARCH INSTITUTES, EDUCATIONAL DEPARTMENTS
  felsorol  Department of Biological Physics at Eötvös University, Budapest
A FIZIKA TANÍTÁSA
  felsorol  Csákány Antalné, Juhász Nándor, Ősz György, Vida József: 15 éves az Öveges József Fizikaverseny
TEACHING PHYSICS
  felsorol  J. Lányi-Csákány, N. Juhász, G. Ősz, J. Vida: 15 years of "Öveges József" Physics Competitions
TÁRSULATI ÉLET
  felsorol  Az ELFT 2005. évi Tisztújító Küldöttközgyűlése
NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
  felsorol  Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Közhasznúsági jelentése a 2004. évről
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
  felsorol  Fényképezés film nélkül (Ujvári Sándor)
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
  felsorol  Photography without films (S. Ujvári)
HÍREK - ESEMÉNYEK
  felsorol  Részecskefizikai diákműhely (Horváth Árpád)
EVENTS
  felsorol  Workhouse for students on particular and nuclear physics
  felsorol  Megállapodás az ITER felépítéséről (Jéki László )   felsorol  Development agreement of ITER (L. Jéki)
VÉLEMÉNYEK
  felsorol  Mit tanultam a Volta-pisztoly kapcsán? (Török István)
OPINIONS
  felsorol  On youthful initiativity (I. Török )
FIZIKUSNAPTÁR
PHYSICISTS' CALENDAR