Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2005/11. 387.o.

PÁL LÉNÁRD 80 ÉVES

A mindig tettre kész, a célratörő, intézmények és a tudományos élet szervezője és vezetője, az élénk érdeklődésű kutató, a fiatalság minden pozitív tulajdonságával rendelkező Pál Lénárd ez év novemberében tölti be 80. évét. Hihetetlennek tűnik ez még annak számára is, aki őt csak távolabbról ismerte, de aki közelebbről, annak szinte elképzelhetetlen.

Pál Lénárd ahhoz a fizikusnemzedékhez tartozik, amelyik közvetlenül a II. Világháború után, tele lelkesedéssel és fényes távlatokkal kezdte pályáját, amikor a fizika "nagyhatalomként" jelent meg, és az egyre sötétedő politikai háttér mellett és ellenére a tudományos kutatás Magyarországon soha nem látott támogatásban részesült. Az első fizikus vándorgyűléseknek, a KFKI alapításának, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat aktivizálódásának és a Fizikai Szemle indulásának ideje ez.

A tehetséges, fiatal Pál Lénárd a moszkvai aspirantúra után tevékenyen vesz részt a magyar tudományos életben, 1953-tól már tudományos osztályvezető a KFKI-ban, és ahogy haladunk előre az időben, egyre nehezebb lenne felsorolni tisztségeit, megbízatásait és kitüntetéseit, amelyeket a tudományos és a társadalmi életben kül- és belföldön betöltött, illetve kapott. Amit el lehet és el kell mondani, az az, hogy a legkülönbözőbb posztokon - említsük meg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári és a Központi Fizikai Kutató Intézet főigazgatói tisztét - mindenütt pozitívan szolgálta markáns egyéniségével a magyar tudomány haladásának ügyét, és egyengette a fiatal tehetségek útját.

A szervező- és építőmunka mögött nem marad el tudományos teljesítménye sem. Különösen két területen alkotott maradandót: a szilárdtestek mágneses tulajdonságainak és fázisátalakulásainak felderítésében és a valószínűség- elmélet fizikai alkalmazásai, különösen nukleáris reaktorokban lejátszódó sztochasztikus folyamatok egzakt tárgyalása terén (Pál-Bell-egyenlet).

A Fizikai Szemle szerkesztősége és olvasói külön is köszöntik az ünnepeltet nemcsak az évek során folyóiratunkban megjelent kitűnő cikkei miatt, de a szerkesztésben viselt tisztségeit is megköszönve (legutóbb éveken át a Fizikai Szemle társfőszerkesztője volt).

Ebben a számban több cikket szerzői az ő tiszteletének szenteltek, és még a 2005/12. számba is jut ezekből (Kádár György és Krén Emil tanulmánya).

A szerkesztőség köszönetet mond e helyen is Jéki Lászlónak e szám összeállításában nyújtott segítségéért.

Berényi Dénes