XXV. évf.
2005. szeptember
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • J. Cserti: The optics of the rainbow - I
 • Mészáros Péter: A nagyenergiájú neutrínók és a kozmikus sugárzás fizikája és asztrofizikája
 • P. Mészáros: High energy neutrinos. Cosmic ray physics and astrophysics
 • Papp Tibor: A Lagrange-mechanika alapjai
 • T. Papp: The foundations of Lagrangian mechanics
 • M. Kun: Interactions of young stars with their surrounding
 • Héjjas István: A fáziskontraszt-mikroszkóp és tanulságai
 • I. Héjjas: Phase contrast microscopy
MEGEMLÉKEZÉSEK COMMEMORATIONS
 • E. Klopfer: K. Simonyi'’s school of accelerator builders
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Pálfalvi László: Ismét Földközelben a Mars!
TEACHING PHYSICS
 • L. Pálfalvi: Planet Mars again near to the Earth
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
 • How to screen a mobile phone (G. Tichy)
A FIZIKA VILÁGÉVE HÍREI WORLD YEAR OF PHYSICS 2005 NEWS
VÉLEMÉNYEK OPINIONS
 • Comments on an interpretation of the theory of relativity (F. András)
 • A BME Kémiai Fizika Tanszékének helyzete (Noszticzius Zoltán, Farkas Henrik)
 • The Department of Chemical Physics at Budapest Technical University (Z. Noszticzius, H. Farkas)
HÍREK - ESEMÉNYEK
 • Kitüntetés
EVENTS
 • Awards