XXV. évf.
2005. október
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • Syed M. Qaim, Sudár Sándor, Andreas Fessler: A reakciócsatorna hatása az izomér hatáskeresztmetszet-arányra
 • S.M. Qaim, S. Sudár, A. Fessler: Influence of reaction channel on the isomeric cross-section ratio
 • Sunday A. Jonah: Neutronaktivációs analízis 5 Ci (185 GBq) Am-Be neutronforrással
 • S.A. Jonah: Neutron Activation Analysis with a 5 C iAm-Be Neutron Source
 • É. Zsolnay, A. Trkov: The new International Reactor Dosimetry File, IRDF-2002
 • T. Chim-oye: The development of nuclear technique at Thammasat University
 • K. Hámori, E. Tóth: A rarely occurring anomality of CR39 trace detector behavior
 • Valentina Semkova, Arjan J.M. Plompen: A Ni 60Co és Cu 60Co aktivációs hatáskeresztmetszete 13 és 20 MeV között
 • V. Semkova, A.J.M. Plompen: Measurements of activation cross sections for the production of 60Co on Ni and Cu in the energy range from 13 to 20 MeV
 • Cserti József: A szivárvány fizikája - II.
 • J. Cserti: The optics of the rainbow - II
MEGEMLÉKEZÉSEK COMMEMORATIONS
 • Academician J. Csikai 75th anniversary (R. Lovas)
 • A neutrínó visszalökő hatásának észlelése a 6He béta-bomlásában - 50 évvel ezelőtt (Dóczi Rita)
 • Neutrino recoil 50 years ago first observed in 6He beta-decay (R. Dóczi )
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • S. Sudár: Computer simulations and visual methods in physics teaching
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
 • From Nipkow’s disc to color TV - I (A. Mester)
LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ
LETTER TO EDITOR
KÖNYVESPOLC
BOOKS
HÍREK - ESEMÉNYEK
EVENTS