XXV. évf.
2005. december
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • D. Berényi: I take leave
 • G. Palló: Arthur Koestler
 • Király Beáta: Neutron-visszaszórási hatáskeresztmetszet
 • B. Király: Neutron recoil cross section
 • Kádár György, Krén Emil: Mágneses szerkezetek és fázisátalakulások vizsgálata neutrondiffrakcióval
 • G. Kádár, E. Krén: Neutron diffraction as applied in investigations of magnetic structures and phase transitions
 • Cserti József: A szivárvány fizikája - III.
 • J. Cserti: The optics of the rainbow - III
 • Hajdu János: Einstein előadásai a statisztikus mechanikáról 1917 őszén
 • J. Hajdu: Einstein's 1917 Fall lectures on statistical mechanics
 • Tóth Imre: Mekkorák az üstökösmagok?
 • I. Tóth: The size of comet cores
MEGEMLÉKEZÉSEK COMMEMORATIONS
 • J. Radnai: M. Vermes Centenary
VÉLEMÉNYEK OPINIONS
 • P. Raics: Fundamental and applied research, innovation etc. - how long to be continued at universities?
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
 • Medical imaging methods III. (J. Faigel)
HÍREK - ESEMÉNYEK
EVENTS